PROMOTION

Cortina Watch

0% WISE PAY 3 หรือ 6 เดือน สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล

ยอดใช้จ่าย
0% WISE PAY / เซลล์สลิป
บัตรของขวัญเซ็นทรัล
150,000 บาทขึ้นไป
3,500 บาท
350,000 บาทขึ้นไป
10,000 บาท
600,000 บาทขึ้นไป
20,000 บาท

หมายเหตุ: จำกัดบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 20,000 บาท / บัตร / วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Cortina Watch Boutique โทร. 0 2937 0890

วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
• สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะลูกค้าที่มียอดการใช้จ่ายรวม ผ่านรายการ 0 % WISE PAY 3 เดือน หรือ 6 เดือน สำหรับสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ที่ Cortina Watch Boutique ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 20,000 บาท / บัตร / วัน
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตร ภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับรายงานยอดการใช้จ่ายจาก Cortina Watch ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ20X Rewards Points
• ส่วนลดสินค้าเพิ่มเติมจาก Cortina Watch เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Cortina Watch
• หากมีข้อโต้แย้งการตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด