Express Cash-kontantuttag - Svar på de vanligaste frågorna


 1.  Vad är Express Cash?
 2.  Var kan jag använda Express Cash?
 3.  Vad är limiten för kontantuttag?
 4.  Hur aktiverar jag Express Cash-tjänsten?
 5.  Hur använder jag Express Cash-tjänsten?
 6.  Vilka kostnader tillkommer om jag tar ut kontanter med Express Cash?
 7.  Kan jag lyfta kontanter i Finland med Express Cash?
 8.  Var kan jag söka information om automater för kontantuttag utomlands?
 9.  Hur kan jag avsluta Express Cash-tjänsten på mitt kort?


1. Vad är Express Cash?

Med Express Cash-tjänsten kan du ta ut kontanter och köpa resecheckar med ditt American Express-kort. Läs mer om Express Cash


2. Var kan jag använda Express Cash?

Du kan ta ut kontanter i mer än 1,2 miljoner uttagsautomater runt om i världen, dygnet runt. Express Cash-automater finns i banker, stora köpcentrum, stationer och flygplatser samt i samband med American Express-kontor. I automater lyfts alltid lokal valuta. I Finland kan du ta ut kontanter i Otto.-automater. Du kan dessutom köpa American Express resecheckar i valutaväxlingsbyråer samt på American Express Foreign Exchange- och -Travel Service-kontor.


3. Vad är limiten för kontantuttag?

Uttagsgränsen per konto för ett personligt Green Card-kort är ett belopp motsvarande 675 euro, som kan lyftas under en tidsperiod på 21 dagar. För Gold Card- och Platinum Card-kort är uttagsgränsen per konto ett belopp motsvarande 1 350 euro under en tidsperiod på 21 dagar. Som kontantuttag räknas även köp av valuta och resecheckar i valutaväxlingsföretag.


4. Hur aktiverar jag Express Cash-tjänsten?

Express Cash-tjänsten aktiveras på kontoinnehavarens begäran genom att kontakta vår kundtjänst. Green Card och Gold Card-kortmedlemmar kan ansöka om Express Cash-tjänsten först efter att kundrelationen pågått i sex månader. Förutsättning för aktiveringen är att kortinnehavaren har betalt sina fakturor i tid under de senaste sex månaderna. Om du är parallellkortinnehavare vänligen skicka in en skriftilig Express Cash-ansökan som är signerad av huvudkortsinnehavaren.


5. Hur använder jag Express Cash-tjänsten?

Sätt in ditt kort i en bankautomat, ange din pin-kod och välj summan du vill ta ut. Följ anvisningarna som automaten ger.


6. Vilka kostnader tillkommer om jag tar ut kontanter med Express Cash?

Expeditionsavgiften för kontantuttag är 4 % på uttaget belopp, dock alltid minst 4,25 euro. Det här gäller också uttag i Finland. Ett omräkningstillägg på 2,2 % debiteras för kontantuttag i en annan valuta än euro. Dessutom leverantören av en bankautomattjänst kan ta ut en avgift för kontantuttag.


7. Kan jag lyfta kontanter i Finland med Express Cash?

I Finland kan du ta ut kontanter i Otto.-automater.


8. Var kan jag söka information om automater för kontantuttag utomlands?

Med hjälp av ATM Location Findern kan du hitta den exakta adressen för en automat var som helst i världen. (Informationen är på engelska).


9. Hur kan jag avsluta Express Cash-tjänsten på mitt kort?

Du kan avsluta Express Cash-tjänsten genom att ringa till vår kundtjänst.