PROMOTION

ด็อกเตอร์ ไลฟ์

สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
รับสิทธิ์ซื้อแพ็คเกจทรีทเม้นต์ Facial Firming ราคาพิเศษ
16,800 บาท จากราคาปกติ 48,000 บาท และใช้จ่ายผ่าน
รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 0 2635 4995


วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2558


*• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้า
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการและไม่รับรองผลที่ได้รับ
จากทรีทเม้นต์
• กรณีมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากการให้บริการหรือการทรีทเม้นต์ กรุณาติดต่อ
สถานธุรกิจที่ให้บริการโดยตรง