PROMOTION

Kwanpen

พร้อมรับบัตรกำนัลเดอะมอลล์เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

Marie France Bodyline

พร้อมรับบัตรชมภาพยนตร์เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

มาร์คแอนด์สเปนเซอร์

พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

ฟิลิปเวน

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

รีบอนซ์

พร้อมรับ Reebonz Welcome Discount และบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

Regent Diamond and Oriental Diamond

พร้อมรับส่วนลด 65% สำหรับสินค้าทุกประเภท

สลิมอัพ เซ็นเตอร์

พร้อมรับสิทธิ์ทดลองทรีทเม้นต์ในราคาพิเศษเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข