My offers
by American express

Chatrium Hotel Riverside Bangkok
Sathorn Bangkok  |
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

45% savings on best available rates

ส่วนลดห้องพัก 45% จากราคาที่ดีที่สุด

45% savings on best available rates from hotel’s website.

Advance booking is required, please book direct with the hotel at www.chatrium.com with Promo Code AMEX21.

Booking & Stay period: 1 April - 30 September 2021

Visit website www.chatrium.com/chatriumriversidebangkok

  รับส่วนลดห้องพัก 45% จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม

  กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า โดยทำการจองผ่านเว็บไซต์ www.chatrium.com ด้วยโปรโมโค้ด AMEX21

  ระยะเวลาการจองและเข้าพัก: 1 เมษายน - 30 กันยายน 25644

  เว็บไซต์ www.chatrium.com/chatriumriversidebangkok

   
   
   
  Terms and Conditions
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • Advance booking is required and subject to availability. Blackout dates and cancellation policy may vary according to each hotel’s policy.
  • Taxes, fees, and surcharges are additional and vary by hotel. Please check with each property for exact terms and conditions.
  • The Offers are available to Card members who hold any valid American Express Cards issued by American Express (Thai) Co., Ltd. (“American Express”) excludes American Express Corporate Card and American Express Business Card.
  • The Offers are not transferrable or redeemable for cash, or used in conjunction with other offers, promotions, vouchers or privileges, unless otherwise stated.
  • The Offers are only available when payment for the relevant products or services is made with the American Express Cards held by the Eligible Card members.
  • Prices listed may be subject to service charge and prevailing government taxes where applicable.
  • Participating merchant is solely responsible for all products, services, consultations and advice, and fulfillment of the offers in accordance with these Terms and Conditions. American Express is not the provider of any of these products and/or services that are made available pursuant to the offers and makes no representation or warranty in relation to such products and/or services.
  • American Express and the participating merchants reserve the right to terminate or change the offer's Terms and Conditions at any time in compliance with applicable laws and regulations. In the event of any dispute arising from the offer, the decision of American Express shall be final and binding all related parties.
  • All information is correct at the time of publication.
  • Participating merchants’ terms and conditions apply - please check with the respective merchants for details.
  • In the event of any inconsistency or discrepancy between the English and Thai versions of the offer's Terms and Conditions, the English version shall prevail.
  • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง วันที่ไม่สามารถเข้าพักได้และนโยบายการคืนเงิน อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละโรงแรม
  • ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ อาจะมีเพิ่มเติมและแตกต่างกันไปตามโรงแรม โปรดตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขกับทางโรงแรมโดยตรง
  • ข้อเสนอนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) ยกเว้นบัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถโอนหรือแลกเป็นเงินสดได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ โปรโมชั่น บัตรกำนัลหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • ยอดใช้จ่ายจะต้องทำการเรียกเก็บเต็มจำนวนผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อรับสิทธิ์ตามข้อเสนอ
  • ราคาที่แสดงอาจมีค่าบริการและภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • ร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ การบริการ คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อเสนอทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสไม่ใช่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ ที่มีให้ตามข้อเสนอและไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและ/หรือบริการ
  • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และร้านค้าที่เข้าร่วมรายการสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้ในเวลาใดก็ได้โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอนี้ คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย
  • ข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่
  • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
  • ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  VIEW ALL OFFERS
  ดูข้อเสนออื่นๆทั้งหมด
  Contact
  ข้อมูลติดต่อ
  28 Charoenkrung Soi 70 Bangkholame, Bangkok 10120
  28 เจริญกรุง ซอย 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
   0 2 307 8888