sms

SMS Ծանուցում SMS Ծանուցում ծառայության միջոցով American Express® Քարտատերերը կարող են իրենց նախընտրած բջջային հեռախոսահամարին օնլայն ռեժիմում ստանալ հաղորդագրություններ իրենց American Express® քարտով կատարված և հավաստագրում անցած բոլոր ելքերի և մուտքերի վերաբերյալ, ինչպես նաև տեսնել իրենց հասանելի մնացորդը գործարքից հետո: Ծառայությունը գործում է ինչպես անգլերեն այնպես էլ հայերեն(լատինատառ) լեզուներով և այն անվճար է բոլոր American Express® Քարտատերերի համար:


Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել Բանկի շուրջօրյա սպասարկման կենտրոն` 374 10 31 99 99 հեռախոսահամարով կամ պարզապես այցելել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ և լրացնել ծառայությունն ակտիվացնելու համապատասխան դիմում:

Հասանելի է հետևյալ Քարտատեսակներին

Preferences on cookies American Express

American Express uses cookies to offer you a better digital experience on this site. Proceeding with navigation, authorize us to store and access cookies on your device. You can change your preferences at any time in the section "Managing Cookies" of our cookie policy.

 • ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի և American Express® ընկերության մասին
  close

  ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի և American Express® ընկերության մասին

  “ԱԿԲԱ – ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ն թողարկել է իր առաջին American Express® քարտը 2010թ-ին: Համաձայն American Express® ընկերության հետ կնքված պայմանագրի` “ԱԿԲԱ – ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ն իրավասու է թողարկել American Express® ապրանքանիշով պրոդուկտներ և սպասարկել դրանք Հայաստանի առևտրի և սպասարկման կետերում: “ԱԿԲԱ – ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն է կրում American Express® արտոնագրի հիման վրա իր կողմից թողարկվող American Express® բոլոր պրոդուկտների կառավարման հարցում: American Express®-ը միջազգային ծառայություններ մատուցող ընկերություն է, որը հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռում օգտվել իր ծառայություններից, սկզբունքներից և փորձից, որոնք հարստացնում են Ձեր առօրյան և կերտում Ձեր հաջողակ բիզնեսը:

  1997թ-ից American Express® ընկերությունը համագործակցում է աշխարհի մի խումբ առաջատար բանկերի և ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, թողարկում է American Express® ապրանքանիշով պրոդուկտներ, ինչպես նաև սպասարկում է առևտրի և սպասարման կետերին իր American Express® ցանցի միջոցով: Ի շնորհիվ համագործակցության արտոնագրերի, միջազգային ենթակառուցվածքի և ապրանքանիշի հնչեղ անվանը, American Express® ընկերության ցանցը ստացել է համաշխարհային լայն տարածում:

 • Ապրանքանշաններ
  close

  Ապրանքանշաններ

  Ապրանքային և սպասարկման նշանները (այսուհետ` տարբերանշաններ), որոնք արտացոլված են սույն կայքում, համարվում են "ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի և American Express® ընկերության սեփականությունը: Օգտվողներին արգելվում է որևէ եղանակով կամ նպատակով օգտագործել որևէ Տարբերանշան` առանց Տարբերանշանների իրավատերերի գրավոր թույլտվության:

  Կայքում տեղադրված կամ կայքի միջոցով հասանելի ամբողջ տեղեկատվությունը և պարունակությունը` այդ թվում նաև ծրագրային պրոդուկտները (այսուհետ` Պարունակություն) հանդիսանում են հեղինակային իրավունքի օբյեկտ: Օգտվողներին արգելվում է որևէ նպատակով առանց իրավատերերի թույլտվության փոփոխել, կրկնօրինակել կամ որևէ այլ կերպ օգտագործել Պարունակությունը:

 • Կայքի կանոնները և պայմանները
  close

  Կայքի կանոնները և պայմանները

  Կայքի կանոնները և պայմանները

  Թարմացված է 06.10.2016թ.

  ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ-ը սույնով պահանջում է համացանցում American Express® ապրանքանիշի պրոդուկտներն ու ծառայությունները ներկայացնող կայքերի այցելուներին պահպանել հետևյալ կանոնները և պայմանները: Կայք մուտք գործելով` Դուք հաստատում եք, որ համաձայն եք կայքի կանոններին և պայմաններին:

  1. Կայքի սեփականության իրավունք

  Կայքը American Express®-ի կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա վերահսկվում է ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի կողմից և հանդիսանում է Բանկի սեփականությունը: American Express® ընկերությունը, իր դուստր ընկերությունները, ինչպես նաև մասնաճյուղերը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում Կայքի գործունեության համար:

  2. Օրենքներ և կանոններ

  Կայքի օգտագործումը և մուտքը կայք կառավարվում են բոլոր կիրառելի միջազգային, պետական և տեղական օրենքներով ու կանոններով:

  3. Հեղինակային իրավունք/ապրանքանիշ

  Ապրանքանիշերը, ֆիրմային անվանումները և սպասարկման նշանները (այսուհետ՝ Նշաններ), որոնք առկա են Կայքում, համապատասխանաբար հանդիսանում են ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի, American Express®-ի և այլ անձանց սեփականությունը:

  Կայքի այցելուներին արգելված է կիրառել Նշանները ցանկացած նպատակով` ներառյալ, սակայն չսահմանափակելով առանց ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի, American Express®-ի կամ երրորդ անձի, ում պատկանում են Նշանները, համաձայնության վերջինիս հղում կատարելու նպատակով օգտագործումը այլ էջերում կամ համացանցում

  Կայքում առկա ողջ տեղեկատվության ու Կայքի պարունակության, այդ թվում΄ ցանկացած համակարգչային ծրագրի, հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: Օգտատերերին արգելվում է փոփոխության ենթարկել, արտատպել, տարածել, փոխանցել, ցուցադրել, հրատարակել, վաճառել, արտոնագրել կամ օգտագործել կայքի տեղեկատվությունը ածանցյալ գործունեության նպատակով, անհրաժեշտ է զերծ մնալ կայքում առկա տեղեկատվությունը կոմերցիոն կամ հասարակական նպատակներով օգտագործելուց:

  4.Հիպերլինկեր և Կայքի հետ փոխկապակցված հղումներ

  Կայքում կարող են լինել հղումներ դեպի այլ կայքեր, որոնք թույլ կտան այցելուին լքել Կայքը երրորդ անձի կայքի նյութին ծանոթանալու նպատակով, կամ երրորդ անձի կայքի նյութը հիպերլինկով կամ հղումով բերել այս Կայք:

  ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի և American Express®-ի կողմից ոչինչ նախատեսված չէ Կայքում առկա հղումների թարմացման և վերահսկման վերաբերյալ:

  Եթե ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը Կայքում հղում է անում դեպի որևէ այլ կայք, դա չի վկայում, որ Բանկը հաստատում կամ հովանավորում է տվյալ կայքը կամ որևէ անմիջական կապ ունի տվյալ կայքի կամ կայքի սեփականատերերի կամ մատակարարների հետ:

  Գոյություն ունեն համացանցում առկա տեղեկատվության կիրառման հետ կապված հատուկ ռիսկեր և ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը պահանջում է, որպեսզի Դուք համոզվեք, որ հստակ գիտակցում եք այդ ռիսկերը մինչ կայքում տեղակայված ցանկացած նմանատիպ տեղեկատվության վրա հիմնվելը, կամ այն օգտագործելը կամ կիրառելը:

  ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը արգելում է քեշավորումը, չարտոնագրված կայքերի տեքստերի հղումների և դրանց շրջանակներում Կայքին հասանելի դարձած ցանկացած տեղեկատվության կիրառումը: ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը իրավունք ունի կասեցնել ցանկացած չարտոնագրված հղում, ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը և American Express®-ը առհասարակ պատասխանատվություն չեն կրում այլ կայքերում հասանելի տեղեկատվության բովանդակության համար, որը կապված չէ իրենց սեփական Կայքի հետ: Կայքից դեպի այլ ինտերնետային կայքեր հղման միջոցով մուտք գործելը համարվում է օգտատիրոջ սեփական ռիսկը:

