Toni Nadals leiderschapstips voor bedrijven

Toni Nadal is een van de beste sportcoaches ter wereld. We vroegen hem naar de geheimen achter zijn succes en wat bedrijfsleiders van hem konden leren.

American Express® Groote-Brittannië  | Juni 2019

 

toni-nadal

 

Toni Nadal heeft zijn neef Rafa van jongs af aan getraind en stond aan zijn zijde bij de meeste van zijn tenniszeges in Wimbledon en op andere grote tennistoernooien. Het valt niet te betwisten dat Toni's leven en carrière succesvol zijn geweest, maar is hij ook geconfronteerd met uitdagingen waaruit bedrijfsleiders kunnen leren?

 

 

De succesformule

Met 19 Grand Slamtitels  in het enkelspel op zijn naam is Rafael Nadal zonder enige twijfel een van de allergrootste tennisspelers in de geschiedenis. “Oom Toni” heeft het dus goed aangepakt. Wanneer we hem vragen wat hem, volgens hem, een uitmuntende coach heeft gemaakt, blijft Toni heel bescheiden en antwoordt hij dat er drie verklaringen zijn:

 

  1. Hij had een goede speler onder zijn hoede.
  2. Hij was Rafa’s oom – waardoor het moeilijker was hem te vervangen.
  3. Hij bood zijn diensten aan tegen een goede prijs, wat hem in een betere concurrentiepositie plaatste dan de anderen.

 

De meeste zakenmensen zien uiteraard wel het belang in van te starten met “een goed product”, maar, zo voegt hij eraan toe, zijn grootste kracht ligt in het feit dat hij alles met hart en ziel doet. Ooit studeerde Toni rechten en geschiedenis, maar hij kwam tot het besef dat tennis zijn grote liefde was. Omdat hij graag doet wat hij doet, vindt hij het niet erg om “werk mee naar huis te nemen”, ook al betekent dat trainen op zon- of feestdagen.

 

 

Ga uitdagingen aan

Een andere passie van hem is uitdagingen aangaan. Zijn hele leven lang heeft hij zichzelf een doel gesteld en er alles aan gedaan om het te bereiken. Vasthouden aan het doel is voor Rafa's en zijn eigen succes van cruciaal belang geweest.

 

Wat was Toni’s doel dan wel? Ervoor zorgen dat Rafa een heel goede tennisspeler werd. Voor hem als coach was Rafa laten zegevieren in Wimbledon of Roland-Garros nooit het echte doel – hij wijst erop dat hij technisch gezien niet eens weet hoe hij dat zou moeten doen. Het hoofddoel gedurende al die jaren als Rafa's coach was hem te doordringen van het idee dat hij elke dag beter moest worden.

 

Volgens Toni is het grootste talent dat iemand kan hebben, niet de vaardigheid om iets bijzonder goed te kunnen, maar het vermogen om te leren en te verbeteren. Dat is wat Rafa van de anderen onderscheidt.

 

Hij is ervan overtuigd dat succes afhangt van het talent waarmee je start, en van de inspanningen die je bereid bent te leveren om beter te worden. Je moet bereid zijn veel uren te kloppen en alles te doen wat nodig is om je doel te bereiken.

 

"

Het is beter vooraf te weten aan wie of wat je het hoofd moet bieden

"

 

 

Op een keer, net voor een match tegen Roger Federer, vroeg Rafa aan Toni hoe hij dacht dat de match zou verlopen. De coach antwoordde dat het een moeilijke match zou worden en noemde alle domeinen op waarin Federer beter was, te beginnen met zijn opslag. Rafa vroeg hem op te houden en klaagde erover dat zijn oom hem de moed in de schoenen deed zinken, maar Toni antwoordde dat het geen zin had iets te verbloemen, want enkele uren later zou Federer zelf hem koudweg confronteren met de realiteit.

 

Toni zei hem ook dat, hoewel dat de harde feiten waren, hij toch kans maakte om de match te winnen, als hij maar het allerbeste van zichzelf gaf, als hij om ieder punt vocht alsof het het laatste was, en als hij de zwaktes van zijn tegenstander benutte.

 

Uiteindelijk won Rafa de match.

 

 

Wees eerlijk en geloof erin

Toni is er vast van overtuigd dat het beter is voorbereid te zijn en goed te beseffen wat de toekomstige uitdagingen inhouden. Hij is gekant tegen het idee om mensen met fluwelen handschoenen aan te pakken en hen te doen geloven dat ze de allerbeste in iets zijn om hun zelfbeeld op te krikken; voor hem is zelfmisleiding het enige wat je met die aanpak bereikt.

