American Express® – prohlášení o ochraně osobních údajů


Datum účinnosti: 1. března 2019

Ve společnosti American Express® (American Express Europe S.A. a American Express Payments Europe S.L.) jsme zavázáni chránit Vaše osobní údaje. Chceme, abyste věděli, jakým způsobem můžeme shromažďovat, zpracovávat, používat, sdílet a uchovávat Vaše údaje, a o volbách, které jsou Vám k dispozici.

V rámci poskytování produktů či služeb společnosti American Express Vám či Vaší společnosti jsme připraveni Vám rovněž sdělit konkrétní doplňující údaje o tom, jak budeme Vaše osobní údaje používat, ve smluvních podmínkách a/nebo dalších sděleních o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky společnosti American Express, online aplikace, které fungují na chytrých telefonech, tabletech a jiných mobilních zařízeních (dále jen „aplikace”), a rovněž na využívání veškerých našich online služeb nebo obsahu a jiných online programů, které nabízíme s našimi partnery a které se pojí s tímto prohlášením. V těchto kontextech, kde tak uvádíme, to také platí pro určité offline údaje, které o vás zpracováváme. Toto prohlášení se nevztahuje na webové stránky, které obsahují svá vlastní online prohlášení o ochraně osobních údajů, jako jsou například webové stránky sítě American Express Network na adrese amexnetwork.com.

Naše webové stránky a aplikace nejsou určeny dětem mladším 13 let. Nezískáváme vědomě online data od dětí mladších 13 let, ani jim nenabízíme žádné produkty online.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů budeme průběžně měnit. V závislosti na povaze těchto změn Vás o nich budeme informovat prostřednictvím našich písemných komunikací nebo webových stránek. Jinak Vám doporučujeme, abyste si aktuální dostupnou verzi kontrolovali zde. Pokud provedeme změny tohoto prohlášení, aktualizujeme „Datum účinnosti” uvedené v horní části této stránky.

Co obsahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Jakých informací se toto prohlášení o ochraně osobních údajů týká?
Jaké informace shromažďujeme online a jakým způsobem je získáváme?
Jakým způsobem používáme informace, které o Vás získáme?
Jak sdílíme Vaše údaje?
Jak zpracováváme souhrnné informace a informace bez možnosti identifikace?
Jak uchováváme a chráníme Vaše údaje?
Jaká máte práva?
Jaké máte možnosti?
Máte dotazy týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů nebo chcete podat stížnost?
Definice pojmůJakých informací se toto prohlášení o ochraně osobních údajů týká?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje způsob, jakým my (a naši Poskytovatelé služeb) shromažďujeme, zpracováváme, používáme, sdílíme a uchováváme informace, které o Vás získáme přes internet. Online informace získáváme, jestliže:

 • navštívíte nebo používáte naše webové stránky nebo aplikace;
 • účastníte se online programů, které nabízíme s našimi obchodními partnery
 • dostáváte od nás elektronické zprávy nebo na ně odpovídáte;
 • prohlížíte nebo klikáte na naši reklamu nebo jiný online obsah a
 • komunikujte s námi prostřednictvím webových stránek sociálních médií nebo jiných webových stránek a aplikací.

V tomto prohlášení rovněž vysvětlujeme, jakým způsobem používáme Jiné informace, samostatně či v kombinaci s Online informacemi.


Jaké informace shromažďujeme online a jakým způsobem je získáváme?

Druhy informací, které shromažďujeme, závisí na tom, jaký produkt či službu využíváte.

Někdy nám (nebo našim Poskytovatelům služeb) informace poskytujete přímo. Například nám můžete sdělit Vaše jméno, číslo účtu, e-mailovou adresu, korespondenční adresu, telefonní číslo nebo datum narození, v následujících případech:

 • když vyplňujete online formulář nebo dotazník, včetně případů, kdy si u nás rezervujete cesty;
 • při registraci, přihlášení nebo aktualizaci nastavení Vašeho účtu pomocí našich online služeb;
 • při registraci nebo přihlášce k našim programům;
 • když se účastníte soutěže nebo se registrujete pro marketingovou nabídku nebo
 • když něco kupujete na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich aplikací.