  Օգտատերերը պետք է տեղյակ լինեն, որ հղումով կայքերը կարող են ունենալ կանոններ և պայմաններ, գաղտնիության դրույթներ, անհատական տվյալների կիրառման դրույթներ և այլ դրույթներ, որոնք կարող են տարբերվել Կայքի դրութներից: Ոչ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը և ոչ էլ American Express®-ը պատասխանատվություն չեն կրում նմանատիպ դրույթների համար և միանշանակ հրաժարվում են նմանատիպ ցանկացած դրույթների համար պատասխանատվություն կրելուց:

  5.Առանց երաշխավորության

  Կայքում ներկայացված բոլոր պրոդուկտները, ծառայությունները կամ կայքի ամբողջ բովանդակությունը, որոնք ներկայացված են Կայքում կամ բերված են մեկ այլ կայքից, որի հետ կապ ունի տվյալ Կայքը (միացյալ կայք), ներկայացվում են Ձեզ "ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱՆ"` առանց որևէ բացահայտ կամ ենթադրյալ բնույթի երաշխիքի ` ներառյալ, բայց չսահմանափակելով վաճառքի կամ հատուկ նպատակների՝ անվանումների, ճշգրտությունների, անվտանգության, ենթադրյալ բնույթի երաշխիքները:

  Ինչպես պահանջում է Սպառողների պաշտպանության օրենքը, ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը կամ American Express®-ը ոչ մի պարագայում պատասխանատվություն չի կրում Կայքի կամ նրան կապված կայքի միջոցով ստացված տեղեկատվությանը կամ կապված կայքի միջոցով ձեռք բերված ցանկացած պրոդուկտին կամ ծառայությանը վստահելու պատճառով Օգտատերերի կրած ցանկացած կորստի կամ վնասի համար:

  Օգատերերը պետք է պատասխանատվություն կրեն ցանկացած տեսակետի ճշտության, ամբողջականության և դրա անօգտակար լինելու , ինչպես նաև խորհրդատվության և այլ պարունակության համար, որոնք առկա են Կայքում, կամ հասանելի են կցված կայքից: Խնդրում ենք խորհրդակցել մասնագետի հետ` որոշակի տեսակետի, խորհուրդի, պրոդուկտի կամ այլ կայքի պարունակության վերլուծման վերաբերյալ:

  6.Կայքից օգտվելու պատասխանատվության սահմանափակում

  ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը եւ American Express®-ը մասնավորապես որևէ պատասխանատվություն չեն կրում (անկախ նրանից` հիմնված պայմանագրի, իրավախախտումների, խիստ պատասխանատվության կամ այլ հիմքերի վրա), ցանկացած ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հետևանքների, կամ հատուկ վնասների համար , որոնք ծագել են կամ որեւէ կերպ կապված են Կայք մուտք գործելու կամ նրա օգրագործման հետ, (նույնիսկ եթե ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը կամ American Express®-ը նախապես զգուշացում են ստացել հնարավոր վնասների վերաբերյալ)` ներառյալ պատասխանատվությունը՝ կապված որեւէ համացանցային վիրուսների հետ, որոնք կարող են վնասել օգտագործողի համակարգչային սարքավորումները:

  7. Օգտատերերի հաղորդակցության գաղտնիություն

  Բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի, ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը պահպանում է բոլոր օգտատերերի հաղորդակցության գաղտնիությունը , որը պարունակում է օգտատիրոջ անձնական տեղեկություն և փոխանցվում է ուղղակիորեն ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկին: Օգտատիրոջ կողմից հաղորդագրությունների դաշտում ցանկացած գրառման կամ օնլայն կապի հաղորդակցությունների գաղտնիությունը պաշտպանված չէ: Ավելին, ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը կարող է առանց որևէ պատասխանատվության կամ տարանջատման, նմանատիպ գրառումները օգտագործել և տրամադրել, (ներառյալ գաղափարները, հայեցակարգերը, նորարարությունները կամ այլ մտավոր սեփականություն) որևէ երրորդ անձի, ներառյալ և առանց սահմանափակման իր հիմնարար կազմակերպությանը, դուստր կազմակերպություններին և մասնաճյուղերին կամ American Express®-ին ցանկացած նպատակով: Նմանատիպ գործունեությունը ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի կողմից համարվում է պատշաճ և համապատասխանում է գործող օրենքներին:

  8. Գրառումներ

  Ինչպես ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը, այնպես էլ American Express®-ը չեն կրում որևէ պարտականություն վերանայելու Օգտատերերի կողմից կայքում տեղադրված ցանկացած հաղորդագրություն և գրառում և չեն կրում որևէ պատասխանատվություն նման գրառումների հետ կապված: Այնուամենայնիվ վերը նշվածը կարող է ժամանակ առ ժամանակ ստուգման ենթարկվել ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի կողմից, որը կարող է հրաժարվել, ընդունել և / կամ հեռացնելԿայքում պարունակվող ցանկացած գրառում;

  ա. ցանկացած անօրինական, վնասակար, սպառնալի, վիրավորական, ձանձրալի, զրպարտիչ, գռեհիկ, անպարկեշտ , տհաճ, ռասսայական, էթնիկապես կամ ցանկացած տեսակի դատապարտելի նյութ` ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ցանկացած նյութով, որը դրդում է քրեական հանցագործության իրականացման, առաջացնում է քաղաքացիական պատասխանատվություն կամ այլ կերպ խախտում է որևէ կիրառելի տեղական, պետական, ազգային կամ միջազգային օրենք

  բ. ցանկացած տեսակի գովազդ կամ միջնորդություն

  գ. գրառումներ, որոնք կարող են անձնավորել այլ անձանց

  դ. անձնական տեղեկություններ, ինչպես օրինակ հաղորդագրություններ, որոնցում առկա է հեռախոսահամար, հանրային ծառայությունների համարանիշ, հաշվի համար, հասցե, կամ գործատուների առաջարկներ

  ե. հաղորդագրություններ, որոնք կատարվում են Բանկի կամ American Express®-ի ոչ խոսնակ աշխատակիցների կողմից և միտում ունեն խոսել Բանկի կամ American Express®-ի անունից, ինչպես նաև պարունակում են գաղտնի տեղեկատվություն Բանկի և/կամ American Express®-ի վերբերյալ:

  զ. հաղորդագրություններ, որոնք իրենց մեջ պարունակում են չարտոնագրված ներբեռնումներ, որևէ հեղինակային կամ մասնավոր տեղեկատվություն

  է. բազմաթիվ հաղորդագրություններ, որոնք գրառված են առանձին հատվածներում նույն օգտատիրոջ կողմից միևնույն տեղեկատվության վերաբերյալ

  ը. ցանկացած տեսակի նպատակային նշաններ:

  9. Անհատական տվյալների փոխանցում

  Օգտատերը գիտակցում և համաձայնում է, որ Կայքի միջոցով Բանկին իր ցանկացած անձնական կամ գույքային սեփականությանն առնչվող տեղեկատվություն տրամադրելով, տալիս է իր համաձայնությունը նման անձնական կամ գույքային սեփականությանն առնչվող տեղեկատվության փոխանցումը միջազգային աղբյուրներով, հարկ եղած դեպքում մշակումը համաձայն Բանկի պրակտիկ գործունեության:

  Օգտատերը պետք է տեղեկացված լինի, որ կայքում պարունակվող անհատական տվյալների փոխանցման դրույթները , չեն համընկնում American Express®-ի դրույթներին: American Express®-ը այդ դրույթների համար պատասխանատվություն չի կրում և հստակ կերպով հրաժարվում է նման դրույթների հետ կապված որևէ պատասխանատվությունից:

  10. Կանոնների և պայմանների փոփոխություն

  ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը իրեն իրավունք է վերապահում վերանայել Կայքի կանոնները և պայմանները ցանկացած ժամանակ և օգտատերերը համարվում են տեղեկացված ցանկացած կանոնների և պայմանների փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք կատարվում են Կայքում:

  11.Կանոնների և պայմանների խախտումներ

  Թե ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը և թե American Express®-ը, իրենց իրավունքը պահպանելով, իրականացնում են օրենքով սահմանված բոլոր հնարվոր միջոցների կիրառումը , որպեսզի ամեն ինչ իրականացվի կանոնների և պայմանների շրջանակներում, արդար կերպով` առանց խախտումների, և իրավասու են նաև բլոկավորել համացանցի որոշակի հասցեներից մուտքը Կայք:

  12. Գաղտնաբառի պաշտպանություն/անվտանգություն

  Գաղտնաբառի կիրառումը և հասանելիությունը պաշտպանված են, իսկ Կայքի անվտանգ տարածքը հասանելի է միայն օգտատերերին: Չգրանցված հաճախորդները, որոնք կփորձեն մուտք գործել Կայքի այդ տարածք, կարող են ենթարկվել քրեական պատասխանատվության:

  13. Իրավասություն/կառավարման մասին օրենք

  Կայքի օգտատերերը համաձայնում են ենթարկվել տվյալ երկրի օրենսդրությանը [Հայաստան].

 • Privacy Statement
  close

  Privacy Statement

  • American Express® Armenia Internet Privacy Statement 

   Protecting your privacy is important to us. We hope the following statement will help you understand how American Express® collects, uses and safeguards your personal information on our Web site. 

   • Information Collection 
   • Security 
   • Information Use 
   • Declining Offers by E-mail 
   • Disclosure of Information Policies 
   • How Long Do We Keep Information 
   • Children 
   • Your Rights to an Explanation 
   • Your Rights of Access and Correction 
   • Company Commitment to Privacy 
   • Customer Choice - Direct Mail and Telemarketing 
   • Linked Internet Sites 
   • Changes to the Internet Privacy Statement 
   • Information Collection    • Information Collection 

   What Happens When You Are Browsing? 
   If you are not registered for any online service from American Express®, you browse www.americanexpress.com/armenia anonymously. We do not collect personal information -- such as your name, address, phone number or E-mail address -- if you are only browsing this site. American Express® does, however, use "cookies" to collect information about how our site is used. Information, such as the server your computer is logged onto, your browser type (for example, Netscape or Internet Explorer), and whether you responded to an American Express® banner ad or E-mail is collected and tracked in aggregate and not linked to you personally. We use this information to measure response rates to banner ads and E-mail offers. If you would like to learn more about cookies, please read About Cookiesfor more information. 

   What Happens When You Give Information To Us? 
   Registration for Online Products and Services 
   If you want to apply for or take advantage of our on-line products or services, we will need you to give us some personal information, including your E-mail address and account number. We only collect information about you which we need to process your application, service your accounts and other needs, to offer new products and services, and to satisfy legal requirements. We will also use this information for purposes such as correspondence, site registration, allowing you to check your statement or other account details online, to make a purchase, or to participate in online surveys etc and will share such information with our affiliates and others for the purposes described elsewhere in this statement. 

   Quality of Information 
   We use advanced technology, documented employee procedures and internal monitoring to help ensure that your personal information is accurate and up-to-date. In addition, we require high standards of quality from credit reporting agencies and others who provide us with information about prospective customers or other services. 

   • Security 
   Before you can send confidential personal information or account information to us on an American Express® Web site, we require that a "secure session" is set up using Secure Socket Layer (SSL). 
   Whenever we handle your personal information, we limit access to customer information to those who need it to do their jobs and meet our customer servicing commitment to you. We use a range of security processes to protect the confidentiality and security of your personal information. 
     
   • Information Use 
   We use your information to process your application or to provide the products and services you have requested. 

   How We Can Customize Your Online Experience 
   If you are a registered user of an American Express® online service, we may now or at some time in the future combine information about your use of this Site and our online service with other online and offline information we have about you as an American Express® customer as well as information lawfully available from other organizations. We will use this combined information to customize your online experience and present you with relevant online and offline offers and updates. We also use a "cookie" to enable our server to recognize you as a registered American Express® online service user when you re-enter our site. If you would like to learn more about cookies, please read About Cookies for more information. 
     
   What Else Do We Do With Information We Obtain? 
   We may also use your information to measure consumer interest in our services and inform you about other products and services. For example, if we obtain your email address we may use it to send you offers we think you might be interested in. These offers may be based on information you provided in your initial transaction with us, or in surveys, from information that may indicate purchasing preferences and lifestyle, as well as information lawfully available from other organizations. These e-mail offers come directly from American Express®. 

   When we send you e-mails, we may be able to identify information about your e-mail address, such as whether you can read graphic-rich html e-mails. If your e-mail address is html-enabled, we may choose to send you graphic-rich html e-mails. 
     
   • Declining Offers by e-mail 
   What Do I Need To Do If I Do Not Want To Receive e-mail Offers? 
   We hope that many customers will appreciate receiving details of these carefully designed opportunities. However, we clearly recognize the importance of providing you with choices by giving you an easy means to "Opt Out" from receiving e-mail offers. All you have to do is let us know that you do not want to receive offers by e-mail. You can do this at any time by contacting us at the following address: 

   ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK 
   82-84 Aram str. 
   Yerevan city 
   Tel: +374 10 31 8888 
   Armenia 


   or by simply replying to the e-mail and telling us. All e-mail offers that you receive from us will let you know how to "Opt Out" from receiving further e-mail offers. 
     
   • Disclosure of Information Policies 
   Do We Share Information About You? 
   American Express® has had a long-standing commitment to protecting personal information of our customers and prospective customers. This section explains how we share your personal information with others. 
     
   Other American Express® Companies 
   We may share information about you within the American Express® Group of Companies so we can provide you with products and services you request and bring you information about other American Express® products and services. This may involve providing your personal information to other American Express® companies both inside and outside Armenia, including the USA and Australia, for processing, servicing or marketing purposes. All American Express® Companies comply with The American Express®  Data Protection & Privacy Principles and with security procedures which are similar to those described above in Security. 

   Companies Who Provide Services To Us 
   In some cases we contract with other companies to perform services for us. Examples of this include processing applications, sending e-mail, processing orders, providing marketing support, deliveries, market research, debt collection agencies etc. We provide them only with such information about you as they need to perform their services, but we impose strict requirements of security and confidentiality on them in how they handle your personal information. Also they are not permitted to use information about you for any purpose except to perform the services we have asked them to provide. 

   Our Business Partners 
   We may send you offers by e-mail or other direct marketing methods (i.e. mail, fax or phone) about products and services offered by our business partners. When we do this, we keep control over your information, which is not disclosed to our business partners unless you have expressly authorized us to do so or you take advantage of their offer. 

   IMPORTANT NOTE: Please note that we do not give your e-mail address to our business partners. 
   Please keep in mind that if you take advantage of an offer from an American Express® business partner and become their customer, they may independently wish to send offers to you. In this case, you will need to inform them separately if you do not wish to receive future offers from them. In all cases our goal is to deliver offers to people who we believe will find them of value. Our communications are developed and managed under strict conditions designed to safeguard the security and privacy of customer personal information. Click here if you wish to "Opt Out" of receiving offers by e-mail. 
     
   Participation in Credit Reference Schemes 
   Information concerning your account(s) may be provided to credit reference agency(s) as permitted by law. 

   Other Disclosure of Information 
   In all other cases, we will not disclose your personal information unless you have been previously informed or have authorised us to so do, or if we are required to do so by law. If an order of a court or government authority requires us to disclose information about you, we will do our best to notify you of this promptly, to give you an opportunity to exercise your legal rights. The only exceptions to this policy are when the order or law prohibits us from notifying you or when there is suspicion of fraud or criminal activity. We will not use any medical information for marketing purposes. 
     
   • How Long Do We Keep Information 
   We will keep information for as long as it is necessary to service your account or to continue to provide products and services you have requested. We will retain information for a reasonable period if you cease to be our customer, unless the law requires us to keep it for longer. 

   • Children 
   We do not use this Site to knowingly solicit information from or market to children or young persons under the age of 18. 

   • Your Rights to an Explanation 
   If we deny an application for our services or end a customer's relationship with us, to the extent permitted by applicable laws, we provide an explanation, if requested. We state the reasons for our action and the information upon which our decision was based, except where there are legal reasons not to do so, for example where there is suspicion of criminal activity. 

   • Your Rights of Access and Correction 
   You can contact American Express® at any time if you would like details of any personal information we may hold about you or if you would like us to correct it. Depending on the nature of your request, we may ask you to complete a personal data access form. In some cases, we may charge you a service fee for providing this information, but we will inform you of this at the time. 

   You can write to us at the following address: 

   ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK 
   82-84 Aram str. 
   Yerevan city 
   Tel: +374 10 31 8888 
   Armenia 

   • Company Commitment to Privacy 
   In keeping with our long-standing leadership in consumer privacy protection, American Express® is actively involved with current industry initiatives to protect individual privacy rights on the Internet and in all aspects of electronic commerce. For additional information about our commitment to protecting the privacy of our customers both online and offline, please read the American Express® Data Protection & Privacy Principles. The American Express® Customer Internet Privacy Statement applies these Principles to our online customers. 
   This Privacy Statement applies only to American Express® Armenian customers and Armenian visitors to our website. If you are an Armenian customer and have questions about this Privacy Statement, your account, or our information handling policies, you can contact us as indicated above. 
     
   • Customer Choice – Direct Mail and Telemarketing 
   If you do not want to receive American Express® mail or telemarketing offers, if you would like information about your account, or if you have a question or concern about the way we handle your personal information, please call the customer service telephone number. 

   • Linked Internet Sites 
   You should be aware that other Internet sites to which you link from this Site may contain privacy provisions that differ from this Internet Privacy Statement 

   • Changes to this Internet Privacy Statement 
   We will use this space to note changes to our Internet Privacy Statement, to keep you fully informed about how we protect your privacy and your choices about our use of your personal information for marketing. 

   The American Express® Data Protection & Privacy Principles 

    Collection: We will only collect personal data that is needed and by lawful and fair means. 
    Notice and Processing: Where it is not apparent from the products or services you require or the nature of your relationship with us, we will tell you how your personal data will be processed and which companies in the American Express® Group are responsible for that processing. We will process your personal data fairly and only for those purposes we have told you, for purposes permitted by you or as permitted by applicable law. In addition, you may object to certain types of processing as expressly permitted by applicable law. 
    Choice: We give customers the option of having their personal data included or removed from lists used for marketing as required by applicable law. This includes product and service offers from American Express® and those made in conjunction with our business partners. Of course each of our businesses will continue to send customers information about the products or services they receive from that business. 
    Data Quality: We use appropriate technology and well-defined employee practices to process your personal data promptly and accurately. We will not keep your personal data longer than is necessary, except as otherwise required by applicable law. 
    Security and Confidentiality: We will keep your personal data confidential and limit access to your personal data to those who specifically need it to conduct their business activities, except as otherwise permitted by applicable law. We refer to industry standards and use reasonable administrative, technical and physical security measures to protect your personal data from unauthorised access, destruction, use, modification or disclosure. We require industry standard data security measures from those third parties who are authorized by us to process your personal data on our behalf. 
    Data Sharing: We only share your personal data with third parties where it is necessary to provide you with products or services or as part of the nature of our relationship with you, where we have previously informed or been authorized by you, in connection with our efforts to reduce fraud or criminal activity, or as permitted by law. 
    Openness and Data Access: If you ask, we will inform you about how your personal data is processed and the rights and remedies you have under these Principles. You may inquire as to the nature of the personal data stored or processed about you by American Express®. You will be provided access as is required by law in your country, regardless of the location of the data processing and storage. If any data is inaccurate or incomplete, you may request that the data be amended. 
    International Transfer: Where it is not apparent from the international products or services you require or the nature of your relationship with us, we will inform you if your personal data may be transferred outside of your country and ensure that such transfer is only performed in accordance with applicable law. Regardless of where your personal data is transferred, your personal data is protected by these Principles. 
    Responsibility: Each company in the American Express® Group and their employees may only process your personal data in accordance with these Principles. We conduct training and reviews of our compliance with these Principles. Employees who violate these Principles may be subject to disciplinary action, up to and including dismissal. Employees are expected to report violation of these Principles, and may do so to their managers or HR managers, to their business unit's compliance officer, to the legal department, to the Privacy Office or to the company's Office of the Ombudsperson. 
    Accountability: You may enforce these Principles in your country against any company in the American Express® Group that is responsible for your personal data, as a third party contractual beneficiary to these Principles. If you have a complaint that we have breached these Principles and have attempted in good faith to resolve the complaint through our customer service process or employee complaints process, but the complaint was not resolved by us within a reasonable amount of time, then you may enforce these Principles against us. If you complain to your local data protection authority and the data protection authority finds that we have breached these Principles, we will abide by the findings of the data protection authority, but we reserve the right to challenge or appeal such findings. These Principles do not affect any rights you have under applicable law, the requirements of any applicable regulatory data protection authority, or any other type of agreement that you may have with us.

© 2016 American Express® Company. All rights reserved. 

© 2016 ACBA-Credit Agricole Bank. All rights reserved.