American Express Allemansskydd

För närvarande går det ej att teckna någon av våra försäkringar! Möjligheten kommer att finnas igen inom kort.


 

Allemansskydd – olycksfallsförsäkring för dödsfall
Livet kan ibland ändras på en dag. Oavsett ålder kan du man råka ut för ett olycksfall. I värsta fall kan det innebära att du förolyckas och din partner blir lämnad ensam att klara familjens försörjning. Därför har vi tagit fram en försäkring, Allemansskydd, som tryggar din familjs välmående.

Försäkring för din familj
Internationella försäkringsbolaget ACE Europe har tagit fram en förmånlig American Express-olycksfallsförsäkring för American Express-kortinnehavare och deras familjer. Denna tilläggsförsäkring erbjuds endast åt American Express-kortinnehavare.

Gäller dygnet runt i hela världen
Allemansskydd-försäkringen gäller 24 timmar om dygnet i hela världen. Ersättningssumman på 75 000 euro betalas till dina anhöriga oavsett andra försäkringar.

Ingen hälsodeklaration
Du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att teckna Allemansskydd-försäkringen. De enda krav vi har är att du är mellan 18 och 64 år, bor permanent i Finland och är American Express-huvudkortinnehavare. Försäkringen kan du hålla i kraft ända tills du fyller 70 år, så länge ditt American Express-kortkonto är giltigt. Försäkringspremien är 10 € i månaden och den debiteras behändigt i samband med din American Express-faktura. Du kan medförsäkra din partner till ett 15 % förmånligare pris, för 8,50 € i månaden. Tillsammans utgör era försäkringspremier 18,50 € i månaden.

Försäkringen börjar gälla så fort du skickat din ansökan. Efter att vi mottagit din ansökan skickar vi dig försäkringsbrevet som du kan granska i lugn och ro.

Läs mer

Vår samarbetspartner

     ACE Logo
Vår samarbetspartner ACE European Group Limited är försäkringsgivare. American Express Insurance Services fungerar som försäkringsmedlare.

Skydda dig innan det är för sent

Vem som helst kan drabbas av en olycka, eller man kan bli sjuk när man minst anar det. Se till att skaffa dig en försäkring som skyddar dig nu, innan någonting skulle hända dig.