PROMOTION

ด็อกเตอร์ ไลฟ์

ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY พร้อมรับ*

ยอดใช้จ่ายผ่านรายการ
0% WISE PAY ต่อวัน
ของรางวัล
30,000 บาท ขึ้นไป
ชุดผ้าเช็ดตัว อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
50,000 บาท ขึ้นไป
กระเป๋าเป้ Timbuk II
85,000 บาท ขึ้นไป
เตาอบ HOMEMATE

หมายเหตุ: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้น /บัตร /เดือน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 0 2635 4995


วันนี้ถึง 30 เมษายน 2559


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2559 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0 % WISE PAY ณ ด็อกเตอร์ ไลฟ์ ทุกสาขาเท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้น /บัตร /เดือน
• ของรางวัลไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ในกรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดขอบต่อการให้บริการและไม่รับรองผลที่ได้รับจากทรีทเม้นต์
• กรณีมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากการให้บริการหรือการทรีทเม้นต์ กรุณาติดต่อสถานธุรกิจที่ให้บริการโดยตรง
• การตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้า