Yksityiskortit

Membership Rewards®

Palkinto-ohjelman ehdot 1.10.2014 alkaen

Kortin myöntäjä
American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike (”American Express”)

Johdanto
Membership Rewards® -palkinto-ohjelman (jäljempänä Palkinto-ohjelma) jäsenenä
ansaitset Membership Rewards -pisteitä useimmista ostotapahtumista maksaessasi
tietyillä American Express -korteilla. Voit lunastaa ansaitsemillasi Pisteillä Palkintoja
tai siirtää niitä valikoituihin Kolmannen osapuolen kanta-asiakasohjelmiin. Tarkemmat
ehdot esitetään jäljempänä.


 1. Tietoja Membership Rewards -palkinto-ohjelmasta
 2. Liittyminen, jäsenyysmaksu ja useiden Korttien linkittäminen Pistetiliin
 3. Pisteiden kerääminen
 4. Pisteiden käyttö ja Palkinnot
 5. Pisteiden menettäminen
 6. Verot 
 7. Vastuuvelvollisuus ja vastuunrajoitus
 8. Yksityisyys ja tietosuoja
 9. Oikeuksista luopuminen
 10. Palkinto-ohjelman ehtojen väärinkäyttö
 11. Oikeuksien luovuttaminen
 12. Sovellettava laki


1. TIETOJA MEMBERSHIP REWARDS -PALKINTO-OHJELMASTA

1.1. Palkinto-ohjelman ehdot
Nämä ehdot koskevat Palkinto-ohjelman jäseniä ja ne korvaavat kaikki aiemmat versiot. Voimme ilmoittaa Palkinto-ohjelmaa koskevista tärkeistä tiedoista myös muualla, kuten korttilaskulla tai verkkosivustollamme www.americanexpress.fi/mr.

1.2. Palkinto-ehtoja koskevat muutokset
Meillä on oikeus muuttaa näitä ehtoja, mukaanlukien Pistekerrointa ja Palkinto-ohjelman yhteistyökumppaneita, tai asettaa Pisteiden ansaitsemista ja/tai Palkintojen lunastusta koskevia rajoituksia ja/tai maksuja milloin tahansa. Näistä muutoksista ilmoitamme sähköisesti tai muulla tavoin. Yksittäisiä Palkintoja ja niiden lunastukseen vaadittavia pistemääriä voimme muuttaa siitä Sinulle erikseen ilmoittamatta.

Jos ehtomuutos on kannaltasi positiivinen, voimme tehdä sen välittömästi ja ilmoittaa siitä Sinulle myöhemmin. Muussa tapauksessa ilmoitamme muutoksesta vähintään 30 päivää ennen sen voimaantuloa.

Jos muutamme Pistekerrointa, ilmoitamme muutoksesta vähintään 30 päivää ennen sen voimaanastumista. Jos muutamme muuntokerrointa, jolla voit siirtää Pisteitä Palkinto-ohjelman kannalta olennaisten yhteistyökumppaneiden, kuten lentoyhtiöiden tai hotelliketjujen kanta-asiakasohjelmiin, tai jos muutamme merkittävästi Palkinto-ohjelman kannalta olennaisten yhteistyökumppaneiden Palkintoja koskevia lunastusehtoja tai Membership Rewards -yhteistyö Palkinto-ohjelman kannalta olennaisen yhteistyökumppanin kanssa päättyy, ilmoitamme siitä 30 päivää ennen, tai jos se ei ole mahdollista, mahdollisimman nopeasti ennen muutoksen voimaantuloa. Joissakin tilanteissa Meidän on tehtävä muutos heti, kuten esimerkiksi silloin, jos Palkinto-ohjelman kannalta olennainen yhteistyökumppani lopettaa toimintansa.

1.3. Avainsanojen määritelmät ´
Näissä ehdoissa ”Me” tarkoittaa American Expressiä. ”Sinä” tarkoittaa yksityishenkilöä, jolla on hallussaan Palkinto-ohjelmaan liitetty American Express -kortti. Viittaamme tähän sanalla ”Kortti”. Korttiin sovellettavat ehdot on esitetty asiakirjassa, josta käytetään nimitystä ”Maksukorttiehdot”.

Palkinto-ohjelma” tarkoittaa suomalaista Membership Rewards® -palkinto-ohjelmaa ja ”Pistetili” tarkoittaa Sinulle Membership Rewards -pisteiden keräämistä varten avattua tiliä. Viittaamme näihin pisteisiin termillä ”Pisteet”. ”Pistekerroin” ilmaisee, montako Pistettä ansaitset jokaisesta eurosta, joka laskutetaan Kortiltasi tehdystä ostosta. ”Palkinnot” ovat tavaroita ja palveluja, joita voit lunastaa ansaitsemillasi Pisteillä.

Maksukorttiehdoissa määritetyillä isolla kirjaimella kirjoitetuilla sanoilla on sama merkitys näissä ehdoissa, jollei niille anneta muuta merkitystä näissä ehdoissa.

1.4. Palkinto-ohjelmaa koskevat kysymykset ja reklamaatiot
Saat lisätietoja Palkinto-ohjelmasta ja Palkinnoista soittamalla numeroon 09 6132 0400 tai vierailemalla verkkosivustolla www.americanexpress.fi/mr. Me ratkaisemme ensisijaisesti kaikki kysymykset tai reklamaatiot, jotka koskevat Palkinto-ohjelmaan liittymistä, Pisteiden keräämistä tai Palkintojen lunastusta.


2. LIITTYMINEN, JÄSENYYSMAKSU JA USEIDEN KORTTIEN LINKITTÄMINEN PISTETILIIN

2.1. Palkinto-ohjelmaan liittyminen
Palkinto-ohjelmaan voidaan liittää American Express Green Card, Gold Card ja Platinum Card -kortit, jotka American Express Services Europe Limited, filial -sivuliike Suomessa on myöntänyt. Jos Sinulla on Gold- tai Platinum Card -kortti, liitämme sen automaattisesti Palkinto-ohjelmaan hyväksyessämme Sinut Kortinhaltijaksi tai Rinnakkaiskortinhaltijaksi. Jos sinulla on Green Card -kortti, liitämme sen halutessasi Palkinto-ohjelmaan lisämaksusta (katso kohta 2.3. Palkinto-ohjelman jäsenyysmaksu). Basic Card -korttia ja yrityskortteja ei voi liittää Palkinto-ohjelmaan. Liittyessäsi Palkinto-ohjelmaan hyväksyt Palkinto-ohjelman voimassaolevat ehdot.

Jotta Korttisi voidaan liittää Palkinto-ohjelmaan, Korttiasi ei saa rasittaa mikään sopimusrikkomus. Korttiisi liitetyt Rinnakkaiskortit keräävät Pisteitä vain henkilökohtaiselle Pistetilillesi, ei jonkun toisen henkilön Pistetilille.

2.2. Palkinto-ohjelman jäsenyystasot
Jokainen Palkinto-ohjelmaan liitettävä Kortti sijoitetaan järjestelmässämme tietylle jäsenyystasolle. Jäsenyystasoja on kolme ja ne ovat korttituotekohtaisia. Ne määrittävät, millä Pistekertoimella ansaitset pisteitä sekä mitä Palkintoja voit Pisteilläsi lunastaa. Huomaa, että Palkinnoissa saattaa olla eroja Jäsenyystasojen välillä.

2.3. Palkinto-ohjelman jäsenyysmaksu
Jos olet Green Card -kortinhaltija, perimme Sinulta vuosittain 25 euroa Palkinto-ohjelman jäsenyydestä. Tämä maksu on pistetilikohtainen ja veloitetaan Kortilta liitettyämme Sinut Palkinto-ohjelmaan ja sen jälkeen vuosittain Palkinto-ohjelmaan liittymisen vuosipäivää seuraavana kuukautena. Voit maksaa Palkinto-ohjelman jäsenyyden myös keräämilläsi Pisteillä.

