PROMOTION

Time Midas

• รับบัตรรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร Lyon French Cuisine
   มูลค่า 5,000 บาท สำหรับยอดใช้จ่าย 180,000 บาทขึ้นไป
• รับบัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน ที่ห้องคลับพรีเมียร์ โรงแรม
   อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท มูลค่า 18,000 บาท
   สำหรับยอดใช้จ่าย 350,000 บาทขึ้นไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
สยามพารากอน
โทร. 0 2610 9828-9
ดิ เอ็มโพเรียม
โทร. 0 2664 8400-3

วันนื้ถึง 30 มิถุนายน 2556


*ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2556 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card) และมียอดใช้จ่ายผ่านรายการใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะลูกค้าที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0 % WISE PAY ณ Time Midas ทุกสาขาเท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 รางวัล/บัญชีบัตร/เดือน
•  ของรางวัลไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บัตรกำนัลห้องพัก เป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรม
• บัตรรับประทานอาหาร เป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของห้องอาหาร Lyon French Cuisine
• การตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด