American Express Քարտերի ապահովագրություն

More Rewards American Express Card

Զգացե՛ք American Express Քարտատեր լինելու բոլոր առավելությունները

Ա Պ Ա Հ Ո Վ Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Լինել American Express® Քարտատեր նշանակում է ստանալ բազմաթիվ հնարավորություններ ու  արտոնություններ, օգտվել տարբեր ոլորտների լավագույն առաջարկներից և մշտապես գերազանցել սեփական սպասելիքները:

American Express® Քարտատերին տրամադրվում է յուրօրինակ ապահովագրական փաթեթներ, որոնք կիրառելի են ինչպես ճանապարհորդության ընթացքում, առօրյա գնումներ կատարելիս, այնպես էլ՝ առցանց տիրույթում:

Գնումների ապահովագրություն

American Express® Gold և American Express® Blue Քարտերը ապահովագրում են Քարտով գնված ապրանքը գողությունից և վնասումից` գնումը կատարելու օրվանից 120 օրերի ընթացքում:

Ապահովագրություն  զեղծարարությունից

American Express® Gold և American Express® Blue Քարտերն ապահովագրված են բոլոր տեսակի հնարավոր զեղծարարություններից՝ յուրաքանչյուր Քարտատեսակին հատուկ սահմանաչափով:

Ընդլայնված երաշխիք

Եթե Դուք Ձեր գնումը կատարել եք American Express® Քարտով, ապա գնված ապրանքի երաշխիքի ժամկետը կարող է կրկնապատկվել, բայց ոչ ավել , քան 36 ամիս ժամկետով:

Ապահովագրություն գնային տատանումներից

Եթե Ձեր American Express® քարտով գնված ապրանքի արժեքը գնումից հետո 30 օրերի ընթացքում փոփոխվում է, ապա գնային համապատասխան տարբերությունը փոխհատուցվում է:

Առցանց գնումների առաքման երաշխիք

Ձեր առցանց գնումներն ապահովագրված են առաքման ընթացքում կորստից և վնասումից:

Ապահովագրություն ճանապարհորդելիս

American Express® Gold Քարտատերերն ապահովագրված են ճանապարհորդության ընթացքում ուղեբեռի ուշացման, վնասման կամ կորստի, թռիչքի ուշացման կամ  չեղարկման միջադեպերից, ինչպես նաև դժբախտ պատահարների արդյունքում առաջացած առողջական խնդիրներից, իսկ American Express® Blue Քարտատերերին անվճար կտրամադրվի ճանապարհորդական և բժշկական խորհրդատվություն:

Ապահովագրական միջադեպի մասին կարող եք հայտնել` զանգահարելով Բանկի շուրջօրյա սպասարկման կենտրոն +374 10 31 99 99 հեռախոսահամարով:

American Express® վճարային համակարգի մեր կողմից թողարկվող յուրաքանչյուր քարտատեսակի ապահովագրական ամբողջական փաթեթներին կարող եք ծանոթանալ ստորև բերված համապատասխան հղումներով.

 

American Express Gold Քարտի ապահովագրական փաթեթ

American Express Blue Քարտի ապահովագրական փաթեթ

American Express Cashback Քարտի ապահովագրական փաթեթ

Դարձե՛ք American Express քարտատեր և վայելե՛ք կյանքը նրա հետ

 

Preferences on cookies American Express

American Express uses cookies to offer you a better digital experience on this site. Proceeding with navigation, authorize us to store and access cookies on your device. You can change your preferences at any time in the section "Managing Cookies" of our cookie policy.