My (a naši Poskytovatelé služeb nebo Externí reklamní servery) rovněž získáváme informace prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií. Většina souborů cookies a podobných technologií shromažďuje pouze informace bez možnosti identifikace, jako například způsob, jak se dostanete na naše webové stránky nebo na Vaši obecnou polohu. Určité soubory cookies podobné technologie však shromažďují i osobní údaje. Jestliže například kliknete na možnost Zapamatuj si mě (Remember Me) při přihlašování na naše stránky, uloží soubor cookies Vaše uživatelské jméno.

My (a naši Poskytovatelé služeb nebo Externí reklamní servery) získáváme informace prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií, jako jsou:

 • zařízení, které používáte k prohlížení našich webových stránek nebo našich aplikací (například můžeme získat informaci o operačním systému nebo verzi internetového prohlížeče a typu zařízení, které používáte na otevírání elektronické komunikace od nás);
 • IP adresu a informace související s touto IP adresou, např. informace o doméně, Vašem poskytovateli internetového připojení a obecnou zeměpisnou polohu);
 • historii prohlížení našich webových stránek nebo aplikací (např. co jste hledali, jaké stránky jste prohlíželi, jak dlouho jste na stránkách zůstali a jak často jste se vraceli);
 • o hledání našich webových stránek nebo aplikací, z jakých webových stránek nebo aplikací jste přišli a které webové stránky našich Obchodních partnerů navštěvujete;
 • které reklamy nebo online obsah od nás a našich Obchodních partnerů zobrazujete, navštěvujete, nebo na ně klikáte;
 • zda otevíráte naše elektronické zprávy a na jaké části z nich kliknete (např. kolikrát otevřete danou zprávu) a
 • místo Vašeho mobilního zařízení (pro účely uvedené níže).

My (a naši Poskytovatelé služeb nebo Externí reklamní servery) rovněž shromažďujeme informace (které mohou zahrnovat osobní údaje, jako například informace o úvěruschopnosti nebo Vaše kontaktní údaje), které jsou veřejně dostupné prostřednictvím externích platforem (jako jsou například online platformy sociálních médií), prostřednictvím agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, online databází a adresářů, nebo informace, které získáme jiným zákonným způsobem.


Jakým způsobem používáme informace, které o Vás získáme?

Online informace, které o Vás získáme, používáme buďto samostatně nebo v kombinaci s Jinými informacemi: (i) kde je to nutné ke splnění smlouvy nebo splnění právní povinnosti; (ii) pro naše oprávněné zájmy, jako je stanovení, uplatnění nebo ochrana právního nároku, prevence podvodů a/nebo vylepšení našich produktů nebo služeb; nebo (iii) kde jsme k tomu obdrželi Váš souhlas, jako například pro účely marketingu.
Specificky používáme Vaše informace za následujícím účelem:

 • poskytování produktů a služeb, včetně:
  • rozpoznání Vás, když se vrátíte na naše webové stránky nebo používáte naše aplikace;
  • provádění transakcí;
  • poskytování informací o aktualizacích Vašich účtů, produktech a službách;
  • informování o nových funkcích a výhodách;
  • odpovídání na dotazy a reakce na Vaše žádosti učiněné prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací a prostřednictvím externích webových stránek (včetně sociálních sítí);
  • používání lokality a jiných technických vlastností Vašeho mobilního zařízení nebo prohlížeče za účelem prevence podvodů, vylepšení bezpečnosti a pro jiné případné Vámi vyžádané lokální služby;
  • zjišťování, jakým způsobem Vám nejlépe můžeme poskytovat služby a spravovat Vaše účty, jako např. jakým způsobem a kdy Vás nejlépe kontaktovat;
  • zlepšování našich webových stránek nebo aplikací a zjednodušení jejich používání;
 • inzerce a prodej produktů a služeb naší skupiny společností American Express a našich Obchodních partnerů včetně:
  • prezentace obsahu, který je na míru přizpůsoben Vašim zájmům, včetně Cílené reklamy;
  • posílání nebo poskytování reklam, akcí a nabídek;
  • analýzy, zda naše reklamy, akce a nabídky jsou účinné;
  • zjišťování, zda můžete mít zájem o nové produkty nebo služby;
 • provádění průzkumů a analýz, včetně:
  • lepšího porozumění našim zákazníkům a uživatelům našich webových stránek nebo aplikací;
  • umožnění Vám poskytování zpětné vazby pomocí hodnocení a recenzí našich produktů a služeb a rovněž produktů a služeb našich Obchodních partnerů;
  • produkování analýz dat, statistických výzkumů a zpráv;
  • revize a změny našich produktů a služeb;
 • řízení rizika podvodů a bezpečnostních rizik (za použití automatického zpracování a/nebo manuálních kontrol), včetně:
  • kontroly a schvalování jednotlivých transakcí, které uskutečníte prostřednictvím digitálních kanálů;
  • zjišťování a prevence podvodů nebo trestné činnosti;
  • zajišťování bezpečnosti Vašich údajů;
  • vývoje a zdokonalování našich zásad a modelů pro řízení rizik, postupů pro žádosti a účty zákazníků, které závisí na informacích, jako jsou Vaše zkušenosti s našimi webovými stránkami nebo produkty;
  • dodržování zákonů a předpisů, včetně stanovení, uplatnění nebo ochrany právního nároku nebo pomoc při řešení sporu;
 • zpracování Vaší žádosti o kartu, účet nebo jiný produkt (s použitím automatického zpracování a/nebo manuálních kontrol), včetně:
  • spravování Vašich stávajících účtů;
  • úpravy našich postupů při vymáhání dlužných částek a sdílení informací s agenturami pro hodnocení úvěruschopnosti, a
 • jak je to požadováno pro splnění právní povinnosti (jako je provádění řádných kontrol zákazníků před schválením jejich žádostí).

