American Express Ugovor

More Rewards American Express Card

Ugovor

PRIHVAT AMERICAN EXPRESS KARTICA

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH sklapa ugovore o prihvatu kartica globalnog sistema plaćanja: American Express.

Kako se postaje prodajno mjesto

Za prihvatanje American Express kartica potrebno je sa Intesa Sanpaolo Bankom d.d. BiH potpisati Ugovor o prihvatanju kartica. Intesa Sanpaolo Banka d.d. će vam na taj način omogućiti da u krug svojih kupaca uključite i korisnike American Express kartica iz cijelog svijeta.

Prodajnim mjestima dostavlja se potreban propagandni materijal - znakovi, naljepnice, stalci, koji će korisnike American Express kartica obavijestiti da su prodajna mjesta uključena u svjetski sistem ovog najprestižnijeg kartičnog branda.

Za usluge predviđene ovim Ugovorom prodajno mjesto plaća naknadu koja se iskazuje u postotku, a obračunava se na ukupan iznos zbira nominalnih iznosa evidencije utrošaka. Osnovni uvjet za sklapanje Ugovora: pravna osoba mora biti registrovana za obavljanje djelatnosti u Bosni i Hercegovini.