Jos olet Gold Card- tai Platinum Card -kortinhaltija, Palkinto-ohjelman jäsenyys sisältyy Korttisi vuotuiseen jäsenyysmaksuun.

2.4. Jäsenyyden irtisanominen
Voit irtisanoa Palkinto-ohjelman jäsenyytesi soittamalla asiakaspalveluumme. Emme hyvitä maksettua Palkinto-ohjelman jäsenyysmaksua tai osaa siitä. Lue mitä Pisteillesi tällöin tapahtuu jäljempää kohdasta 5.1.2. Jos irtisanot Korttisi.

Jos olet Gold- tai Platinum Card -kortinhaltija, jäsenyyden irtisanomisella ei ole vaikutusta Kortin vuosittaiseen jäsenyysmaksuun.

2.5. Usean Kortin linkittäminen samaan Pistetiliin
Jos Sinulla on useita Palkinto-ohjelmaan liitettyjä Kortteja, voimme linkittää ne pyynnöstäsi keräämään Pisteitä samalle Pistetilille. Tällaista Korttia kutsumme ”Linkitetyksi Kortiksi”. Linkitys on mahdollista, jos Kortit on myönnetty omalla nimelläsi ja niissä on sama jäsenyystaso. Linkitettäessä Kortteja ei saa rasittaa mitkään sopimusrikkomukset (niillä ei saa esimerkiksi olla erääntynyttä velkaa) ja niiden veloitukset tulee tapahtua samassa valuutassa Suomessa. Voimme purkaa Korttiesi linkityksen milloin tahansa esimerkiksi silloin, kun yksi Kortti siirretään toiselle jäsenyystasolle. Jos puramme Korttiesi linkityksen, ilmoitamme siitä Sinulle etukäteen.


3. PISTEIDEN KERÄÄMINEN

3.1. Pistekerroin
Pistekerroin tarkoittaa Pisteiden määrää, jonka voit saada jokaisesta eurosta, joka laskutetaan Kortiltasi tehdystä ostosta. Katso allaolevasta taulukosta, mikä on Korttisi pistekerroin.

Korttituote

Pistekerroin

Green Card -kortti

1 euro = 1 Piste

Gold Card -kortti

1 euro = 1 Piste

Platinum Card -kortti

1 euro = 1,5 PistettäAnsaitset vähintään yhden (1) Pisteen yhtä (1) euroa kohden kaikista etuun oikeuttavista maksutapahtumista. ”Etuun oikeuttavat maksutapahtumat” ovat ostoja, jotka teet Kortillasi, poikkeuksena ne maksutapahtumat, jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 3.2. Tapahtumat joista et ansaitse Pisteitä. Pisteillä ei ole taloudellista arvoa eikä niitä voi myydä, vaihtaa käteiseksi tai vaihtaa muulla tavoin. Saatamme ajoittain tarjota tietyille korteille korkeampaa Pistekerrointa kampanjamuotoisesti rajoitetun ajan. Tällaiset lisäpistekampanjat saattavat vaatia Sinulta rekisteröintiä. Voit esimerkiksi ansaita lisäpisteitä Kortillasi, kun teet ostoksia tietyissä jäsenliikkeissä tai tietyillä toimialoilla. Kun Kortin hyväksyvä jäsenliike rekisteröidään järjestelmäämme, sille määritetään yleensä toimialakoodi ja toimialaluokitus perustuen siihen, mitä tuotteita kyseinen jäsenliike ensisijaisesti myy. Jos tarjoamme Sinulle esimerkiksi lisäpisteitä ravintolatoimialalla tehdyistä ostoista, et saa lisäpisteitä välttämättä niistä ostoista, joita teet tavaratalojen ja hotellien yhteydessä toimivissa ravintoloissa, koska niiden päätoimiala ei ole ravintolatoimiala.

Korkeampi Pistekerroin ei toteudu tai et ansaitse lisäpisteitä, jos jäsenliikkeelle, jossa teet oston, ei ole määritetty ostetun tuotteen tai palvelun mukaista toimialaa järjestelmässämme. Näin voi tapahtua, jos saamamme maksutapahtumatiedot eivät tule suoraan jäsenliikkeeltä, kuten esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • jos ostotapahtuma on tehty käyttämällä kolmatta osapuolta,
 • jos ostotapahtuma on tehty verkkokaupassa, joka myy toisten liikkeen tavaroita ja palveluja tai
 • kauppias käyttää kolmannen osapuolen maksupalvelua, kuten matkapuhelimeen liitettyä kortinlukijaa.

3.2. Tapahtumat joista et ansaitse pisteitä
Et ansaitse Pisteitä seuraavista tapahtumista:

 • Tililtäsi käsitellyt, laskutetut tai esimaksetut maksut, jotka ovat tapahtuneet ennen Palkinto-ohjelmaan liittymistäsi
 • korko-, huomautus- ja perintämaksut sekä muut Maksukorttiehtojen mukaiset kustannukset
 • Kortin jäsenyysmaksut
 • Palkinto-ohjelman jäsenyysmaksut
 • käteisnostot
 • American Express -matkasekkien osto (sisältäen käsittelymaksun)
 • ulkomaisen valuutan osto
 • Piste + Raha -palkintolunastuksen Kortilta veloitettava osuus tai
 • kaikki muut maksutapahtumat, joista et voi ilmoituksemme mukaan ansaita Pisteitä

3.3. Ostohyvitykset
Jos saat hyvityksen ostosta Kortillesi, poistamme kaikki alkuperäisestä ostosta ansaitsemasi Pisteet Pistetililtäsi.

3.4. Pisteiden laskentatapa
Laskemme ansaitsemasi Pisteet kertomalla jokaisen etuun oikeuttavan maksutapahtuman euromääräisen arvon Pistekertoimella. Jos tulokseen sisältyy Pisteen murto-osa, pyöristämme sen ylös- tai alaspäin lähimpään kokonaiseen Pisteeseen. Esimerkiksi jos kulutit 1,50 euroa ja Pistekertoimesi on yksi (1) piste yhtä käytettyä euroa kohti, saat ostoksesta kaksi (2 ) Pistettä (koska pyöristämme 1,50 Pistettä ylöspäin 2 Pisteeseen). Jos kulutit 1,49 euroa, saat yhden (1) Pisteen (koska pyöristämme 1,49 Pistettä alaspäin 1 Pisteeseen).

3.5. Pistetilisi saldo
Ilmoitamme Pistetilisi tilanteen kuukausittain korttilaskullasi. Siinä kerromme, mitä Palkintoja olet lunastanut, paljonko uusia Pisteitä olet ansainnut, olemmeko mahdollisesti hyvittäneet Sinulle Pisteitä ja mikä on Pistetilisi kokonaispistesaldo. Huomaa, että korttilaskulla ilmoitetut uudet Pisteet eivät ole samalta ajanjaksolta kuin laskun ostotapahtumat. Pistesaldon päiväyksen löydät korttilaskulta kohdasta Membership Rewards. Ajankohtaisen pistesaldosi voit tarkistaa myös kirjautumalla My Account Online -verkkopalveluun.

Varmista säännöllisesti korttilaskultasi, että pistesaldosi ja siihen liittyvät maksutapahtumat on merkitty oikein. Ota heti yhteyttä asiakaspalveluumme, jos sinulla on kysyttävää Palkinto-ohjelmasta, mukaan lukien ansaitsemistasi Pisteistä tai lunastamistasi Palkinnoista.