 

Van jongs af aan leerde hij Rafa dat hij niet “goed genoeg” was, wat – zoals hij zelf toegeeft – hard is om luidop te zeggen, omdat mensen dat niet graag horen. Hij denkt dat hij altijd zo eerlijk kon zijn met Rafa omdat hij in hem geloofde. Volgens hem is het onmogelijk goed te presteren, ongeacht in welke sector je actief bent, als je er niet in gelooft dat alles uiteindelijk goed zal komen. Met andere woorden, als zakenman moet je geloven in je product of je project.

 

Hij bereidde Rafa voor op tegenspoed, op een leven dat niet altijd over rozen gaat, en op die manier heeft hij volgens hem het leven van zijn neef een beetje gemakkelijker gemaakt toen hij met grote gezondheidsuitdagingen werd geconfronteerd. Hij heeft Rafa's obstakels nooit voor hem weggenomen, in tegendeel zelfs, hij heeft hem geleerd dat uithoudingsvermogen je helpt om tegenslagen en dingen waarover je geen controle hebt, te boven te komen.

 

 

Enkele gedachten over mislukkingen

Twee heel belangrijke dingen die Toni Rafa heeft geleerd, waren verantwoordelijkheid opnemen – instaan voor je daden, zelfs je nederlagen – en geen excuses zoeken, want die kun je altijd vinden, maar ze helpen je niet om succes te boeken.

 

Toni denkt dat het hierdoor is dat zijn neef een succesvolle cirkel heeft kunnen creëren: Rafa streeft ernaar succesvol te zijn en hij is succesvol omdat hij succes nastreeft. Als mensen elke dag vechten voor wat ze willen bereiken, bereiken ze uiteindelijk ook het gewenste doel.

 

Je mag daarbij echter niet vergeten dat je niet alles zelf in de hand hebt. In wedstrijden is er altijd een winnaar en ook een verliezer. Het is een feit dat je, ondanks al je harde werk, soms niet zal winnen. Wanneer dat gebeurt, is het belangrijk om van de mislukking geen groot drama te maken, de dingen te relativeren en je te realiseren dat je waarschijnlijk toch nog beter af bent dan de meeste mensen. Herinner jezelf er vervolgens aan dat je nog de kans zult krijgen om het opnieuw te proberen.

 

Volgens Toni raken mensen gefrustreerd wanneer ze het gevoel hebben dat het lot hen gunstiger gezind zou moeten zijn dan nu het geval is. Als je erop voorbereid bent dat dingen soms verkeerd lopen en je niet verwacht dat alles gemakkelijk is, vermijd je frustratie. Je moet aanvaarden dat het leven is wat het is, zoals Rafa, die toernooien blijft winnen ondanks chronische pijn. Hij heeft zijn uitdagingen aanvaard, heeft ingezien dat die omstandigheden blijvend zijn en heeft er het beste van gemaakt.

Op de vraag of hij er ooit aan heeft getwijfeld of hij het bij het rechte eind had, antwoordde Toni volmondig “ja”. Volgens hem zijn twijfels normaal en is zijn aanpak een pad met veel vallen en
opstaan geweest; als hij merkte dat iets niet het gewenste resultaat had, probeerde hij iets anders. Zowel in het dagelijkse leven als in het zakenleven moet je voldoende zelfbewust zijn en je eigen prestaties kunnen beoordelen. En als je uitdagingen op je pad vindt, moet je jezelf eraan herinneren dat als anderen een uitweg kunnen vinden, jij dat ook kunt.

 

Maar het is geen kwestie van winnen ten koste van alles, zoals Toni zegt: “Je moet op de juiste manier winnen en daarvoor heb je waarden nodig.”

 

 

 

 

De informatie die hier wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd louter voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als advies betreffende personeelsbeheer, marketing, of als beleggings-, financieel, fiscaal, juridisch of enig ander professioneel advies. DIT IS GEEN VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL BEDRIJFSADVIES. Win indien nodig dergelijk advies in van een gespecialiseerd professioneel adviseur in, naar gelang uw specifieke situatie. De hierin opgenomen opvattingen en meningen van derden zijn die van de auteur, spreker of deelnemer (al naargelang het geval) en weerspiegelen niet noodzakelijk de opvattingen, meningen en/of opinies van American Express of een van haar filialen, dochtermaatschappijen of divisies (“American Express”). American Express staat niet garant voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of betrouwbaarheid van hierin
verstrekte meningen, adviezen of verklaringen.