Online prohlášení o ochraně osobních údajů společností American Express


Datum účinnosti: Září 2014

Ve společnosti American Express jsme rozhodnuti chránit Vaše soukromí. Chceme, abyste věděli, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, sdílíme a uchováváme Vaše údaje, a o čem můžete rozhodovat.

V rámci poskytování produktů a služeb American Express, jsme připraveni Vám rovněž sdělit konkrétní doplňující informace o tom, jak budeme používat Vaše osobní údaje. Pokud máte produkt nebo službu American Express, které neposkytuje společnost American Express (jako např. kartu vystavenou jednou z našich partnerských bank), prostudujte si prosím příslušnou informaci o ochraně osobních údajů, která se týká tohoto produktu nebo služby nebo požádejte poskytovatele Vašeho produktu nebo služby o informace týkající se ochrany osobních údajů.

Toto online prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky společnosti American Express, online žádosti, které fungují na chytrých telefonech, tabletech a jiných mobilních zařízeních (tzv. „aplikace“ (apps)), a rovněž na využívání veškerých našich online služeb nebo obsahu webové stránky, které se pojí s tímto prohlášením, nebo přístup k těmto službám nebo tomuto obsahu. Nevztahuje se na webové stránky, které obsahují svá vlastní online prohlášení o ochraně osobních údajů, jako jsou například webové stránky American Express Network na adrese amexnetwork.com.

Naše webové stránky a aplikace (apps) nejsou určeny dětem mladším 13 let. Nezískáváme vědomě online data od dětí mladších 13 let ani jim nenabízíme žádné produkty online.

Vzhledem k tomu, že toto online prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme případně změnit, doporučujeme Vám občas kontrolovat jeho aktuální dostupnou verzi. Pokud provedeme změny tohoto prohlášení, aktualizujeme rovněž „Datum účinnosti“ uvedené v horní části této stránky.

Co je uvedeno v tomto online prohlášení o ochraně osobních údajů?

Jakých informací se toto online prohlášení o ochraně osobních údajů týká?
Jaké informace shromaždujeme online a jakým zpusobem je získáváme?
Jakým způsobem používáme informace, které o Vás získáme?
Jak sdílíme Vaše údaje?
Jak zacházíme s Vašimi Osobními údaji?
Jak zpracováváme Souhrnné informace a Informace bez možnosti identifikace?
Jak uchováváme a chráníme Vaše údaje?
Jaká máte práva a možnosti?
Jaké jsou Vaše možnosti ohledně toho, jakým způsobem Vám nabízíme produkty?
Máte otázky týkající se tohoto online prohlášení o ochraně osobních údajů nebo chcete vznést reklamaci?
Definice pojmů

Jakých informací se toto online prohlášení o ochraně osobních údajů týká?

Toto online prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje způsob, jakým my (a naši Poskytovatelé služeb) můžeme získávat, používat, sdílet a uchovávat informace, které o Vás získáme přes internet (online). Online informace získáváme, když:
 • navštívíte nebo používáte naše webové stránky nebo aplikace (apps);
 • dostáváte od nás elektronické zprávy nebo na ně odpovídáte;
 • prohlížíte nebo kliknete na naši reklamu nebo jiný online obsah a
 • když s námi komunikujete prostřednictvím webových stránek sociálních médií nebo jiných webových stránek a aplikací (apps).

V tomto prohlášení rovněž vysvětlujeme, jakým způsobem můžeme případně kombinovat Online informace s Ostatními informacemi a jakým způsobem poté tyto kombinované informace používáme.

Jaké informace shromažďujeme online a jakým způsobem je získáváme?

Druhy informací, které shromažďujeme, závisí na tom, jaký produkt či službu využíváte.

Někdy nám (nebo našim Poskytovatelům služeb) informace poskytujete přímo. Například nám sdělíte Vaše jméno, číslo účtu, e-mailovou adresu, korespondenční adresu, telefonní číslo nebo datum narození, v následujících případech:
 • když vyplňujete online formulář nebo dotazník, včetně případů, kdy si u nás rezervujete cesty;
 • při registraci, přihlášení nebo aktualizaci nastavení Vašeho účtu pomocí našich online služeb;
 • při registraci nebo přihlášce k našim službám;
 • když se účastníte soutěže nebo se registrujete pro marketingovou nabídku nebo
 • když něco kupujete na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich aplikací (apps).

