PROMOTION

ชิค รีพับบลิค

ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY พร้อมรับบัตรกำนัล ชิค รีพับบลิค

ยอดใช้จ่ายผ่านรายการ
0% WISE PAY / วัน
รับบัตรกำนัลชิค รีพับบลิค
35,000 บาท ขึ้นไป
700 บาท
55,000 บาท ขึ้นไป
1,500 บาท
100,000 บาท ขึ้นไป
3,000 บาท

หมายเหตุ: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลชิค รีพับลิค สูงสุด 3,000 บาท / บัตร / วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Customer Delight โทร. 0 2514 7123
• Flag Ship Store ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
• ชั้น1 ศูนย์การค้า เมกาบางนา
• ชั้น2 อาคารเพียวพลาซ่า หัวหิน
• บิ๊กซี พัทยาใต้
www.chicrepublicthai.com

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2557


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ ชิค รีพับลิค เท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลชิค รีพับลิค สูงสุด 3,000 บาท / บัตร / วัน
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้
• นำใบเสร็จรับเงินและเซลล์สลิปบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่เป็นยอดใช้จ่ายแบ่งชำระผ่านรายการ 0% WISE PAY ในวันเดียวกัน และชื่อ – สกุลเดียวกันเพื่อแลกรับของรางวัล ณ จุดแลกรับของรางวัล
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรกำนัลชิค รีพับลิค เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานธุรกิจ
• หากมีข้อโต้แย้งการตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด