Hem  |  Privata Kort  |  FöretagKundservice  |  Översikt  
American Express Home
Privata Kort Foretagskort
   Integritetsskydd
  Regler och Föreskrifter
  Varumärken
Vanliga frågor om säkerhet

American Express är medveten om hur viktigt det är för våra kunder med säkerhet. Vi har därför vidtagit en rad åtgärder för att tillse att den personliga informationen som sänds mellan American Express och dig via Internet förblir konfidentiell.


Fråga: Är det säkert för mig att skicka konfidentiell information?

Svar: Varje gång American Express ber Dig att skicka konfidentiell information, t.ex. information om ditt American Express Kort, kräver vi att en ”Säker Session” skall upprättas genom SSL innan informationen skickas

Fråga: Vad är en ”Säker Session” och hur skyddar den min information?

Svar: Under en ”Säker Session” skickas information mellan din dator och American Express med hjälp av nycklar som är krypterade. Information om nyckarna utbytes för att upprätta en personlig konversation som endast din dator och American Express datorer förstår.

Fråga: Vad är egentligen SSL?

Svar: Varje gång du lämnar ut eller erhåller information om ditt American Express Kort i något av våra säkra on-line områden, så krypteras denna information med hjälp av en teknologi som kallas Secure Sockets Layer, som brukar förkortas SSL. Med hjälp av SSL-teknologin krypteras informationen medan den sänds via Internet mellan din dator och American Express system, i syfte att informationen skall förbli konfidentiell. För att kunna använda SSL-teknologin krävs två komponenter. Den s.k. ”browser” som du använder på Internet måste vara kompatibel med SLL. Vidare måste din webbserver kunna ta emot och skicka information om de krypterade nycklarna. Med hjälp av de krypterade nycklarna upprättar SSL en förbindelse med American Express webbserversystem.

Fråga: Vilken typ av browser behöver jag?

Svar: För att kunna använda SSL-teknologin krävs det att din browser stödjer SSL-teknologin. Till exempel följande browsers stödjer SSL-teknologin: Netscape 2.0, Microsofts Internet Explorer 2.0 och American Onlines browser version 3.0 för Windows. (Observera att en del äldre versioner av browsers inte stödjer SSL förbindelser). Om du inte redan har en browser som stödjer SSL så kan du ladda ner en browser som stödjer SSL från någon av länkarna nedan:


Netscape Navigator Microsoft Internet Explorer

Fråga: Vilken typ av uppkoppling behöver jag?

Svar: Nästan alla s.k. Internet Services Providers (ISP) klarar automatiskt av den SSL förbindelse som beskrivits ovan. Detta gör även de flesta on-line tjänster såsom America Online, CompuServe och Prodigy. Om du kopplar upp dig via din arbetsplats interna uppkoppling och det inte fungerar trots att du har en browser som stödjer SSL, så kan det bero på att brandväggar har installerats på din arbetsplats. Tala gärna med den som är ansvarig för din arbetsplats Internetuppkoppling om du vill ha ytterligare information.

Fråga: När upprättas en Säker Session?

Svar: En Säker Session med hjälp av SSL upprättas inom de områden där American Express erbjuder sina on-line tjänster där konfidentiell information behandlas, till exempel inom följande områden:

* Mitt Konto Online * Mina Membership Rewards-poäng
* Registrering för onlineservice * Ansök om ett Kort
* Kundserviceområden  

Fråga: Varför behöver jag ett användarnamn och lösenord?

Svar: Inom många områden krävs det att du använder dig av ditt användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord används som ett särskilt säkerhetsskydd som skyddar din konfidentiella information. Genom användningen av användarnamn och lösenord kan American Express verifiera exakt vem du är och därmed ge dig kontoinformation samt medverka till att förhindra obehörig åtkomst.

Fråga: Vad skall jag göra när jag vill lämna de områden som behandlar konfidentiell information?