My (a naši Poskytovatelé služeb nebo Externí reklamní servery) rovněž získáváme informace prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií. Většina souborů cookies a podobných technologií shromažďuje pouze Informace bez možnosti identifikace, jako například způsob, jak se dostanete na naše webové stránky, nebo Vaši obecnou polohu. Nicméně některé soubory cookies a podobné technologie shromažďují i Osobní údaje. Například pokud kliknete na možnost Zapamatuj si mě (Remember Me) při přihlašování na naše stránky, uloží soubor cookie Vaše uživatelské jméno.

My (a naši Poskytovatelé služeb nebo Externí reklamní servery) můžeme případně pomocí souborů cookies a podobných technologií získávat následující informace:
 • o zařízení, které používáte k prohlížení našich webových stránek nebo používání našich aplikací (apps) (například můžeme získat informaci o operačním systému nebo verzi internetového prohlížeče a typu zařízení, které používáte na otevírání elektronické komunikace od nás);
 • IP adresu a informace související s touto IP adresou (např. informace o doméně, Vašem poskytovateli internetového připojení a obecnou zeměpisnou polohu);
 • historii prohlížení našich webových stránek nebo aplikací (apps) (např. co jste hledali, jaké stránky jste prohlíželi, jak dlouho jste na stránkách zůstali a jak často jste se vraceli);
 • o hledání našich webových stránek nebo aplikací (apps), z jakých webových stránek nebo aplikace jste se na ně dostali a které webové stránky našich Obchodních partnerů navštívíte;
 • které reklamy nebo online obsah od nás nebo našich Obchodních partnerů si prohlížíte, navštěvujete nebo na které klikáte;
 • zda otevíráte naše elektronické zprávy a na jaké části z nich kliknete (např. kolikrát otevřete danou zprávu) a
 • místo Vašeho mobilního zařízení (například za účelem lepší prevence podvodů nebo při registraci za účelem dostávání obsahu na základě konkrétní lokality na našich mobilních webových stránkách nebo v našich aplikacích (apps)).

My (a naši Poskytovatelé služeb nebo Externí reklamní servery) můžeme rovněž shromažďovat informace, které jsou již veřejné a jsou dostupné prostřednictvím externích platforem (jako jsou například online platformy sociálních médií), prostřednictvím online databází a adresářů, nebo informace, které získáme jiným zákonným způsobem. Získávání těchto informací se řídí podmínkami použití a/nebo prohlášením o ochraně osobních údajů těchto externích subjektů.


Jakým způsobem používáme informace, které o Vás získáme?

Můžeme používat Online informace, které o Vás získáme samostatně nebo v kombinaci s Ostatními informacemi, za následujícím účelem:
 • poskytování produktů a služeb, včetně:
  • rozpoznání Vás, když se vrátíte na naše webové stránky nebo používáte naše aplikace (apps);
  • provádění transakcí;
  • poskytování informací o aktualizacích Vašich účtů, produktů a služeb;
  • informování o nových funkcích a výhodách;
  • odpovídání na dotazy a reakce na Vaše žádosti učiněné prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací (apps) a prostřednictvím externích webových stránek (včetně sociálních médií);
  • používání zjištěné lokality Vašeho mobilního zařízení pro případné Vámi vyžádané lokální služby;
  • zjišťování, jakým způsobem Vám nejlépe můžeme poskytovat služby a spravovat Vaše účty, jako např. jakým způsobem a kdy Vás nejlépe kontaktovat;
  • zlepšování našich webových stránek nebo aplikací (apps) a zjednodušení jejich používání;
 • inzerce a prodeje našich produktů a služeb – a produktů a služeb našich Obchodních partnerů - včetně:
  • prezentace obsahu, který je na míru přizpůsoben vašim zájmům, včetně Cílené reklamy;
  • posílání nebo poskytování reklam, akcí a nabídek;
  • analýzy, zda naše reklamy, akce a nabídky jsou účinné;
  • zjišťování, zda byste měli zájem o nové produkty nebo služby;
 • provádění průzkumů a analýz, včetně:
  • lepšího porozumění našim zákazníkům a uživatelům našich webových stránek nebo aplikací (apps);
  • o možnosti poskytování zpětné vazby pomocí hodnocení a recenzí našich produktů a služeb a rovněž produktů a služeb našich Obchodních partnerů;
  • produkování analýz dat, statistických výzkumů a zpráv;
  • revize a změny našich produktů a služeb;
 • řízení rizika podvodů a bezpečnostních rizik, včetně:
  • zjišťování a prevence podvodů nebo trestné činnosti;
  • zajišťování bezpečnosti Vašich údajů;
 • posouzení úvěrových rizik týkajících se naší obchodní činnosti, včetně:
  • hodnocení a zpracování Vašich žádostí o naše produkty a služby a spravování Vašich stávajících účtů a
 • jejich používání jiným způsobem podle potřeby nebo podle toho, co je dovoleno ze zákona nebo na základě Vašeho souhlasu.

