Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
การตรวจสอบยอดชำระเงินและการแ ก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน
การใช้เครื่องรับบัตรอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการซื้อขาย
แนะนำบริ การอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การลดการใช้บัตรโดยทุจริตและ การปฏิเสธการใช้บัตร
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
วิธีสมัครเพื่อใช้บริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
เข้าสู่ระบบบริการสถานธุร กิจออนไลน์ (OMS)
คำถามที่มีผู้ถามบ่อยเกี่ยวกับระบบบริการสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไป
Learn about Online Merchant Services

Log in to OMS
Apply to accept the Card


เร็วๆนี้

เรากำลังปรับปรุงระบบบริหารบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ซึ่งจะสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ เมื่อท่านเข้าสู่ระบบในภายหลัง
 
 
เรียนรู้เกี่ยวกับบริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์

บริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ (Online Merchant Services-OMS) คือการให้บริการด้วยระบบออนไลน์ที่ใช้งานได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้ท่านจัดการสถานธุรกิจของท่านและทำธุรกิจกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ต OMS จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจอย่างรวดเร็วและง่ายดายได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

บริการของทางบริษัทฯในขณะนี้ได้แก่:

การตรวจสอบการชำระเงิน ( Payment Reconciliation - PR)
ระบบเรียกชำระเงินเป็นกลุ่มอัตโนมัติ (ABS) ที่เลือกได้จากอินเตอร์เน็ต

สมัครวันนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ OMS

หากต้องการเก็บคำแนะนำนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน คลิคที่ "บรรจุข้อมูล (download)" และเลือก "บันทึกเป้าหมายเป็น (save target as)" เมื่อหน้าจอปรากฎ "บันทึกแฟ้มเป็น (save as)" ให้เลือกสถานที่เก็บแฟ้มที่ท่านต้องการ เสร็จแล้วคลิคที่ "บันทึก (save)"

PDF download       คำแนะนำในการลงทะเบียน 
    บรรจุข้อมูล (download) (PDF: 866 KB / 5 หน้า)


ข้อมูลนี้ได้ถูกบันทึกในรูปแบบ PDF ต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการเปิดข้อมูล หากไม่มีโปรแกรมดังกล่าว ให้คลิค "ที่นี่" เพื่อบรรจุโปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) Adobe, Acrobat และสัญลักษณ์ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

หากท่านได้สมัครไว้แล้ว โปรดลงบันทึกเข้า(log in) ได้ทันที
 

Top

บริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ - การตรวจสอบการชำระเงิน (OMS-PR)

การตรวจสอบการชำระเงิน เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ทรงพลังมากอย่างหนึ่ง ซึ่งท่านสามารถเรียกใช้ได้จากระบบ OMS โดยระบบจะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ทันทีจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • ประหยัดเวลา เนื่องจากท่านจะได้รับข้อมูลด้านการเงินของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้ทางระบบอิเลคทรอนิคส์
  • ปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสดของท่าน ด้วยการตรวจติดตามการชำระเงินและการเรียกชำระเงินรายวัน
  • ปรับปรุงการวิเคราะห์ทางธุรกิจของท่าน ด้วยการส่งข้อมูลการเงินของท่านเข้าสู่โปรแกรมที่เป็นตารางได้โดยตรง
คุณลักษณะ
เมื่อท่านตรวจสอบการชำระเงินของท่านด้วยระบบออนไลน์ ท่านจะสามารถ:
  • เข้าดูข้อมูลจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ได้รับความสะดวกจากรายงานที่จัดทำสำหรับท่านโดยเฉพาะ และจากการที่ท่านสามารถส่งข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ต่อไป
  • ปรับข้อมูลบัญชีรายวันด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
  • ได้รับรายงานสถานะการเรียกเก็บเงินที่ได้ส่งไปเพื่อให้มีการหักลบหนี้และชำระเงิน
  • ได้รับบทสรุปของข้อมูลทั้งหมดในรายงานการเงินของท่าน
  • มีความยืดหยุ่นในการส่งต่อข้อมูล เพื่อที่ท่านจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์
  • ให้ผู้ใช้หลายคนเข้าดูข้อมูลได้ เนื่องจากพนักงานแต่ละคนที่ได้รับอนุญาตจากสถานธุรกิจของท่าน จะมีเลขประจำตัวผู้ใช้เพื่อลงบันทึกเข้าเป็นของตนเอง

หากต้องการบรรจุข้อมูล (download) รายละเอียดเกี่ยวกับบริการตรวจสอบการชำระเงินออนไลน์ กรุณาคลิครูปภาพด้านล่าง

PDF download       ข้อมูล 
    บรรจุข้อมูล (download) (PDF: 985KB / 4 หน้า)


ข้อมูลนี้ได้ถูกบันทึกในรูปแบบ PDF ต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการเปิดข้อมูล หากไม่มีโปรแกรมดังกล่าว ให้คลิค "ที่นี่" เพื่อบรรจุโปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) Adobe, Acrobat และสัญลักษณ์ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated


สมัครวันนี้

Top

ระบบเรียกชำระเงินเป็นกลุ่มอัตโนมัติ (Automated Batch Submissions -ABS) ซึ่งเลือกได้ทางอินเตอร์เน็ต

ท่านสามารถส่งรายการซื้อขายเพื่อเรียกชำระเงินได้ทางอิเล็คทรอนิคส์ ด้วยการใช้ระบบเรียกชำระเงินเป็นกลุ่มแบบอัตโนมัติ (ABS) ระบบดังกล่าว จะช่วยให้ท่านสามารถเรียกชำระเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงจากการซื้อขายที่เป็นโมฆะด้วยการดำเนินกระบวนการซื้อขายโดยอัตโนมัติ และส่งเข้ามายัง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้โดยตรง

วันนี้ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเรียกชำระเงินเป็นกลุ่มอัตโนมัติได้ทางอินเตอร์เน็ตในภายใต้ระบบ OMS หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการดังกล่าวและยังไม่ได้รับเลขประจำตัวเพื่อลงบันทึกเข้าและรหัสผ่านมาก่อน โปรดส่งอีเมล์ถึง emsjapa@aexp.com หรือติดต่อ แผนกบริการสถานธุรกิจ

สมัครวันนี้
 

Top

คำถามที่มีผู้ถามบ่อยครั้ง

เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามที่มีผู้ถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับบริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ กรุณาคลิคที่นี่
 

Top

ค้นหาข้อมูลทั่วไป

ทบทวน นโยบายและระเบียบปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับ การลดการใช้บัตรโดยทุจริต และค้นหาคำตอบสำหรับ คำถามที่มีผู้ถามบ่อยครั้งเกี่ยวกับสถานธุรกิจ
 

Top

Apply to accept the Card

Learn about Online Merchant Services