Jak sdílíme Vaše údaje?

Některé Online informace a jiné informace jsou Osobní údaje.

Vaše Osobní údaje s nikým nesdílíme kromě níže popsaných výjimek. Vaše Osobní informace budeme sdílet pouze s Vaším souhlasem, nebo pokud je to požadováno nebo povoleno příslušnými právními předpisy, jako například:

 • s agenturami pro vyhodnocení úvěruschopnosti a podobnými institucemi za účelem hlášení či zjištění Vaší finanční situace a sdělení nebo vymáhání Vašich dluhů;
 • s kontrolními/dohledovými orgány/úřady, soudy a orgány státní správy za účelem splnění právních povinností dle platné právní úpravy nebo jiných regulačních požadavků a požadavků orgánů státní správy;
 • s našimi Poskytovateli služeb, kontrolními/dohledovými orgány/úřady a orgány státní správy za účelem odhalování a prevence podvodů a trestné činnosti a ochrany práv společnosti American Express a třetích osob;
 • v rámci skupiny společností American Express;
 • s našimi Poskytovateli služeb, kteří pro nás zajišťují služby (jako je cílená reklama) a pomáhají nám při výkonu naší obchodní činnosti;
 • s Obchodními partnery nebo Partnery v rámci co-brandingu k nabídce, úpravě nebo vývoji produktů, buď společně, nebo samostatně (s těmito partnery však nebudeme sdílet Vaše kontaktní informace pro účely nezávislého marketingu jejich vlastních produktů nebo služeb kromě případů, kdy jste k tomu udělili souhlas);
 • v kontextu prodeje skupiny společností American Express nebo její části nebo jejích aktiv nebo
 • pro specifické produkty nebo služby, kdy nám k tomu udělíte souhlas.

Abychom chránili Vaši bezpečnost, předcházeli podvodům a dodržovali regulatorní požadavky, Osobní údaje o Vás, Vašem účtu a údaje o jakýchkoliv platbách, které nám pošlete, sdílíme s třetími stranami, jako jsou banka, spořitelna nebo vydavatel platební karty nebo místní kontrolní/dohledové orgány.

Vaše Osobní údaje můžeme předávat mimo Evropský hospodářský prostor, jako například do Spojených států (kde se nachází naše hlavní provozní datová centra) za účelem zpracování transakcí a poskytování našich produktů a služeb. Bez ohledu na to, kde zpracováváme Vaše údaje, budeme podnikat příslušné kroky k zajištění dostatečné úrovně ochrany Vašich údajů v zemích mimo EHP, včetně USA, kde právní předpisy upravující ochranu osobních údajů nemusí být stejně obsáhlé (detailní) jako ve Spojeném království nebo v EHP.

Předávání údajů v rámci skupiny společností American Express se vztahují Závazná pravidla společnosti. Další informace naleznete v Principech ochrany údajů, které jsou k dispozici v části našich webových stránek týkající se ochrany osobních údajů.


