PROMOTION

เพนดูลัม
m-10

แบ่งชำระ 0% WISE PAY 6 ,9 หรือ 10 เดือน
สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมรับ
• ปากกาลูกลื่น Montblanc StarWalker สำหรับยอดใช้จ่าย
350,000 บาทขึ้นไป
• iPad mini ความจุ 64 GB สำหรับยอดใช้จ่าย
600,000 บาทขึ้นไป
• โทรศัพท์มือถือ iPhone 5 ความจุ 64 GB สำหรับยอดใช้จ่าย
1,000,000 บาทขึ้นไป

พร้อมรับ 10X คะแนนสะสม สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรเครดิตแพลทินัมการบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
• The Emporium โทร. 0 2664 8377
• Gaysorn โทร. 0 2656 1116
• Siam Paragon โทร. 0 2610 9423
• Franck Muller Boutique Siam Paragon โทร. 0 2610 9426

วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2556

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2556 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
• สิทธิพิเศษสำหรับรายการใช้จ่าย 0% WISE PAY เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร (Corporate Card)
และมียอดใช้จ่ายผ่าน รายการ 0% WISE PAY
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะลูกค้าที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0 % WISE PAY
6, 9 หรือ 10 เดือน ที่เพนดูลัมทุกสาขา เท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 1 ชิ้น/สมาชิกบัตร/วัน
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับรายงานยอดการใช้จ่ายจากเพนดูลัม ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอด บัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• ของรางวัลไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
• สินค้าแบรนด์ Pannarai ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY
• ส่วนลด สินค้าเพิ่มเติมจากเพนดูลัมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเพนดูลัม
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการ 10X เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด
• การตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสถือเป็นที่สุด