Svar: När du vill lämna ett område som behandlar konfidentiell information (t.ex. Mitt Konto Online) se till att du alltid klickar på den röda länken ”Lämna säkert område” som finns på den vänstra delen av varje sida inom säkra områden. När du klickar på länken får du möjlighet att avsluta din Säkra Session. Om du avslutar den Säkra Sessionen så kan du därefter inte göra några säkra överföringar utan att logga in ditt användarnamn och lösenord på nytt.

Fråga: Varför kan jag fortfarande få tillgång till en del information efter att jag har klickat på länken för ”Lämna säkert område”?

Svar: Programvaran i browser kan ofta ”fånga” en webbsida medan du tittar på dem, vilket innebär att en del webbsidor sparas i din dators temporära minne. Detta innebär att om du klickar på pilen ”bakåt” så kan en tidigare visad sida komma att visas på nytt. Att den tidigare sidan visas på nytt påverkar inte säkerheten på ditt personliga användarnamn eller lösenord. Om du använder en allmän dator läs även ”Vad skall jag göra om jag använder en ’allmän’ dator” nedan.

Fråga: Vad skall jag göra om jag använder en ”allmän” dator?

Svar: Om du använder en dator som även andra personer har tillgång till och du inte vill att andra skall kunna se de sidor som ”fångats” av datorn, skall du stänga/avsluta programvaran för din browser innan du lämnar datorn. Om du gör detta minskar risken för att någon annan får se din konfidentiella information. Ingen annan användare kan få tillgång till information om ditt konto utan att använda ditt användarnamn och lösenord.

[TOP OF SCREEN]

Fråga: Vad är ”Cookies”? Behöver jag acceptera dem?

Svar: En cookie är en textfil på din dator som påminner vårt system om din browsers särskilda preferenser och säkerhetskrav samt hjälper American Express att få reda på exakt var du befinner dig. Om din browser meddelar dig om att vi använder oss av cookies på vår sida så måste du acceptera detta, annars kan du inte få tillgång till konfidentiell information. Anledningen till detta är att cookies hjälper oss att säkerställa att information skickas till rätt mottagare. Eftersom våra cookies är specifika kan endast American Express on-line tjänster få tillgång till, avkoda och använda sig av informationen som skickas via cookies.

Fråga: När jag har skrivit in mitt användarnamn och lösenord samt klickar skicka så får jag inte fram min kontoinformation. Den tidigare sidan finns fortfarande kvar. Varför händer detta?

Svar: Anledningen till detta är troligen att du använder Netscapes browser version 4.0 eller en senare version med funktionen ”neka cookies”. Du bör därför ändra ditt browserprogram enligt följande. Klicka på ”Redigera” och välj därefter ”Egenskaper” och sedan ”Avancerat” (välj inte plustecknet bredvid ”Avancerat”). Välj sedan antingen ”Acceptera endast cookies som skickas till ursprungsserver”. eller ”Varna mig innan jag accepterar cookies” och klicka därefter på ”OK”. Denna ändring hjälper oss att bekräfta din identitet och skicka konfidentiell information om ditt konto till dig.

Fråga: När jag försöker komma åt information om mitt konto (eller information om Membership Rewards eller när jag försöker registrera mig för on-line tjänster) så kommer en sida som handlar om browsers och säkerhet upp. Varför händer detta?

Svar: American Express anser att vi har en skyldighet att skydda din konfidentiella information så gott vi kan. För att få tillgång till information om ditt konto (eller information om Membership Rewards eller registrera dig för on-line tjänster) via Internet så rekommenderar vi att du använder dig av de senaste versionerna av browsers som finns på marknaden. På grund av säkerhetsskäl så går det inte använda äldre versioner än Netscape 1.12 ( Mac eller Unix) eller 1.22 (Windows).

[TOP OF SCREEN]

[an error occurred while processing this directive]
 

Visa Regler för webbplatsen, Varumärken, Information, integritet och om cookies Copyright © 2001 American Express Company.
Alla rättigheter förbehålles. Användare av denna webbplats förbinder sig att följa riktlinjerna i avsnittet Regler för webbplatsen för American Express.