American Express® Gold Card reseförsäkring - Svar på de vanligaste frågorna


 1.  När gäller Gold Card-kortets reseförsäkring?
 2.  Vem omfattas av Gold Card-kortets reseskydd?
 3.  När kan jag få ersättning i samband av resan?
 4.  Finns det en åldersgräns för de försäkrade?
 5.  Hur stor är självrisken i försäkringen?
 6.  Hur ansöker jag om ersättning?
 7.  Vilka nödvändighetsartiklar kan jag köpa om mitt bagage försenas?
 8.  Vilka dokument behöver jag för ersättningsansökningen om mitt bagage försenas eller förkommer?
 9.  Vilka dokument behöver jag för ersättningsansökningen om flyget eller anslutningsflyget avbokas eller försenas?
 10.  Vad ska jag göra om jag behöver sjukvård under en resa?
 11.  Vilka dokument behöver jag som bilagor till min ansökan om ersättning vid olycksfall?
 12.  Vad ska jag göra om mina ägodelar blir stulna utomlands?
 13.  Hur får jag nödkontanter utomlands?
 14.  Hur får jag tillgång till ett nytt kort utomlands?


1. När gäller Gold Card-kortets reseförsäkring?

Försäkringen gäller då du har betalat minst 75 % av inrikes- eller utlandsresan med Gold Card-kortet, ditt kortkonto är aktivt och månadsfakturan har betalats. För att räknas som inrikesresa skall den omfatta flyg eller minst en avgiftsbelagd övernattning som bokats i förväg. För att räknas som utlandsresa skall den omfatta transport eller minst en avgiftsbelagd övernattning som bokats i förväg.


2. Vem omfattas av Gold Card-kortets reseskydd?

Försäkringen omfattar kortinnehavaren, kortinnehavarens partner eller sambo samt barn under 23 år som bor i samma hushåll. Även innehavare av parallellkort omfattas av försäkringen. Reseförsäkringen gäller när minst 75 % av resan betalats med Gold Card-kortet eller Membership Rewards®-poäng.


3. När kan jag få ersättning i samband av resan?

Du kan få engångsersättning för dödsfall vid olycksfall samt för bestående skada i samband med resan. En förutsättning är att olycksfallet har skett med ett allmänt trafikmedel. Dessutom kan du få ersättning för utgifter om ditt bagage försenas, skadas eller blir stulet, om ditt reguljärflyg försenas eller avbokas eller om din resa plötsligt avbryts. Gold Card-kortets reseförsäkring ersätter även kostnader för sjukvård utomlands och den innehåller en rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Sammandraget av Gold Card-kortets reseförsäkring och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du här.


4. Finns det en åldersgräns för de försäkrade?

För att erhålla den sjukvård och ersättning för sjukvårdskostnader som försäkringen erbjuder ska alla försäkrade som deltar i resan vara under 80 år under hela resan. Barnen ska vara under 23 år under den första resedagen.


5. Hur stor är självrisken i försäkringen?

Självrisken är 75 euro per skadefall. Självrisken gäller inte sjukvård, reseolycksfall eller försening.


6. Hur ansöker jag om ersättning?

Betala de nödvändiga kostnader med ditt Gold Card-kort och spara kvittona samt intyg. Fyll i en ersättningsansökan när du återvänder till hemlandet. Fyll i och printa ut ersättningsansökan gällande ansvarsförsäkring, returgaranti och olycksfall här och skicka med relevanta bilagor till följande address:

ACE European Group Limited, filial i Finland
PB 687
00101 Helsingfors

Fyll i och printa ut ersättningsansökan gällande försening av resan eller bagaget, sjukvård och kostnader, avbokning eller försening av resan, försvunna eller förstulna bagage här och skicka med relevanta bilagor till följande address:

Inter Partner Assistance / Falck Oy
Malms handelsväg 8 A
00700 Helsingfors


7. Vilka nödvändighetsartiklar kan jag köpa om mitt bagage försenas?

Vid bagageförsening ersätter försäkringen nödvändighetsartiklar bl.a. hygienprodukter och underkläder. Vid flygförsening ersätter försäkringen extra rese-, måltids- och inkvarteringskostander fram tills den försäkrades reguljärflyg avgår. Betala inköpen med Gold Card -kortet och spara kvittona för din ersättningsansökan.


8. Vilka dokument behöver jag för ersättningsansökningen om mitt bagage försenas eller förkommer?

Spara biljetten och be flygbolaget om en bekräftelse på att bagaget förkommit (Property Irregularity Report) eller en officiell redogörelse för att det försenats. Bifoga bevis på att minst 75% av resan är betald med Gold Card-kortet eller med Membership Rewards-poäng.


9. Vilka dokument behöver jag för ersättningsansökningen om flyget eller anslutningsflyget avbokas eller försenas?

Spara biljetten och skaffa ett intyg om händelsen av trafikidkaren.


10. Vad ska jag göra om jag behöver sjukvård under en resa?

Ring omedelbart till Global Assist-tjänsten +358 9 6132 0404 som hjälper dig att hitta närmaste läkare eller sjukhus. Försäkringen ersätter nödvändiga sjukvårdskostnader under en utlandsresa, då vården har godkänts av en läkare som auktoriserats av försäkringsgivaren. Om sjukdomen är allvarlig kan du få en betalningsförbindelse från försäkringsbolaget redan på resmålet. I annat fall ska du betala vårdavgifter och eventuella mediciner med American Express-kortet och bifoga kvittona till blanketten för ersättningsansökan.


11. Vilka dokument behöver jag som bilagor till min ansökan om ersättning vid olycksfall?

Skaffa av behörig part ett intyg om hur olyckan gått till och ett utlåtande om skadorna av en läkare som godkänts av försäkringsgivaren. Bifoga bevis på att minst 75% av resan är betald med Gold Card-kortet eller med Membership Rewards-poäng.


12. Vad ska jag göra om mina ägodelar blir stulna utomlands?

Gör inom 48 timmar anmälan om förkommen eller stulen egendom. Be om ett intyg från polisen, hotellet eller flygbolaget om att ett förlustanmälan gjorts/mottagits. Bifoga intyget till din ersättningsansökan.


13. Hur får jag nödkontanter utomlands?

Global Assist-tjänsten kan bevilja dig kontanter upp till 1 000 euro ifall ditt kort stulits utomlands. Beloppet debiteras ditt kortkonto vid en senare tidpunkt.


14. Hur får jag tillgång till ett nytt kort utomlands?

Om ditt kort förkommer eller blir stulet ring då omedelbart till vår spärrtjänst och anmäl kortet som försvunnet. I nödfall levererar vi utan extra kostnad ett tillfälligt kort till och med inom ett dygn, beroende på var i världen du befinner dig.