PROMOTION

ชิค รีพับบลิค

ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY พร้อมรับ

ยอดใช้จ่ายผ่านรายการ
0% WISE PAY ต่อวัน
ของรางวัล
50,000 บาท ขึ้นไป
เครื่องปั่น Buono
100,000 บาท ขึ้นไป
หูฟัง Marshall Major II
200,000 บาท ขึ้นไป
บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน ณ
ห้องวีรันดา ดีลักซ์ โรงแรมวีรันดา
รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน-ชะอำ

หมายเหตุ: จำกัดของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้น ต่อบัตร ต่อเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Customer Delight โทร. 0 2514 7123
▪ Flagship Store ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
▪ บางนา-ตราด
▪ ราชพฤกษ์
▪ พัทยา

วันนี้ถึง 30 เมษายน 2560


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2560 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ
0% WISE PAY ณ ชิค รีพับลิคทุกสาขาภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้นต่อบัตรต่อเดือน
• บัตรกำนัลห้องพักเป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรม
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานธุรกิจ