PROMOTION

สลิมอัพ เซ็นเตอร์

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์

พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

สเวนสัน แฮร์ เซ็นเตอร์

พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

เดอะสกิน ด็อกเตอร์

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

เดอะทัช

พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

Face Center

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

WE Fitness Society

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข