Kenyataan Privasi Perekrutan Dalam Talian American Express - Malaysia 

 

Tarikh Kuat Kuasa: March 22, 2021

 

DI American Express,kami amat komited untuk melindungi privasi anda. Kami ingin memaklumkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, berkongsi dan menyimpan maklumat anda semasa proses perekrutan dan pemilihan pekerja.

 

Kenyataan Privasi Perekrutan Dalam Talian ini mentadbir laman web American Express, beserta semua data yang dikumpul sepanjang proses perekrutan. Kenyataan ini tidak mentadbir laman web, aplikasi, atau perkhidmatan yang mempunyai kenyataan privasi dalam talian mereka sendiri seperti laman web American Express, americanexpress.com,

 

Dari semasa ke semasa, kami akan mengubah Kenyataan Privasi Perekrutan Dalam Talian ini. Kami mengesyorkan supaya anda menyemak versi terkini yang tersedia di sini. Jika kami membuat perubahan pada kenyataan ini, kami akan mengemaskinikan “Tarikh Kuat Kuasa” pada bahagian atas muka surat ini.

 

Apakah maklumat yang dirangkum dalam Kenyataan Privasi Perekrutan Dalam Talian ini?

 

Kenyataan Privasi Perekrutan Dalam Talian ini menerangkan bagaimana kami (dan Penyedia Perkhidmatan ) kami) mengumpul, menggunakan, berkongsi dan menyimpan maklumat yang kami perolehi mengenai anda di dalam dan di luar talian, Kami mengumpul   Maklumat Dalam Talian if you:

 

 • Melawat, menggunakan atau membuat permohonan di laman web perekrutan kami atau platform lain, seperti platform media sosial, yang dipautkan kepada laman perekrutan American Express; atau
 • Menerima atau membalas komunikasi elektronik daripada kami.  

Kami juga mungkin mengumpul Maklumat Luar Talian daripada anda atau tentang anda semasa proses perekrutan termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 

 • semasa temu duga (iaitu temu duga telefon, temu duga bersemuka);
 • daripada rujukan;
 • sebagai sebahagian daripada proses penentusahan latar belakang.

Dalam kenyataan ini, kami juga menjelaskan bagaimana kami mungkin menggabungkan Maklumat Dalam Talian dengan Maklumat Lain yang kami kumpul daripada anda dan pihak lain dan bagaimana kami kemudian menggunakan maklumat yang digabungkan tersebut.

 

Sesetengah Maklumat Dalam Talian dan Malumat Lain adalah Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif.

 

Apakah maklumat yang kami kumpul dalam talian dan bagaimanakah kami mengumpulnya?

 

Secara amnya, anda berkongsi maklumat secara langsung kepada kami (atau kepada Penyedia Perkhidmatankami). seperti nama, e-mel, alamat pos, nombor telefon, atau tarikh lahir anda apabila anda:

 • mendaftar diri untuk pemberitahuan pekerjaan;
 • mewujudkan profil dengan menyerahkan CV/resume anda; atau
 • memohon pekerjaan.

‘Cookies’ dan Teknologi yang Serupa


Kami (dan Penyedia Perkhidmatan kami) juga mengumpul maklumat melalui ‘Cookies’ dan Teknologi Yang Serupa. . Sebahagian besar ‘Cookies’ dan Teknologi Yang Serupa hanya akan mengumpul Maklumat Tanpa Identiti seperti bagaimana anda tiba di laman web kami atau lokasi am anda. Walau bagaimanapun,‘Cookies’ dan Teknologi Yang Serupa tertentu ada mengumpul Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif.

 

Kami (dan Penyedia Perkhidmatankami) mungkin mengumpul maklumat menggunakan ‘Cookies’ dan Teknologi Yang Serupa termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 

 • peranti yang anda gunakan untuk melayari laman web kami (contohnya, kami mungkin mengumpul maklumat tentang sistem operasi atau versi pelayar dan jenis peranti yang anda gunakan untuk membuka komunikasi elektronik daripada kami);
 • Alamat IP Alamat IP dan maklumat berkaitan dengan Alamat IP tersebut (seperti maklumat domain, penyedia Internet anda dan lokasi geografi secara am);
 • sejarah pelayaran di laman web kami (seperti apa yang anda cari, laman yang anda lihat, berapa lama anda melayari laman kami, dan kekerapan anda kembali melayari laman web kami);
 • bagaimana anda mencari laman web kami dan laman web yang anda layari sebelum melawat laman web kami;
 • sama ada anda membuka komunikasi elektronik kami dan bahagian mana yang anda ‘click’.

Kami (dan Penyedia Perkhidmatan kami) juga mungkin mengumpul maklumat yang tersedia kepada orang ramai melalui platform dan perkhidmatan pihak ketiga (seperti platform media sosial dalam talian, laman rangkaian sosial profesional, pameran kerjaya, dll.), melalui pangkalan data atau direktori dalam talian, atau yang sebaliknya diperolehi dengan sah. Maklumat ini mungkin dikawal oleh notis privasi yang diperuntukkan oleh pihak ketiga pada masa pengumpulan.Kami juga mungkin mengumpul maklumat bukan awam daripada pihak ketiga bagi tujuan seperti semakan latar belakang dan rujukan.

 

Membuat keputusan secara automatik

 

Kami mungkin menggunakan proses yang sepenuhnya automatik untuk membantu kami membuat keputusan tertentu, termasuk untuk menilai aspek tertentu tentang anda (contohnya, mengenal pasti calon yang relevan untuk jawatan kosong berdasarkan kemahiran pekerjaan dan butir-butir resume sebagai sebahagian daripada proses pemerolehan bakat dan perekrutan kami).

 

Keputusan ini adalah berdasarkan Data Peribadi tyang disimpan dengan sah oleh kami seperti maklumat yang anda berikan dalam permohonan pekerjaan anda. Di samping itu, kaedah yang kami gunakan untuk membuat keputusan sedemikian diuji secara tetap untuk memastikan keputusan tersebut terus adil, berkesan dan tidak berat sebelah.
Sesetengah keputusan ini yang semata-mata bergantung kepada cara automatik mungkin membawa kesan undang-undang atau kesan yang turut ketara terhadap anda. Walau bagaimanapun, kami hanya akan melaksanakan pemprosesan tersebut jika pemprosesan tersebut: - diperlukan untuk memasuki atau melaksanakan kontrak antara anda dan American Express;
- dibenarkan oleh undang-undang yang dikenakan terhadap American Express dan yang turut menetapkan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi hak dan kebebasan dan kepentingan sah anda; atau
- adalah berdasarkan kebenaran nyata anda terhadap pemprosesan tersebut.
Sila lihat bahagian “Apakah hak anda?” di bawah untuk maklumat lanjut mengenai hak anda berkenaan dengan jenis-jenis keputusan automatik ini.

 

Bagaimanakah kami menggunakan maklumat yang kami kumpul tentang anda?

 

Kami akan menggunakan Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami, dan kemungkinan juga, Maklumat Dalam Talian atau maklumat yang dikumpul oleh Penyedia Perkhidmatan kami tentang anda dengan sendirinya atau menggabungkannya dengan Maklumat Lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 

 • jika anda mendaftar untuk mendapatkan pemberitahuan, kami mungkin menghubungi anda dengan pemberitahuan dan pengumuman mengenai pekerjaan baharu di American Express;
 • jika anda menyerahkan resume/CV anda,

- kami mungkin menyimpan resume/CV dan dan Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif

 

 • melindungi maklumat anda;
 • memastikan maklumat anda sentiasa selamat;
 • menjalankan penyelidikan dan analisis, termasuk untuk memahami dengan lebih mendalam tentang calon pekerjaan kami dan pelawat ke laman web kami;
 • menyokong proses penapisan latar belakang kami jika anda memohon pekerjaan dan selepas itu ditawarkan jawatan, tertakluk kepada undang-undang yang berkuat kuasa dan jika sesuai (kami akan memberikan maklumat tambahan kepada anda sebelum kami melakukan penapisan tersebut); dan
 • menggunakannya dalam cara lain seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang atau dengan kebenaran anda (yang mana berkenaan).

Sila maklum bahawa jika anda memilih untuk memberikan kepada kami alamat e-mel anda dan nombor telefon mudah alih anda, kami hanya akan menggunakannya untuk menghantar e-mel dan/atau makluman SMS kepada anda tentang pertanyaan perekrutan anda, permohonan pekerjaan anda, untuk meminta butir-butir tambahan mengenai resume/CV anda, untuk menghantar pemberitahuan pekerjaan kepada anda, jika anda mendaftar untuk perkhidmatan ini. Jika kami menghantar e-mel kepada anda, kami akan mengumpul maklumat mengenai interaksi anda dengan kandungan e-mel kami, seperti sama ada anda boleh membaca e-mel yang mengandungi banyak grafik.

 

Bagaimanakah kami berkongsi maklumat anda?

 

Kami mungkin berkongsi Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 

 • dengan pihak berkuasa pengawalseliaan, mahkamah, dan agensi kerajaan untuk mematuhi perintah undang-undang, keperluan undang-undang atau pengawalseliaan, dan permintaan kerajaan;
 • dengan Penyedia Perkhidmatan kami, agensi penguatkuasaan undang-undang dan kerajaan untuk mengesan dan mencegah penipuan atau aktiviti jenayah, dan untuk melindungi hak American Express atau pihak lain;
 • di dalam Kumpulan Syarikat American Express;
 • dengan Penyedia Perkhidmatan kami yang melaksanakan perkhidmatan untuk kami dan membantu kami mengendalikan perniagaan kami, termasuk proses perekrutan kami;
 • untuk perkhidmatan khusus, apabila anda telah memberikan kebenaran anda (jika berkenaan).

Kami mungkin memindahkan Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif kepada syarikat di dalam Kumpulan Syarikat American Express atau kepada Penyedia Perkhidmatan kami di seluruh dunia, misalnya untuk mencari jawatan yang sesuai atau untuk memproses permohonan anda. Tidak kira di mana kami memproses maklumat anda, kami masih akan melindunginya dalam cara yang diterangkan dalam Kenyataan Privasi Perekrutan Dalam Talian ini dan menurut undang-undang yang berkuat kuasa.

 


Bagaimanakah kami mengendalikan Maklumat Agregat dan Maklumat Tanpa Identiti?

 

Maklumat Agregat atau Maklumat Tanpa Identiti tidak mengenal pasti diri anda secara individu; maklumat tersebut membantu kami menganalisis corak dalam kalangan kumpulan insan. Kami mungkin berkongsi Maklumat Agregat atau Maklumat Tanpa Identiti atas sebab-sebab yang sama kami mungkin berkongsi Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif.

 

Bagaimanakah kami menyimpan dan melindungi maklumat anda?

 

Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan organisasi, pentadbiran, teknikal dan fizikal untuk melindungi Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif anda. Langkah-langkah ini adalah termasuk pelindung komputer serta fail dan kemudahan yang dipastikan selamat. Kami telah memastikan Penyedia Perkhidmatan bagi melindungi Maklumat Peribadi dan menggunakan Maklumat Peribadi anda hanya bagi tujuan yang ditetapkan oleh pihak kami.

 

Kami akan menyimpan Maklumat Peribadi anda hanya selama mana yang perlu untuk mengambil tindakan susulan terhadap permintaan anda untuk mendaftar bagi pemberitahuan pekerjaan, memproses permohonan anda atau memaklumkan anda tentang peluang masa hadapan, kecuali kami dikehendaki untuk menyimpannya selaras dengan undang-undang atau peraturan atau bagi tujuan litigasi atau penyiasatan pengawalseliaan. Apabila Maklumat Peribadi anda tidak lagi diperlukan bagi keperluan perniagaan, undang-undang atau pengawalseliaan kami, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memusnahkan maklumat tersebut dengan selamat atau menukarnya secara kekal kepada maklumat tanpa identiti.

 

Apakah hak anda?

Anda mempunyai hak untuk mengakses, mengemaskinikan, dan/atau memadamkan Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif anda dalam cara berikut:

 

- menarik balik permintaan anda untuk menerima pemberitahuan pekerjaan atau untuk dipertimbangkan bagi permohonan pekerjaan pada bila-bila masa;

- meminta kami memadamkan Data Peribadi yang disimpan oleh kami tentang anda;

- meminta kami membetulkan sebarang Data Peribadi yang tidak tepat;

- meminta sesalinan Data Peribadi yang disimpan oleh kami tentang anda; dan

- meminta semakan secara manual terhadap keputusan automatik tertentu yang mungkin membangkitkan kesan undang-undang melibatkan anda atau yang mungkin menjejaskan anda dengan ketara.

 

Sila ambil maklum bahawa jika anda membuat keputusan untuk menyekat dan/atau membantah pemprosesan Data Peribadi anda atau jika anda menarik balik permohonan pekerjaan anda, kami tidak dapat memproses permohonan anda dengan lebih lanjut atau mempertimbangkan anda untuk peluang pada masa hadapan di American Express.

 

Jika anda ingin mengakses, mengemaskinikan atau mengubah Data Peribadi anda, sila hubungi RecruitmentOperationsServicing@aexp.com

 

Adakah anda mempunyai soalan tentang Kenyataan Privasi Perekrutan Dalam Talian, ingin melaksanakan mana-mana hak anda atau ingin membuat aduan?

 

Jika anda mempunyai soalan, ingin membuat aduan atau melaksanakan hak anda, anda boleh menghubungi clrmalaysia@aexp.com

 

Glosari

 

Maklumat Agregat — data atau atau maklumat berkaitan dengan pelbagai orang yang telah digabungkan atau diagregat sehingga para individu tidak dapat dikenal pasti semula. Maklumat Agregat termasuk maklumat yang kami hasilkan atau susun daripada pelbagai sumber, termasuk data tertentu daripada ‘Cookies’ dan Teknologi Yang Serupa.

 

American Express (kami) — Syarikat American Express yang dikenal pasti pada permulaan Kenyataan Privasi Perekrutan Dalam Talian ini.

 

Kumpulan Syarikat American Express— mana-mana ahli gabungan dan anak syarikat, dan mana-mana syarikat yang dimiliki atau dikawal oleh, Syarikat American Express.

 

‘Cookies’ dan Teknologi Yang Serupa ‘cookie’ adalah fail data kecil yang dipindahkan oleh laman web ke dalam pemacu keras komputer anda. Kami meletakkan ‘cookies’ apabila anda melawat laman web perekrutan kami. Kami menggunakan istilah Cookies’ dan Teknologi Yang Serupa dalam kenyataan ini untuk merujuk kepada semua teknologi yang mengumpul maklumat dalam cara ini.

 

Maklumat Tanpa Identiti — data atau maklumat yang digunakan dalam cara (contohnya, tanpa nama) yang tidak mengenal pasti anda kepada pihak ketiga. Kami biasanya mendapatkan Maklumat Tanpa Identiti daripada Data Peribadi/Data Peribadi Sensitif. Maklumat Tanpa Identiti termasuk maklumat yang mungkin kami kumpul daripada ‘Cookies’ dan Teknologi Yang Serupa.

 

Alamat IP nombor yang diberikan kepada peranti apabila disambungkan ke Internet.

 

Menteri — Menteri yang dipertanggungjawabkan untuk melindungi data peribadi selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

 

Maklumat Dalam Talian — data atau maklumat yang dikumpul di laman web dan aplikasi American Express serta di laman web dan aplikasi pihak ketiga berkaitan dengan topik mengenai perniagaan kami, yang mungkin termasuk Maklumat Peribadi, Maklumat Agregat dan Maklumat Tanpa Identiti.

 

Maklumat Lain — maklumat dalaman American Express (contohnya, sejarah pekerjaan terdahulu) dan maklumat dalam talian dan luar talian lain yang dikumpul oleh kami daripada atau tentang anda.

 

Data Peribadi atau Maklumat Yang Boleh Mengenal Pasti Secara Peribadi (‘Personal Identifiable Information’) (PII) -- maklumat berkaitan dengan orang semulajadi yang telah atau boleh dikenal pasti, seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, sejarah pekerjaan terdahulu dan maklumat lain berkaitan dengan individu tersebut seperti butir-butir demografi.

 

Data Peribadi atau Maklumat Sensitif-- termasuk Maklumat Peribadi yang juga merangkum maklumat berkaitan dengan:

 • kesihatan atau keadaan fizikal atau mental,
 • pendapat politik,
 • kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa sifatnya,
 • perlakuan atau dakwaan mengenai perlakuan sebarang kesahalan, atau
 • sebarang data peribadi lain yang boleh ditentukan oleh Menteri melalui perintah yang diterbitkan dalam Warta.

Penyedia Perkhidmatan -- mana-mana vendor, pihak ketiga dan/atau syarikat yang melaksanakan operasi perniagaan bagi pihak kami, seperti perekrutan, pencetakan, pos, perkhidmatan komunikasi lain (e-mel, mel langsung. dll), pemprosesan data, dan penyediaan perkhidmatan