3.6. Pisteiden käyttöaika
Ansaitsemasi Pisteet eivät vanhene niin kauan, kun olet Palkinto-ohjelman jäsen.

3.7. Siirtyminen jäsenyystasolta toiselle
Jäsenyystason vaihto on mahdollista vain, jos vaihdat korttituotetta.

3.8. Pisteiden luovuttaminen
Ansaitsemillasi Pisteillä ei ole rahallista arvoa. Pisteet eivät ole lain perusteella tai muulla tavoin luovutettavissa toiselle henkilölle eikä niitä voida myöskään siirtää toisen henkilön Pistetilille. Näin ollen kukaan muu kuin Sinä (esimerkiksi toisen Pistetiliin liitetyn Rinnakkaiskortinhaltija), ei voi määrätä ansaitsemistasi Pisteistä, riippumatta siitä, liittyvätkö kyseiset Pisteet Rinnakkaiskortilla tehtyihin veloituksiin.

3.9. Pisteiden siirto ulkomaiselle Pistetilille
Voit kerran jäsenyysvuodessa siirtää Pistetililläsi olevat Pisteet Pistetilille, joka Sinulla on jossain muussa maassa kuin Suomessa. Mikäli siirrämme Pisteet ulkomaiselle Pistetilille, johon liitettyä Korttia veloitetaan muuna valuuttana kuin euroina, sovellamme Pisteiden siirrossa siirtoajankohdan mukaista valuuttakurssia.


4. PISTEIDEN KÄYTTÖ JA PALKINNOT

4.1. Yleistä
Jos haluat käyttää Pisteitäsi, Kortillasi eikä Linkitetyillä Korteilla saa olla erääntynyttä velkaa (esim. emme ole saaneet Kortilta erääntyvää vaadittua summaa ajoissa). Jos Kortilla on erääntynyttä velkaa, emme salli Pisteiden käyttöä ennen kuin erääntynyt summa on maksettu. Vain pääkortinhaltijalla on oikeus käyttää Pisteitä ja lunastaa Palkintoja.

4.2. Pistesiirto toiseen kanta-asiakasohjelmaan
Kolmannen osapuolen kanta-asiakasohjelma” on lentoyhtiön tai hotellin kanta-asiakasohjelma tai muu kolmannen osapuolen palkinto-ohjelma, johon voit siirtää Pisteitäsi. Päätämme, millä muuntokertoimella ja ehdoilla Pistesiirto tapahtuu ja saatamme muuttaa niitä kohdan 1.2. Palkinto-ohjelmaa ja sen ehtoja koskevat muutokset mukaisesti. Saat lisätietoja Pisteiden siirrosta Kolmannen osapuolen ohjelmiin verkkosivustolta www.americanexpress.fi/mr.

Voit siirtää Pisteitä Kolmannen osapuolen ohjelmaan soittamalla asiakaspalveluumme hyvissä ajoin ennen siirrettyjen Pisteiden suunniteltua käyttöä. Rekisteröidy ensin kyseisen ohjelman jäseneksi ja ilmoita Meille henkilökohtainen jäsennumerosi kolmannen osapuolen kanta-asiakasohjelmassa. Kun pistesiirto on tehty, siirrettyihin Pisteisiin ei enää sovelleta Palkinto-ohjelman ehtoja vaan kolmannen osapuolen kanta-asiakasohjelman ehtoja. Huomaa esimerkiksi, että lentoyhtiön tai hotellin ohjelmaan siirretyillä Pisteillä voi olla vanhenemispäivämäärä tai viimeinen käyttöpäivämäärä.

Kun Pisteet on siirretty Kolmannen osapuolen ohjelmaan, siirtoa ei voida peruuttaa. Emme vastaa Pisteistä sen jälkeen, kun ne on siirretty. On tärkeää, että annat meille oikean Kolmannen osapuolen jäsennumeron, koska käytämme sitä ja luotamme sen oikeellisuuteen. Luovuttaessasi meille jäsennumerosi Pistesiirtoa varten suostut siihen, että saatamme pyytää Kolmatta osapuolta vahvistamaan antamasi jäsennumeron ja sen, että jäsenyystili on avattu nimelläsi.

4.3. Tavarapalkinnot, arvosetelit ja lahjakortit
Voit lunastaa Pisteillä Palkintoja, kuten tavaroita, arvoseteleitä ja lahjakortteja soittamalla asiakaspalveluumme. Pyyntö Palkinnon lunastuksesta tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöä. Palkintoihin vaadittavat pistemäärät, tuotekuvaukset, käyttöehdot, rajoitukset , mahdolliset voimassaolo- ja takuuajat löydät osoitteesta www.americanexpress.fi/mr.

Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa olevaan osoitteeseen. Ilmoitamme sinulle Palkinnon odotetusta toimitusajankohdasta. Jos emme jostain syystä pysty toimittamaan Palkintoa luvatussa määräajassa, saatamme ilmoittaa sinulle vaihtoehtoisen toimitusajan, lähettää sinulle vastaavan tai arvokkaamman Palkinnon tai hyvittää Pisteet.

Jos Palkintoa ei toimiteta luvatussa ajassa emmekä ole olleet Sinuun yhteydessä toimitusviiveestä, Sinun tulee ilmoittaa asiasta meille 40 päivän kuluessa tilauksesta. Kun Palkinto on toimitettu, emme vastaa kyseisen Palkinnon katoamisesta tai varastamisesta Pisteillä lunastettuja arvoseteleitä tai lahjakortteja ei voida hyvittää, korvata, vaihtaa tai lunastaa käteiseksi tai Pisteiksi. Pisteillä lunastetuilla tavarapalkinnoilla on 14 päivän palautusoikeus. Ilmoita palautuksesta soittamalla asiakaspalveluumme.

4.4. Peruuttamisoikeus etämyynnissä
Etämyynnillä tarkoitetaan sitä, että olet sopinut kanssamme Palkinto-ohjelmaan liittymisestä postitse, puhelimitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä. Jos Palkinto-ohjelmaa koskeva sopimus on tehty etänä, Sinulla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla tästä Meille 14 vuorokauden kuluessa joko sopimuksen tekemisestä tai myöhemmästä ajankohdasta, jona olet saanut lakisääteisen informaation ja sopimusehdot pysyvällä tavalla. Palkinto-ohjelman jäsenenä Sinulla on oikeus milloin tahansa sopimuskauden aikana saada pyynnöstä sopimusehdot paperilla.

4.5. Palkinnon lunastus Pisteiden ja rahan yhdistelmällä
Voit lunastaa valikoituja Palkintoja Pisteiden ja rahan yhdistelmällä, jolloin maksat osan Palkinnosta Pisteillä ja osa Palkinnon arvosta veloitetaan Kortiltasi. Ilmoitamme, mikäli tämä vaihtoehto on käytettävissä. Jos lunastat Palkinnon osittain Pisteillä ja osittain rahalla, Palkinnon rahallinen osuus laskutetaan automaattisesti Kortiltasi ja se näkyy Palkintotilausta seuraavalla laskullasia. Korttisi on oltava voimassa (ei irtisanottu), jotta tämä Pisteiden lunastustapa on mahdollinen.

4.6 .Pisteillä maksaminen Platinum Matkapalvelussa
Platinum Card -kortinhaltijana voit käyttää Pisteitäsi kaikkien Platinum Matkapalvelun varausjärjestelmässä olevien lentojen sekä American Express Vacations Worldwide Cities & Resorts -ohjelmaan kuuluvia hotellien ja matkojen maksamiseen. Tilatessasi matkan Platinum Matkapalvelun kautta voit maksaa sen joko osittain tai kokonaan Pisteillä. Pystyt maksamaan Pisteillä myös kaikki palvelumaksut ja lentokenttäverot. Kaikki matkavaraukset riippuvat niiden saatavuudesta.

Korttiin sisältyviä matkavakuutusetuja sovelletaan myös Pisteillä varattuun matkaan. Katso tarkemmat tiedot Korttisi matkavakuutusehdoista. Matkavarauksen muutoksiin sovelletaan matkatoimiston ehtoja ja soveltuvia maksuja.

