Skip to main content
Start of menu
Green Card
Gold Card
Platinum Card
Basic Card
Kortvillkor
Försäkringsvillkor
Express Cash
Frågor och svar
 Frågor och svar
 Allmänna
 Fakturering
 Försäkringar och resebyråpartnerna
 Express Cash - servicen
 Chipkort
Top
Green Insurance
Top
Top
Top

Vanligaste frågor om American Express Green Card-kortets reseskydd
Top

*  F. När kan jag få ersättning?
*  F. Vem omfattas av Green Card-kortets reseskydd?
*  F. När är Green Card-kortets reseskydd i kraft?
*  F. Hur ansöker jag om ersättning?
*  F. Vilka nödvändighetsartiklar kan jag köpa om mitt bagage eller flyg försenas?
*  F. Vilka dokument behöver jag för ersättningsansökningen om mitt bagage försenas eller förkommer?
*  F. Vilka dokument behöver jag för ersättningsansökningen om flyget eller anslutningsflyget avbokas eller försenas?
*  F. Vad ska jag göra om jag behöver sjukvård under en resa?
*  F. Vilka dokument behöver jag som bilagor till min ansökan om ersättning vid olycksfall?
*  F. Hur får jag nödkontanter?
*  F. Hur får jag tillgång till ett nytt kort utomlands?F. När kan jag få ersättning?

S. Du kan få ersättning vid bestående skada eller dödsfall på grund av olycksfall under resan. En förutsättning är att olycksfallet har skett med att allmänt trafikmedel. Dessutom kan du få kostnadsersättning om ditt bagage försenas på reguljärflyget eller om ditt reguljärflyg försenas eller avbokas. Observera att Green Card-kortets reseskydd inte ersätter kostnader för läkare eller sjukvård eller för bagage som skadas eller förkommer på resmålet. Sammandraget av Green Card-kortets reseskydd hittar du här.


F. Vem omfattas av Green Card-kortets reseskydd?

S. Reseskyddet omfattar kortinnehavaren, kortinnehavarens make/maka eller sambo samt barn under 23 år som bor i samma hushåll. Även innehavare av parallellkort omfattas av reseskyddet. Reseskyddet gäller när resan i sin helhet betalats med American Express-kortet.


F. När gäller Green Card-kortets reseskydd?

S. Reseskyddet gäller när du har betalat utlandsresan i sin helhet med American Express-kortet, ditt kortkonto är aktivt och månadsfakturan har betalats. Green Card-kortets reseskydd gäller inte resor i hemlandet.


F. Hur ansöker jag om ersättning?

S. Betala exempelvis de nödvändiga kostnader som orsakas av förseningen med ditt American Express-kort och spara kvittona samt intyg. Fyll i en ersättningsansökan när du återvänder till hemlandet. Närmare information och ansökningsblanketter får du av vår kundtjänst.
Skriftilig skadeanmälan med bilagor ska skickas till följande address gällande olycksfall under resan:

ACE European Group Limited, filial i Finland
PL 687
00101 Helsingfors

Skriftilig skadeanmälan med bilagor ska skickas till följande address gällande försening:

Inter Partner Assistance / Falck Oy
Malms handelsväg 8 A
00700 Helsingfors


F. Vilka nödvändighetsartiklar kan jag köpa om mitt bagage eller flyg försenas?

S.Vid bagageförsening ersätter försäkringen nödvändighetsartiklar bl.a. hygienprodukter och underkläder. Betala inköpen med American Express-kortet och spara kvittona för din ersättningsansökan. Vid flygförsening ersätter försäkringen extra rese-, måltids- och inkvarteringskostander fram tills den försäkrades regularflyg avgår.


F. Vilka dokument behöver jag för ersättningsansökningen om mitt bagage försenas eller förkommer?

S. Spara biljetten och be flygbolaget om en bekräftelse på att bagaget förkommit (Property Irregularity Report) eller en officiell redogörelse för att det försenats.


F. Vilka dokument behöver jag för ersättningsansökningen om flyget eller anslutningsflyget avbokas eller försenas?

S. Spara biljetten och skaffa ett intyg om händelsen av flygbolaget.


F. Vad ska jag göra om jag behöver sjukvård under en resa?

S. Green Card-kortets reseskydd ersätter inte läkararvoden eller kostnader för sjukvård. Du kan ändå kontakta Global Assist-tjänst, tfn +358 9 6132 0404, som är avsedd för American Express-kortinnehavare och som hjälper dig att hitta ett sjukhus eller en läkare på orten. Om det är fråga om ett olycksfall som omfattas av Green Card-kortets reseskydd och orsakar bestående skada, skaffa ett godkänt läkarutlåtande för ersättningsansökan redan på resmålet.


F. Vilka dokument behöver jag som bilagor till min ansökan om ersättning vid olycksfall?

S. Skaffa av behörig part ett intyg om hur olyckan gått till och ett utlåtande om bestående skada av en läkare som godkänts av försäkringsgivaren.


F. Hur får jag nödkontanter?

S. Global Assist-tjänsten för American Express-kortinnehavare kan bevilja dig kontanter upp till 100 euro om din plånbok har stulits utomlands. Beloppet debiteras ditt kortkonto vid en senare tidpunkt.


F. Hur får jag tillgång till ett nytt kort utomlands?

S. Om ditt kort förkommer eller blir stulet ring då omedelbart till vår spärrtjänst och anmäl kortet som försvunnet. I nödfall levererar vi utan extra kostnad ett tillfälligt kort till och med inom ett dygn, beroende på var i världen du befinner dig.  En printervänlig version av Green Card-försäkringsvillkor giltiga fr o m 1.10.2007.
PDF: 60 KB/2 sidor

   * Dokumenten är pdf-filer som kan öppnas med Adobe Acrobat Reader. Acrobat och Acrobat logo är Adobe Systems Incorporated-företagets registrerade varumärken. Om du inte ännu har programmet, kan du hämta det kostnadsfritt här.
Top Top
Top