PROMOTION

เพนดูลัม
m-10

ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY พร้อมรับ

ยอดใช้จ่ายผ่านรายการ
0% WISE PAY ต่อวัน
บัตรของขวัญเดอะมอลล์
350,000 บาท ขึ้นไป
บัตรกำนัลมูลค่า 7,000 บาท
700,000 บาท ขึ้นไป
บัตรกำนัลมูลค่า 18,000 บาท

หมายเหตุ:
- จำกัดบัตรกำนัลเดอะมอลล์มูลค่า 18,000 บาท/บัตร /วัน
- รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ 10 คะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
• ชั้น G ดิเอ็มโพเรียม โทร. 0 2664 8377
• ชั้น 1 เกษร โทร. 0 2656 1116
• ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9423
• ชั้น M Franck Muller Boutique สยามพารากอน โทร. 0 2610 9426
• ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โทร. 0 5200 1295
• ชั้น M IWC Schaffhausen Boutique สยามพารากอน Tel. 0 2610 9468

วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
• สิทธิพิเศษสำหรับรายการใช้จ่าย 0% WISE PAY เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card) และมียอดใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะลูกค้าที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0% WISE PAY นานสูงสุด10 เดือน ณ PENDULUM ทุกสาขาเท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลเดอะมอลล์มูลค่าสูงสุด 18,000 บาท /บัตร /วัน
• รายการ 0% WISE PAYสามารถใช้กับสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
• รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ 10 คะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับรายงานยอดการใช้จ่ายจากPENDULUM
• ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บัตรของขวัญเดอะมอลล์เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
• การตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสถือเป็นที่สุด