4.7. Pisteillä maksaminen valikoiduissa verkkokaupoissa
Voit saada hyvityksen Kortilla tekemällesi ostokselle lunastamalla Pisteitä valikoiduissa verkkokaupoissa. Kortin on oltava voimassa (ei irtisanottu), jotta tämä Pisteiden lunastustapa on mahdollinen.

Verkkokauppaosto on ensin veloitettava Kortiltasi. Sen jälkeen voit halutessasi valita Pistemaksu-vaihtoehdon sekä pistemäärän, jota vastaavan eurosumman hyvitämme kyseisestä ostoksesta Kortillesi. Saat sovellettavan muuntokertoimen sen jälkeen, kun olet valinnut Pistemaksu-vaihtoehdon. Voit käyttää enintään ostotapahtumaa vastaavan summan pisteitä. Saatamme myös asettaa muita rajoituksia pistemaksuun käytettävälle pistemäärälle. Huomaa, että hyvitys ei ehkä näy samalla laskutuskaudella kuin alkuperäinen veloitus.

4.8. Tilanteet, joissa Palkintoa ei voi lunastaa
Pistemaksu valikoiduissa verkkokaupoissa ja Palkinnon lunastus Pisteiden ja rahan yhdistelmällä ei ole mahdollista Kortin irtisanomisen jälkeen. Pisteiden käyttö ei myöskään ole mahdollista, jos Pistetililläsi ei ole Palkinnon lunastamiseen vaadittavaa pistemäärää. Huomaa myös, että Pisteillä maksaminen Platinum Matkapalvelussa on mahdollista ainoastaan Platinum Card -kortinhaltijoille.


5. PISTEIDEN MENETTÄMINEN

5.1. Tilanteet, joissa saatat menettää Pisteesi
Allaolevassa taulukossa 1 on yhteenveto siitä, missä tilanteissa saatat menettää Pisteesi ja missä tapauksissa ne on mahdollista palauttaa.  

TAULUKKO 1

Jos et ole maksanut laskuasi ajoissa

Jos irtisanot Korttisi American Express -maksukorttiehtojen mukaisesti

Jos irtisanomme Korttisi American Express -maksukorttiehtojen mukaisesti

Jos irtisanot Palkinto-ohjelman jäsenyyden

Mitä tapahtuu Pisteillesi?

Menetät kaikki kyseisenä laskutuskautena ansaitut Pisteet välittömästi etkä voi käyttää Pisteitäsi ennen kuin erääntynyt maksusuoritus näkyy järjestelmässämme

Menetät kaikki Pisteesi 30 päivän kuluttua siitä, kun Korttisi on irtisanottu

Menetät kaikki Pisteesi välittömästi

Menetät kaikki pisteesi 30 päivän kuluttua siitä, kun Pistetilisi on irtisanottu

Miten voit välttää Pisteidesi menettämisen?

Maksa laskusi aina eräpäivään mennessä.

Kun irtisanot Korttisi, jatka asiakkuutta Pistetiliin Linkitetyllä Kortilla, ilman sopimusrikkomuksia, tai siirrä pisteet toiselle nimissäsi olevalle Palkinto-ohjelmaan liitetylle Kortille joka on eri jäsenyystasolla

Et voi välttää Pisteidesi menettämistä

Et voi välttää Pisteidesi menettämistä

Voitko pyytää menetettyjen Pisteiden palauttamista?

Kyllä, sen jälkeen kun olet maksanut erääntyneen velkasi ja maksuviiveestä aiheutuneet kustannukset.

Kyllä, jos haet American Express -korttia viimeistään 6 kuukautta irtisanomisen jälkeen, voit saada menetetyt Pisteesi takaisin uudelle Pistetilillesi.

Emme palauta menetettyjä Pisteitä.

Kyllä, jos liityt takaisin Palkinto-ohjelman jäseneksi viimeistään 6 kuukautta irtisanomisen jälkeen.