Jak sdílíme Vaše údaje?

Některé Online informace jsou Osobní údaje.

Jak zacházíme s Vašimi Osobními údaji?

Osobní údaje s nikým nesdílíme, kromě níže uvedených výjimek. Můžeme však sdílet Osobní údaje, pokud je to požadováno nebo povoleno ze zákona, například:
 • s úvěrovými společnostmi a podobnými institucemi za účelem sdělení nebo zjištění Vaší finanční situace a sdělení nebo vymáhání Vašich dluhů;
 • s regulačními orgány/úřady, soudy a vládními subjekty za účelem splnění zákonných nařízení, zákonných nebo jiných regulačních požadavků a požadavků správních orgánů;
 • s našimi Poskytovateli služeb, regulačními orgány/úřady a vládními subjekty za účelem odhalování a prevence podvodů a trestné činnosti a ochrany práv společnosti American Express a třetích osob;
 • v rámci skupiny společností American Express;
 • s našimi Poskytovateli služeb, kteří pro nás zajišťují služby a pomáhají nám při výkonu naší obchodní činnosti (od Poskytovatelů služeb požadujeme, aby Osobní údaje chránili a používali Vaše Osobní údaje pouze pro námi stanovený účel);
 • s finančními institucemi nebo Partnery v rámci co-brandingu, se kterými společně nabízíme nebo vyvíjíme produkty a služby (tyto subjekty ovšem nesmí používat Vaše Osobní údaje – zejména Vaši e-mailovou adresu – k nezávislému nabízení jejich vlastních produktů a služeb, pokud k tomu nedáte souhlas);
 • v souvislosti s prodejem skupiny společností American Express nebo její části nebo jejích aktiv nebo
 • pro specifické produkty nebo služby, kdy nám k tomu udělíte souhlas.

Můžeme předávat Osobní údaje Poskytovatelům služeb nebo společnostem v rámci skupiny společností American Express ve světě, například za účelem zpracování transakcí a poskytování našich produktů a služeb. Bez ohledu na to, kde zpracováváme Vaše údaje, chráníme je způsobem popsaným v tomto online prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony.


Jak zpracováváme Souhrnné informace a Informace bez možnosti identifikace

Souhrnné informace nebo Informace bez možnosti identifikace Vás individuálně neidentifikují. Pomáhají nám analyzovat vzorce chování v rámci skupiny lidí. Souhrnné informace nebo Informace bez možnosti identifikace můžeme případně sdílet různými způsoby, například:


Jak uchováváme a chráníme Vaše údaje?

Vaše Osobní údaje chráníme pomocí administrativních technických a fyzických bezpečnostních opatření. Tato opatření zahrnují počítačové ochranné prvky a zabezpečené soubory a zařízení. Vyvíjíme přiměřené úsilí k bezpečnému zničení nebo trvalému znemožnění identifikace Osobních údajů, jakmile je už nepotřebujeme.
Vaše Online informace budeme uchovávat tak dlouho, dokud je to třeba k poskytování našich produktů a služeb, pokud nejsme povinni je uchovat podle zákona nebo právního předpisu nebo pro potřeby soudních sporů nebo regulatorního šetření.


Jaká máte práva a možnosti?

Vždy budete mít právo na přístup ke svým Osobním údajům, na jejich aktualizaci a změnu nebo opravu. Pokud tak chcete učinit nebo pokud máte otázky o způsobu, jakým Vaše Osobní údaje zpracováváme, následujte odkazy na dalších stránkách nebo klikněte sem.
Máte možnost rozhodnout, jakým způsobem společnost American Express používá Vaše informace, jako například jakým způsobem Vám nabízíme produkty nebo jak spravujeme soubory cookies a podobné technologie.


Jaké jsou Vaše možnosti ohledně toho, jakým způsobem Vám nabízíme produkty?

Můžete si zvolit, jakým způsobem chcete dostávat reklamní sdělení včetně přímého marketingu – zda Vám je máme posílat poštou, e-mailem, prostřednictvím SMS a/nebo telefonem. Pokud si zvolíte, že nechcete od nás dostávat reklamní sdělení, budeme Vaši volbu respektovat. Upozorňujeme však, že pokud si zvolíte, že nechcete od nás dostávat tyto informace, může se to dotknout některých nabídek spojených s produkty nebo službami, které jste si vybrali. Budeme s Vámi nadále komunikovat v souvislosti s vedením účtu, plněním Vašich požadavků nebo správou veškerých akcí nebo programů, kterých jste se rozhodli účastnit.


