Op de aanvraag van de kaart zijn de Algemene Voorwaarden van American Express van toepassing en de bonus zal uitsluitend worden toegekend als de aanvraag van de kaart wordt goedgekeurd.


Voorwaarden voor deelname:

Voor deelname aan het initiatief "Introduceer een vriend" van American Express gelden de volgende voorwaarden:
  • U dient kaarthouder te zijn van een van de volgende kaarten: The Blue Card, The Green Card, The Gold Card of The Platinum Card.
    Om deel te kunnen nemen aan dit initiatief moeten American Express Blue, Green and Gold kaarthouders ingeschreven zijn bij het Membership Rewards Programma

  • Of u dient kaarthouder te zijn van een Flying Blue - American Express kaart.

  • Aanvragen voor nieuwe kaarten op naam van de kaarthouder die het aanbod doet, zijn niet geldig.

  • De Introducee dient een nieuwe kaarthouder te zijn.

  • De introducee is afgelopen 6 maanden geen (extra) kaarthouder geweest bij American Express.

  • American Express behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van het "Introduceer een vriend" programma elk moment te herzien.


Het aanbod:

De kaarthouder en de introducee ontvangen de bonus van Membership Rewards punten of Flying Blue Award Miles binnen acht weken na de afgifte van de nieuwe kaart volgens het volgende schema:


Kaart Bonus kaarthouder Bonus introducee
Bij afgifte van een nieuwe American Express Green Card 6.000 Membership Rewards of Award Miles 4.000 Membership Rewards en de kaart het eerste jaar gratis
Bij afgifte van een nieuwe American Express Gold Card 12.000 Membership Rewards of Award Miles 8.000 Membership Rewards en de kaart het eerste jaar gratis
Bij afgifte van een nieuwe American Express Platinum Card 25.000 Membership Rewards of Award Miles 25.000 Membership Rewards
Bij afgifte van een nieuwe Flying Blue - American Express Silver Card 6.000 Award Miles of Membership Rewards 4.000 Award Miles en de kaart het eerste jaar gratis
Bij afgifte van een nieuwe Flying Blue - American Express Gold Card 10.000 Award Miles of Membership Rewards 5.000 Award Miles en de kaart het eerste jaar gratis
Bij afgifte van een nieuwe Flying Blue - American Express Platinum Card 25.000 Award Miles of Membership Rewards 25.000 Award Miles