Kontakta oss  |  
  |  

Skuldhantering

Det är viktigt att veta hur man ska hantera sina skulder, både i bättre och sämre tider. Ibland kan det vara svårt.

Det finns några tips som kan hjälpa dig göra skulderna mer hanterbara. Men liksom det tar tid att bli skuldsatt, tar det tid att bli av med skulderna.

  • Gör en budget och håll den. En budget kan hjälpa dig få kontroll på dina skulder och att sköta dina utgifter i framtiden.
  • Fundera på att lägga samman utestående skulder till ett enda lån. Du kanske även kan lägga samman skulder till ett lån med lägre ränta, och sänka dina kostnader.
  • Ta reda på vilka alternativ som finns för att betala av på din skuld. Du kanske kan använda pengar från dina sparkonton eller använda något annat alternativ för att betala av på din skuld.
  • Undersök vilka betalningsalternativ du har. Vissa långivare erbjuder ett antal olika betalningsmetoder. Ta reda på vilka alternativ som finns och använd det som lämpar sig bäst, så att du alltid betalar i tid.
  • Tala med dina långivare om du har svårt att göra dina betalningar. Hoppa inte över betalningen helt och hållet, det förvärrar bara situationen. I många fall är långivarna beredda att arbeta fram en lösning för dig.

Så här upprättar man en budget

  1. Notera dina inkomster och utgifter: Notera alla pengar som kommer in (inkomster) och som går ut (utgifter) under en tvåmånadersperiod. Vissa kostnader kan vara fasta varje månad, bl a hyra, amortering, livsmedel, försäkringspremier, el och vatten samt transport. Andra utgifter kan variera – som t ex semestrar, nöjen och presenter.
  2. Skapa din budget: använd uppgifterna ovan för att skapa din budget. Vi rekommenderar att du upprättar budgeten för en månad så att du direkt kan jämföra dina månadskostnader med dina intäkter. Du kan även göra en budget för hela hushållet. I så fall måste du ta med inkomsterna från alla hushållets medlemmar och allas månatliga utgifter.
  3. Följ din budget och håll reda på dina utgifter: När du har en bra överblick över vart dina pengar går, se om du kan minska kostnaderna på vissa områden. Eller se om du kan spara mer.

Back to top
Back to top