Máte otázky týkající se tohoto online prohlášení o ochraně osobních údajů nebo chcete vznést reklamaci?

Máte-li otázky týkající se našeho online prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na telefonním čísle uvedeném na zadní straně Vaší karty nebo na telefonním čísle + 420 222 800 333.


Definice pojmů

American Express (my, naše, nás) -- American Express Company – společnost identifikovaná na začátku tohoto online prohlášení o ochraně osobních údajů.

Cílená reklama -- reklama, kterou my nebo naši Poskytovatelé služeb zobrazujeme na webových stránkách mimo skupinu společností American Express na základě preferencí nebo zájmů zjištěných z našich dat, jako jsou například transakční data nebo data získaná z konkrétního počítače nebo zařízení ohledně Vašeho online chování za určitou dobu a na různých webových stránkách.

Externí reklamní servery -- společnosti, které zajišťují technologii umísťování reklamy na webových stránkách (a v aplikacích (apps)) a sledování výsledků této reklamy. Tyto společnosti mohou rovněž umísťovat soubory cookies na Vaše zařízení a získávat k nim přístup. Informace, které získávají z našich webových stránek, jsou v takové podobě, která neumožňuje Vaši identifikaci.

Informace bez možnosti identifikace -- data nebo informace používané způsobem, který Vás neidentifikuje vůči třetí osobě. Informace bez možnosti identifikace často odvozujeme z Osobních údajů. Patří sem informace, které případně získáme z různých zdrojů, jako jsou například karetní transakce nebo určitá data ze souborů cookies a podobných technologií.

IP adresa -- číslo přidělené zařízení při připojení k internetu.

Obchodní partneři -- jakékoli třetí osoby, se kterými obchodně spolupracujeme a máme smluvní vztah, jako například společnosti, které přijímají karty American Express.

Online informace -- data nebo informace získané na webových stránkách a aplikacích (apps) American Express a rovněž na webových stránkách a aplikacích (apps) třetích osob týkající se naší obchodní činnosti, mezi které mohou patřit Osobní údaje, Souhrnné informace a Informace bez možnosti.

Osobní údaje -- informace, které mohou identifikovat určitou osobu, jako například jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Ostatní informace -- interní informace společnosti American Express (například data z karetních transakcí), externí data, která používají finanční společnosti k vyřizování žádostí a provádění transakcí a jiné online a offline informace, které od Vás nebo o Vás získáme.

Partneři v rámci co-brandingu -- společnosti, se kterými spolupracujeme na nabídce karet nesoucích loga obou značek.

Poskytovatelé služeb -- jakýkoli prodejce, třetí osoba a/nebo společnost, která vykonává obchodní činnost našim jménem, jako například tisk, rozesílání a jiné komunikační služby (e-mail, adresné posílání do schránek atd.), marketing, zpracování dat, servis, vymáhání nebo řízení reklamy.

Skupina společnosti American Express -- jakákoli přidružená nebo dceřiná společnost American Express Company nebo jakákoli společnost v jejím vlastnictví nebo jí ovládaná.

Soubory cookies a podobné technologie -- cookie je malý datový soubor, který webové stránky nahrávají na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookies můžeme umísťovat, když navštívíte naše webové stránky nebo webové stránky jiné společnosti, kde se objevuje naše reklama, nebo když nakupujete, požadujete nebo individuálně přizpůsobujete informace nebo se registrujete k určitým službám. Pokud akceptujete soubory cookies používané na našich webových stránkách, na webových stránkách, které „provozuje“ jiná společnost našim jménem, nebo na webových stránkách, na kterých se objevuje naše reklama, můžete nám tím umožňovat přístup k informacím o Vašich preferencích a zájmech. My tyto informace můžeme použít k individuálnímu přizpůsobení našeho přístupu k Vám. Podobné technologie jako například webové majáky, pixely, soubory gif a tzv. tagy se používají obdobně. V tomto prohlášení používáme termín soubory cookies a podobné technologie, kterým označujeme všechny technologie, jejichž pomocí jsou tímto způsobem získávány informace.

Souhrnné informace -- data nebo informace vztahující se k více lidem, které byly kombinovány nebo agregovány. Souhrnné informace zahrnují informace, které vytvoříme nebo zkompilujeme z různých zdrojů, včetně karetních transakcí, nebo určitá data ze souborů cookies a podobných technologií.