Skip to main content
Green Card
Gold Card
Platinum Card
Basic Card
Kortvillkor
Express Cash
Frågor och svar
 Frågor och svar
 Allmänna
 Fakturering
 Försäkringar och resebyråpartnerna
 Express Cash - servicen
 Chipkort
American Express - kort
Top
Top
Top

Express Cash - servicen och kontantuttag

*  F: Vad är Express Cash?
*  F: Var kan jag använda Express Cash?
*  F: Vad är limiten för kontantuttag?
*  F: Hur aktiverar jag Express Cash-servicen?
*  F: Hur använder jag Express Cash-servicen?
*  F: Vilka kostnader tillkommer om jag tar ut kontanter med Express Cash?
*  F: Kan jag lyfta kontanter i Finland med Express Cash?
*  F: Var kan jag söka information om automater för kontantuttag utomlands?
*  F: Hur kan jag avsluta Express Cash-servicen på mitt kort?F: Vad är Express Cash?

S: Med Express Cash-servicen kan du ta ut kontanter och köpa resecheckar med ditt American Express-kort. Läs mera om Express Cash-servicen.

   [Back to Top]

F: Var kan jag använda Express Cash?

S: Du kan ta ut kontanter i mer än 1,2 miljoner uttagsautomater runt om i världen, dygnet runt. Express Cash-automater finns i banker, stora köpcentrum, stationer och flygplatser samt i samband med American Express-kontor. I automater lyfts alltid lokal valuta. I Finland kan du ta ut kontanter i Otto.-automater.

Du kan dessutom köpa American Express resecheckar i valutaväxlingsbyråer samt på American Express Foreign Exchange- och -Travel Service -kontor

   [Back to Top]

F: Vad är gränsen för kontantuttag?

S: Uttagsgränsen per konto för ett personligt Green Card-kort är ett belopp motsvarande 675 euro, som kan lyftas under en tidsperiod på 21 dagar. För Gold Card- och Platinum Card-kort är uttagsgränsen per konto ett belopp motsvarande 1 350 euro under en tidsperiod på 21 dagar. Som kontantuttag räknas även köp av valuta och resecheckar i valutaväxlingsföretag.

   [Back to Top]

F: Hur aktiverar jag Express Cash-servicen?

S: Express Cash-servicen aktiveras på kontoinnehavarens begäran genom att kontakta vår kundtjänst. Green och Gold Card-kortmedlemmar kan ansöka om Express Cash-servicen först efter att kundrelationen pågått i sex månader. Förutsättning för aktiveringen är att kortinnehavaren har betalt sina fakturor i tid under de senaste sex månaderna. Om du är parallellkortinnehavare vänligen skicka in en skriftilig Express Cash-ansökan som är signerad av huvudkortsinnehavaren.

   [Back to Top]

F: Hur använder jag Express Cash-servicen?

S: Sätt in ditt kort i en bankautomat, ange din pin-kod och välj summan du vill ta ut. Följ anvisningarna som automaten ger..

   [Back to Top]

F: Vilka kostnader tillkommer om jag tar ut kontanter med Express Cash?

S: Expeditionsavgiften för kontantuttag är 4 % på uttaget belopp, dock alltid minst 4,25 euro. Det här gäller också uttag i Finland. Ett omräkningstillägg på 2,2 % debiteras för kontantuttag i en annan valuta än euro. Dessutom leverantören av en bankautomattjänst kan ta ut en avgift för kontantuttag.

   [Back to Top]

F: Kan jag ta ut kontanter i Finland med Express Cash?

S: I Finland kan du ta ut kontanter i Otto.-automater.

   [Back to Top]

F: Var kan jag söka information om automater för kontantuttag utomlands?

S: Med hjälp av ATM-Location Findernkan du hitta den exakta adressen för en automat var som helst i världen. (Informationen är på engelska).

   [Back to Top]

S: Kortinnehavaren kan avsluta Express Cash-servicen genom att ringa till kundtjänsten.

   [Back to Top]

Top