PROMOTION

จูบิลี่ ออฟ สยาม

พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

มารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

ฟิลิปเวน

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

Regent Diamond and Oriental Diamond

พร้อมรับส่วนลด 65% สำหรับสินค้าทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

สลิมอัพ เซ็นเตอร์

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข