American Express


Indstillinger for cookies Om cookies Principper for Databeskyttelse og Beskyttelse af Privatlivets Fred

American Express Denmark Internet Privacy Statement

Denne erklæring om fortrolig behandling af oplysninger er offentliggjort i Danmark til danske borgere og permanente indbyggere og vedrører kun produkter og tjenesteydelser udstedt af American Express i Danmark. Hvis du har et American Express produkt, der ikke er udstedt af American Express i Danmark, henvises du til Worldwide Sites siden på American Express webstedet for at vælge et andet land og se bestemmelserne vedrørende fortrolighed på det pågældende websted.

Det er vigtigt for os at beskytte fortroligheden. Vi håber, at følgende erklæring vil hjælpe dig til at forstå, hvordan American Express indsamler, anvender og sikrer de personlige oplysninger, du giver os på vores websted.

Følgende indgår som led i erklæringen:
- Sikkerhed
- Informationsindsamling
- Informationsanvendelse
- Børn
- Selskabets ønske om fortrolighed
- Kundevalg - direct mail og telemarketing
- Internetsider, hvortil og hvorfra der er links på dette websted
- Ændringer i Customer Internet Privacy Statement

Sikkerhed
Når du sender fortrolige, personlige kontooplysninger til os på et American Express websted, kræver vi, at der etableres en "sikker session" ved hjælp af Secure Socket Layer (SSL).

Informationsindsamling
Når du kikker ind americanexpress.dk og ikke har foretaget registrering med henblik på en online service fra American Express, browser du anonymt. Personlige oplysninger - f.eks. dit navn, adresse eller telefonnummer - indhentes ikke, når du browser. Men American Express anvender "cookies" til at indsamle oplysninger om, hvordan vores websted anvendes. Oplysninger, f.eks. om den server, din computer er logget på, din browsertype (f.eks. Netscape eller Internet Explorer), og om du reagerer på en American Express banner reklame, indsamles og spores samlet. Disse oplysninger anvendes til at måle responsrater for bannerreklamer. Hvis du ønsker flere oplysninger om cookies, så bedes du læse afsnittet Om cookies.

Informationsanvendelse
Vi vil måske anvende oplysninger, du har givet os, f.eks. til at tilbyde en service, sikre korrekt fakturering, måle forbrugerinteressen for vores forskellige tjenesteydelser og informere dig om produkter og tjenesteydelser. Disse kan være baseret på oplysninger, du har givet i din første transaktion hos os, i undersøgelser, fra oplysninger, der kan angive købspræferencer og livsstil, samt oplysninger, der er til rådighed fra eksterne kilder, f.eks. grossister og markedsføringsorganisationer. Bemærk, at vi måske sender dig tilbud på vegne af vores forretningspartnere. Husk, at hvis du benytter dig af et tilbud fra en American Express forretningspartner og bliver deres kunde, vil de måske selv ønske at sende dig tilbud. I så fald skal du meddele dem separat, hvis du ønsker at afslå at modtage fremtidige tilbud fra dem. Det er vores mål at levere tilbud til folk, som, vi tror, vil finde dem relevante og værdifulde. Vores tilbud udvikles og administreres på skrappe betingelser, der har til formål at garantere sikkerhed og fortrolighed for kundernes personlige oplysninger. Du kan imidlertid til enhver tid anmode om at blive fri for at modtage disse tilbud.

Børn
Vi anvender ikke americanexpress.dk til bevidst at opnå oplysninger fra eller markedsføre vores serviceydelser over for børn og unge under 18 år.

Selskabets ønske om fortrolighed
I overensstemmelse med vores førende position gennem mange år inden for beskyttelse af kundernes fortrolighed er American Express aktivt involveret i de aktuelle initiativer i branchen for at bevare den enkeltes ret til fortrolig behandling af deres oplysninger på Internettet og alle aspekter af elektronisk handel. For yderligere oplysninger om vores ønske om at beskytte vores kunders fortrolighed både online og offline henvises til American Express Customer Privacy Principles. American Express Customer Internet Privacy Statement anvender disse principper på vores online kunder og definerer vores ønske om at beskytte deres fortrolige oplysninger.

Bemærk, at American Express websteder på andre markeder har fortrolighedserklæringer, der fuldt ud svarer til Customer Privacy Principles. Disse kan ændres efter behov for særlige produkter og tjenesteydelser eller for at opfylde lokale love eller skikke verden over.

Kundernes valg - direct mail og telemarketing
Hvis du ønsker at frabede dig American Express tilbud pr. post eller telemarketing i Danmark, hvis du ønsker oplysninger om din konto, eller hvis du har et spørgsmål eller et problem, skal du ringe til det kundeservicetelefonnummer, der er anført på din kontoopgørelse.

Internetsider, som dette websted indeholder links til eller fra
Bemærk, at andre Internetsider, som du kobler dig på via links fra americanexpress.dk, kan indeholde fortrolighedsbestemmelser, der afviger fra de bestemmelser, der er anført heri.

Ændringer i Customer Internet Privacy Statement - Danmark
Ændringer i vores Internet Privacy Statement noteres her, så du er fuldt underrettet om den fortrolighedsbeskyttelse, vi yder, og om dine valgmuligheder med hensyn til vores brug af personlige oplysninger til markedsføringsformål.

Seneste revisionsdato: 12/21/00

Informationsindsamling
Beskrivelse: Dette afsnit er opdateret for at fortælle mere specifikt, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvilke, vi ikke indsamler, og for at give en mere fuldstændig forklaring på kombinationen af online og offline oplysninger for registrerede brugere og for en American Express online service.