ATT UPPDATERA UPPGIFTER KAN INTE BLI ENKLARE ÄN SÅ HÄR

Uppdatera enkelt dina personliga uppgifter med onlinetjänsten.

Ändra din e-postadress eller ditt lösenord till onlinetjänster när du vill. Du behöver bara registrera ditt kort för onlinetjänster först.

 

Har du redan registrerat dig? Uppdatera dina uppgifter
Har du inte registrerat dig ännu?