PROMOTION

สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์

สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
รับเพิ่มผลิตภัณฑ์ Caffeine Detox มูลค่า 3,500 บาท
และ Salt Fine Scrub มูลค่า 900 บาท
เมื่อซื้อโปรแกรมทรีทเม้นต์ทุกโปรแกรมและชำระผ่าน
รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY ตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 0 2619 9555 (เวลา 8.30 น. - 17.30 น.)


วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2557


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้า
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการและไม่รับรองผล
ที่ได้รับจากทรีทเม้นต์
• กรณีมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากการให้บริการหรือการทรีทเม้นต์ กรุณาติดต่อ
สถานธุรกิจที่ให้บริการโดยตรง