PROMOTION

สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์

สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมแพ็คเกจ Body Confidence ราคาพิเศษ
39,000 บาท จากราคาปกติ 79,500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านรายการ
แบ่งชำระ 0% WISE PAY


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 0 2619 9555 (เวลา 8.30 น. - 17.30 น.)


วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2558


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้า
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการและไม่รับรองผล
ที่ได้รับจากทรีทเม้นต์
• กรณีมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากการให้บริการหรือการทรีทเม้นต์ กรุณาติดต่อ
สถานธุรกิจที่ให้บริการโดยตรง