PROMOTION

ฮอนม่ากอล์ฟ
m-10
แบ่งชำระ 0% WISE PAY พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล

ยอดใช้จ่าย
0% WISE PAY ต่อวัน
บัตรของขวัญเซ็นทรัล
35,000 บาทขึ้นไป 1,200 บาท
70,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท
150,000 บาทขึ้นไป 7,000 บาท


หมายเหตุ: จำกัดบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 28,000 บาท / บัตร / วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
• สาขาออลสตาร์ โทร. 0 2158 2863-4
• สาขาธนิยะ โทร. 0 2231 2992-3
• สาขาสยามพารากอน โทร. 0 2129 4439-42


วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
(“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
(ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่าย
รวมผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY ณ Honma Golf ทุกสาขาเท่านั้น
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 28,000 บาท/ บัตร/ เดือน
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้
• บัตรของขวัญเซ็นทรัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชี ของท่านสมาชิกบัตร
ภายใน 45วันทำการ หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตร
ไม่ได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชี ที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง
ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรของขวัญเซ็นทรัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
• หากมีข้อโต้แย้งการตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด