American Express Life-Livförsäkring

 För närvarande går det ej att teckna någon av våra försäkringar! Möjligheten kommer att finnas igen inom kort.

 

 

Framtidsplanering skapar trygghet
Livet ler och framtiden ser ljus ut...du har väl kommit ihåg att trygga även familjens ekonomi? Ibland kan en allvarlig sjukdom eller en olycka avbryta livet. Vi erbjuder nu våra kortinnehavare en ny typ av livförsäkring, American Express Life.

Ny tydlig livförsäkring
Vår samarbetspartner, det internationella försäkringsbolaget ACE Life har skräddarsytt American Express Life-livförsäkringen som täcker dödsfall förorsakat av olycka eller av sjukdom. Försäkringen kan tecknas endast av American Express-kortinnehavare.

Behöver man en livförsäkring?
Det tar länge att återhämta sig från förlusten av en nära anhörig. Förutom en stor sorg innebär det oftast stora stora påfrestningar även på familjens ekonomi. Lån och räkningar måste betalas även om familjens inkomster minskar. Ju större lån och yngre barn du har, desto viktigare är det att kontrollera om din familj skulle ha nytta av en livförsäkring. Det lönar sig att fundera på om familjens nuvarande försäkringsskydd är tillräckligt och hur det täcker plötsliga förändringar i familjens ekonomi.

Fyra alternativa ersättningsnivåer
Med denna försäkring kan du välja det alternativ som passar till din familjs ekonomi. Du kan välja mellan fyra olika ersättningsnivåer. Engångsersättningen betalas till den försäkrades legala arvingar ifall försäkringstagaren inte skriftligen angett någon annan förmånstagare. American Express Life-livförsäkringen kan tecknas av 18–64-åriga American Express-kortinnehavare och deras partners. Försäkringen gäller tills den försäkrade fyller 70 år. Försäkringspremien debiteras behändigt i samband med American Express-kortfakturan.

Du kan ansöka om försäkringen via dessa sidor. Du måste fylla i en hälsodeklaration. ACE Life antingen beviljar försäkringen eller förkastar ansökningen på basen av hälsodeklarationen.

Läs mer

Vår samarbetspartner

     ACE Logo
Vår samarbetspartner ACE European Group Limited är försäkringsgivare. American Express Insurance Services fungerar som försäkringsmedlare.

Skydda dig innan det är för sent

Vem som helst kan drabbas av en olycka, eller man kan bli sjuk när man minst anar det. Se till att skaffa dig en försäkring som skyddar dig nu, innan någonting skulle hända dig.