Kontakt z American Express w Polsce


Klienci Korporacyjni: Telefon Faks
Recepcja (22) 581 5100 (22) 654 5088
Dział Karty Korporacyjnej
Dział Sprzedaży Karty Korporacyjnej (22) 581 5212 (22) 581 5202
Centrum Obsługi Klienta (22) 581 5222 (22) 581 5202
Dział Podróży Służbowych
Biuro w Warszawie (22) 581 5100 (22) 654 5088
Biuro w Krakowie (12) 423 1202
Dział Wyjazdów Grupowych (22) 581 5123
Posiadacze personalnych Kart American Express: Telefon
Obsługa Klienta dla Kart wydanych przez Millennium Bank: 0 801 331 331 (z tel. stacjonarnych)
+48 22 598 40 40 (z tel. komórkowych i spoza Polski)
Obsługa Klienta dla Kart rozliczanych w EURO lub w USD,
wydanych w Wielkiej Brytanii: +44 (0)1273 576 883
Personal Cardmembers with EURO or US Dollar Cards,
serviced in the UK: +44 (0)1273 576 883

Pozostałych Posiadaczy personalnych Kart American Express prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta właściwym dla kraju, w którym wydana została Karta.