Amexweekend

More Rewards American Express Card

Նոյեմբերի 9 և 10-ի  #amexweekend հատուկ առաջարկները

 

#amexweekend-ի հատուկ առաջարկներն այս անգամ գործելու են կինոթատրոններում...

 

Հանգստյան օրերին քո American Express Քարտով վճարելու դեպքում քաղաքի լավագույն կինոթատրոններում կգործեն հատուկ առաջարկներ`  

 

Կինոթատրոն Հատուկ առաջարկ Հասցե
Cinema Star 20% զեղչ

Dalma Garden Mall

RIO Mall

KinoPark 10% զեղչ Yerevan Mall
Moscow Cinema

2 տոմս գնելու դեպքում

 3-րդը՝ ՆՎԵՐ*

Աբովյան 18

 

Առաջարկը գործում է միայն կինոթատրոնում American Express քարտով վճարելու դեպքում։

Առաջարկը չի գործում հավելվածով կամ օնլայն տոմսերի գնման դեպքում։

 

 

* Առաջարկը գործում է միայն արտասահմանյան ֆիլմերի համար:

 

 

Preferences on cookies American Express

American Express uses cookies to offer you a better digital experience on this site. Proceeding with navigation, authorize us to store and access cookies on your device. You can change your preferences at any time in the section "Managing Cookies" of our cookie policy.