PROMOTION

ฮอนม่ากอล์ฟ
m-10
ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY พร้อมรับ

ยอดใช้จ่ายผ่านรายการ
0% WISE PAY ต่อวัน
ของรางวัล
25,000 บาท ขึ้นไป ชุดผ้าขนหนู อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
50,000 บาท ขึ้นไป กระเป๋าเป้ Jansport
100,000 บาท ขึ้นไป เครื่องปั่น Buono


หมายเหตุ: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้น/ บัตร/ เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
• สาขาออลสตาร์ โทร. 0 2158 2863-4
• สาขาธนิยะ โทร. 0 2231 2992-3
• สาขาสยามพารากอน โทร. 0 2129 4439, 0 2129 4442
• สาขาโพธาลัย กอล์ฟ พาร์ค โทร. 0 2508 5100


วันนี้ถึง 30 เมษายน 2559

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2559 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ Honma Golf ทุกสาขาเท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้น/ บัตร/ เดือน
• ของรางวัลไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นการตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สิ้นสุด