American Express®

Kortinhaltijan ehdot

 

American Express -Maksukorttiehdot

Kortinhaltijan ehdot

Nämä ehdot astuivat voimaan 1.1.2018

Villkor för American Express Betalkort

Kortvillkor

Dessa villkor gäller från den 1.1.2018

undefined