Kontakta oss  |  
  |  

Kreditkort eller betalkort?

American Express-Korten i Sverige är sk betalkort. Det innebär att du får en faktura varje månad som du betalar till fullo, en säkerhet och trygghet jämfört med ett bankkort där pengarna dras direkt från ditt bankkonto eller ett kreditkort där du delar upp betalningen och riskerar höga räntor. De svenska American Express-Korten har ingen ränta och inga faktureringsavgifter så länge du betalar din faktura i tid. Ett betalkort som används klokt kan göra livet lättare och erbjuder många förmåner och ett tryggt skydd.

Vad är ett kreditkort?

Med ett kreditkort kan du skjuta upp en del av skulden framför dig månad för månad i stället för att betala hela beloppet du är skyldig.

Varje gång du använder ett kreditkort tar du egentligen ett lån. Kortutställaren kan kräva att minst ett visst minimibelopp betalas in på förfallodagen varje månad.

Betalar du alltid hela saldot på förfallodagen så debiteras inte någon ränta på dina köp. Väljer du att föra över en del av saldot till nästa månad eller om du betalar försent beräknas en ränta som debiteras ditt konto. Räntan debiteras alltid på överfört saldo och på kontanter som tas ut med start från den dag transaktionen gjordes.

American Express i Sverige marknadsför inga kreditkort utan endast betalkort.

Vad är ett betalkort?

Betalkort skiljer sig från kreditkort genom att du måste betala in hela beloppet du handlat för på kortet varje månad. Därför kan ett betalkort göra det lättare för dig att sköta dina utgifter och kontrollera din ekonomi. Eftersom du betalar hela beloppet varje månad slipper du räntekostnader vilket många tycker är en bra hjälp för att ha bättre kontroll på sina utgifter.

American Express-Korten i Sverige är betalkort.
Back to top
Back to top