Jak zpracováváme Souhrnné informace a Informace bez možnosti identifikace?

Souhrnné informace nebo Informace bez možnosti identifikace Vás individuálně neidentifikují; pomáhají nám analyzovat chování v rámci různých skupin lidí. Souhrnné informace nebo Informace bez možnosti identifikace sdílíme několika způsoby, například:


Jak uchováváme a chráníme Vaše údaje?

Vaše Osobní údaje chráníme pomocí administrativních technických a fyzických bezpečnostních opatření. Tato opatření zahrnují počítačové ochranné prvky a zabezpečené soubory a zařízení. Od poskytovatelů služeb požadujeme, aby Osobní údaje chránili a Vaše Osobní údaje používali pouze pro námi uvedené účely.

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud je to třeba k poskytování našich produktů a služeb, pokud nejsme povinni je uchovat podle zákona nebo právního předpisu nebo pro potřeby soudních sporů nebo regulatorního šetření. Vaše Osobní údaje budou například uchovávány společností American Express po dobu 10 roků po uzavření Vašeho účtu vzhledem k zákonné povinnosti stanovené American Express zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zpracování Vašich Osobních údajů již nebude nutné pro naše obchodní, zákonné nebo regulatorní účely, podnikneme přiměřené kroky k bezpečnému zničení či trvalému znemožnění Vaší identifikace. Pro další informace o období uchovávání osobních údajů společností American Express nás kontaktujte.


Jaká máte práva?

V určitých případech máte právo na přístup, úpravu a/nebo vymazání Vašich Osobních údajů. Můžete mít také nárok na omezení nebo/odmítnutí zpracování Vašich Osobních údajů následujícími způsoby

 • kdykoli zrušit Váš souhlas s použitím Vašich Osobních údajů;
 • omezit a/odmítnout použití Vašich Osobních údajů;
 • vyžádat manuální kontrolu určitých automatizovaných procesů, které mohou mít dopad na Vaše právní či jiná smluvní práva a
 • vyžádat kopii Vašich Osobních údajů, které o Vás máme.

Pokud tak chcete učinit nebo pokud máte otázky o způsobu, jakým Vaše Osobní údaje zpracováváme, prosím kontaktujte nás.


Jaké máte možnosti?

Máte možnost rozhodnout, jakým způsobem společnost American Express používá Vaše informace, tj. jakým způsobem Vám nabízíme produkty nebo jak spravujeme soubory cookies a podobné technologie.

Můžete si zvolit, jakým způsobem chcete dostávat reklamní sdělení včetně přímého marketingu – zda Vám je máme posílat poštou, e-mailem, prostřednictvím SMS a/nebo telefonicky. Pokud si zvolíte, že od nás nechcete dostávat reklamní sdělení, budeme Vaši volbu respektovat. Upozorňujeme Vás však, že pokud si zvolíte, že od nás nechcete dostávat tyto informace, může se to dotknout některých nabídek spojených s produkty nebo službami, které jste si vybrali. Budeme s Vámi nadále komunikovat v souvislosti s vedením účtu, plněním Vašich požadavků nebo správou veškerých akcí nebo programů, kterých jste se rozhodli účastnit.

K získání dalších informací o správě marketingových sdělení určených pro Vás, včetně Vašich preferencí pro přímý marketing, zavolejte číslo na zadní straně Vaší karty.


Máte dotazy týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů nebo chcete podat stížnost?

Máte-li otázky týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a/nebo otázky týkající se toho, jak zpracováváme Vaše informace, kontaktujte nás na telefonním čísle uvedeném na zadní straně Vaší karty nebo nás kontaktujte.

Jestliže si přejete podat stížnost či chcete uplatnit jakékoliv jiné právo, můžete kontaktovat naš na e-mailovou adresu czechoffice@aexp.com nebo DPO-Europe@aexp.com. Máte také právo kontaktovat přímo Úřad pro ochranu osobních údajů pro Českou republiku, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


Definice pojmů


Souhrnné informace – data nebo informace vztahující se k více lidem, které byly kombinovány nebo agregovány, takže nelze identifikovat jednotlivce. Souhrnné informace zahrnují informace, které vytvoříme nebo zkompilujeme z různých zdrojů, včetně karetních transakcí, nebo určitá data ze souborů cookies a podobných technologií

American Express (my, naši nás) – společnost American Express v souladu s identifikací na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Skupina společností American Express – jakákoli přidružená nebo dceřiná společnost American Express nebo jakákoli společnost v jejím vlastnictví nebo jí ovládaná.

