OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR ALLVARLIG BESTÅENDE KROPPSSKADA

För närvarande går det ej att teckna någon av våra försäkringar! Möjligheten kommer att finnas igen inom kort.

 

 

Trygga familjens ekonomi
Det är skönt att njuta av livet men olika motgångar är också en del av livet. Vem som helst kan råka utför en allvarlig olycka. Som tur går det att förbereda sig för livets överraskningar.

Internationella försäkringsbolaget ACE Europe har tagit fram en förmånlig olycksfallsförsäkring för allvarlig bestående kroppsskada för American Express-kortinnehavare. Ersättningen för fullständig bestående kroppsskada är 500 000 €. Ersättningen utbetalas om du råkar ut för en allvarlig olycka som medför en bestående kroppsskada som nämnts i försäkringsvillkoren, så som fullständig blindhet eller förlust av extremiteter. Observera att försäkringen ersätter endast skador som nämnts i försäkringsvillkoren och endast om skadan är 100 %. Den här försäkringen ersätter inte vårdkostnader eller läkararvoden.

Ingen hälsodeklaration
Du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att teckna den här försäkringen. De enda krav vi har är att du är mellan 18 och 64 år, bor permanent i Finland och är American Express-huvudkortinnehavare. Försäkringen kan du hålla i kraft ända tills du fyller 70 år, så länge ditt American Express-kortkonto är giltigt. Försäkringspremien är 9,90 € i månaden och den debiteras behändigt i samband med din American Express-faktura. Du kan medförsäkra din partner till ett 20 % förmånligare pris, för 7,90 € i månaden. Tillsammans utgör era försäkringspremier 17,80 € i månaden.

Ingen självrisk
Försäkringsbeloppet som betalas ut är en engångsersättning. Den är skattefri och ingen självrisk behöver betalas. American Express-olycksfallsförsäkring för allvarlig bestående kroppsskada är ett utmärkt tillägg till ditt försäkringsskydd: ersättningen utbetalas oavsett dina andra försäkringar.

Gäller dygnet runt i hela världen
Den här försäkringen gäller i hela världen dygnet runt, både på arbete och fritid. Försäkringen börjar gälla så fort du skickat din ansökan. Efter att vi mottagit din ansökan skickar vi dig försäkringsbrevet som du kan granska i lugn och ro.

Läs mer

Vår samarbetspartner

     ACE Logo
Vår samarbetspartner ACE European Group Limited är försäkringsgivare. American Express Insurance Services fungerar som försäkringsmedlare.

Skydda dig innan det är för sent

Vem som helst kan drabbas av en olycka, eller man kan bli sjuk när man minst anar det. Se till att skaffa dig en försäkring som skyddar dig nu, innan någonting skulle hända dig.