Amexweekend

More Rewards American Express Card

Սեպտեմբերի 14 և 15-ի  #amexweekend հատուկ առաջարկները  Խանութ-սրահի անվանում Հատուկ առաջարկ Խանութ-սրահի հասցե

 

 

 

 

1

 

 

 

 

                           Bookinist                 

 

     

 

 

                                                       20% զեղչ

Մաշտոցի 20,

Իսահակյան 22/8,

Իսահակյան 22/10,

Տիգրան Մեծի 18,

Հյուսիսային պող. 6/2,

Սմբատ Զորավար 11/1

Ծիծեռնակաբերդի 3,

Աբովյան 2/5

 

 2

 

 Pen Box

 

                                                        20% զեղչ

Մաշտոցի 48-51, 

Արշակունյաց 34/3,

Ծիծեռնակաբերդի 3

3 Art By Pen Box 20% զեղչ Մոսկովյան 8
4 Armenian Books
20% զեղչ միայն գրքերի համար
Իսահակյան 16ա
5 My books 20% զեղչ Դավթաշեն 1 թղմ., 10/19

 

 

Preferences on cookies American Express

American Express uses cookies to offer you a better digital experience on this site. Proceeding with navigation, authorize us to store and access cookies on your device. You can change your preferences at any time in the section "Managing Cookies" of our cookie policy.