Obchodní partneři – jakékoli třetí osoby, se kterými obchodně spolupracujeme a máme smluvní vztah, jako například poskytovatelé digitálních plateb a technologií, kteří poskytují naše služby, poskytovatelé pojištění a cestovních služeb, a společnosti, které přijímají karty American Express k platbám za Vámi zakoupené zboží nebo služby (obchodníci).

Partneři v rámci co-brandingu – společnosti, se kterými spolupracujeme na nabídce karet nesoucích loga obou značek.

Soubory cookies a podobné technologie – cookie je malý datový soubor, který webové stránky nahrávají na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookies umisťujeme, když navštívíte naše webové stránky nebo webové stránky jiné společnosti, kde se objevuje naše reklama, nebo když nakupujete, požadujete nebo individuálně přizpůsobujete informace nebo se registrujete k určitým službám. Pokud akceptujete soubory cookies používané na našich webových stránkách, na webových stránkách, které „provozuje“ jiná společnost našim jménem, nebo na webových stránkách, na kterých se objevuje naše reklama, poskytujete nám přístup k informacím o Vašich zájmech. Tyto informace používáme k přizpůsobení našeho přístupu k Vám. Podobné technologie jako například webové majáky, pixely, soubory gif a tzv. tagy se používají obdobně. V tomto prohlášení používáme termín Soubory cookies a podobné technologie k označení všech technologií, jejichž pomocí jsou tímto způsobem získávány informace. Pro další informace o použití souborů cookies a o tom, jak je vypnout, klikněte na Prohlášení o ochraně údajů a Preference pro soubory cookies společnosti American Express.

Informace bez možnosti identifikace – údaje nebo informace používané způsobem (například pseudonymní), který neumožňuje Vaši identifikaci třetí osobě. Informace bez možnosti identifikace často vyvozujeme z Osobních údajů. Patří sem informace, které případně získáváme z různých zdrojů, jako jsou například karetní transakce nebo určitá data ze souborů cookies a podobných technologií.

IP adresa – číslo přidělené zařízení při připojení k internetu.

Online informace – data nebo informace získané na webových stránkách a v aplikacích American Express a rovněž na webových stránkách a v aplikacích třetích osob týkající se naší obchodní činnosti. Online informace mohou zahrnovat Vaše osobní údaje, souhrnné informace a informace bez možnosti identifikace.

Jiné informace – interní informace společnosti American Express (například data z karetních transakcí nebo z tištěných žádostí), externí data, která používají finanční společnosti k vyřizování žádostí a provádění transakcí a jiné online a offline informace, které od Vás nebo o Vás získáváme. Jiné informace zahrnují Vaše osobní údaje, souhrnné informace a informace bez možnosti identifikace, ale nezahrnují online informace.

Osobní údaje – jakékoliv informace, které mohou identifikovat určitou osobu, jako například jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, a jiné informace přiřaditelné k příslušné osobě, jako jsou demografické údaje a informace o transakcích.

Poskytovatelé služeb – jakýkoli prodejce, třetí osoba a/nebo společnost, která vykonává obchodní činnost našim jménem, jako například tisk, rozesílání a jiné komunikační služby (e-mail, adresné posílání do schránek atd.), marketing, zpracování dat, technologické služby, servis, vymáhání nebo řízení reklamy, auditoři, konzultanti a profesionální poradci.

Cílená reklama – reklama, kterou my nebo naši Poskytovatelé služeb zobrazujeme na webových stránkách mimo skupinu společností American Express na základě preferencí nebo zájmů zjištěných z našich dat (jako jsou například transakční data) nebo data získaná z konkrétního počítače nebo zařízení ohledně Vašeho online chování za určitou dobu a na různých webových stránkách.

Externí reklamní servery – společnosti, které zajišťují technologii umísťování reklamy na webových stránkách (a v aplikacích) a sledování výsledků této reklamy. Tyto společnosti mohou rovněž umísťovat soubory cookies na Vaše zařízení a získávat k nim přístup. Informace, které získávají z našich webových stránek, jsou v takové podobě, která neumožňuje Vaši identifikaci.