Jos menetät Pisteesi jostain syystä taulukossa 1 kuvatun mukaisesti, palautamme ne Sinulle erillisestä pyynnöstä.

5.1.1. Jos et ole maksanut laskuasi ajoissa
Jos emme saa Korttisi tai Linkitetyn Kortin vaadittua kuukausimaksua ajoissa, poistamme kyseisenä laskutuskautena ansaitut Pisteet (mutta vain nämä Pisteet) Pistetililtäsi. Jatkat Pisteiden ansaitsemista uuden laskutuskauden tapahtumista, mutta meillä on oikeus poistaa myös nämä Pisteet, jos emme saa Sinulta edelleenkään viivästynyttä kuukausimaksua.

Pisteiden poisto saattaa johtaa negatiiviseen pistesaldoon, jos Pistetilillä oleva pistesaldo on pienempi kuin maksuviivettä koskevan laskutuskauden aikana ansaitut Pisteet. Näin voi esimerkiksi tapahtua, jos olet ehtinyt käyttää Pistetilillesi kirjautuneet Pisteet Palkintoihin ennen maksuviiveen tulemista tietoomme.

Et voi lunastaa Pisteitä, jos emme saa maksusuoritustasi ajoissa. Kun Korttisi maksut ovat ajan tasalla, voit lunastaa jälleen Pisteitäsi.

5.1.2. Jos irtisanot Korttisi
Jos päätät irtisanoa Korttisi, Pistetilisi lakkautetaan ja sinulla on 30 päivää aikaa päivämäärästä, jolloin pyysit irtisanomista, siirtää Pisteesi tai lunastaa niillä Palkintoja. Tämän jälkeen menetät kaikki Pistetililläsi olevat Pisteet. Huomaa, että joitakin Palkintoja ei voi ehkä lunastaa sen jälkeen, kun Korttisi on irtisanottu.

Jos irtisanot Korttisi ja jätät vähintään yhden Linkitetyn Kortin voimaan siten, että sitä ei rasita mikään sopimusrikkomus, et menetä Pisteitäsi ja voit jatkaa Pisteiden ansaitsemista Linkitetyllä Kortilla. Jos siirrät Korttisi toiselle jäsenyystasolle (koskee toista korttituotetta, joka on liitetty Palkinto-ohjelmaan Suomessa), voimme siirtää Pisteet uudelle Pistetilille. Palautamme menetetyt Pisteet myös, mikäli liityt takaisin Palkinto-ohjelmaan kuuden (6) kuukauden kuluessa irtisanomisesta.

5.1.3. Jos irtisanomme Korttisi
Jos irtisanomme Korttisi syystä tai toisesta, menetät kaikki Pisteesi välittömästi

Jos irtisanot Palkinto-ohjelman jäsenyytesi, Pistetilisi lakkautetaan ja menetät kaikki Pisteesi 30 päivän kuluttua irtisanomisesta ellet sitä ennen siirrä niitä tai lunasta niillä Palkintoja. Palautamme menetetyt Pisteet uudelle Pistetilillesi, jos liityt takaisin Palkinto-ohjelman jäseneksi kuuden (6) kuukauden kuluessa irtisanomisesta.

Jos katsomme Sinun syyllistyneen Palkinto-ohjelmaan liittyvään petokseen tai väärinkäytökseen, voimme irtisanoa Pistetilisi ja menetät Pisteesi välittömästi.

5.1.4. Jos irtisanot Palkinto-ohjelman jäsenyytesi
Jos irtisanot Palkinto-ohjelman jäsenyytesi, Pistetilisi lakkautetaan ja menetät kaikki Pisteesi 30 päivän kuluttua irtisanomisesta ellet sitä ennen siirrä niitä tai lunasta niillä Palkintoja. Palautamme menetetyt Pisteet uudelle Pistetilillesi, jos liityt takaisin Palkinto-ohjelman jäseneksi kuuden (6) kuukauden kuluessa irtisanomisesta.

5.1.5. Petos
Jos katsomme Sinun syyllistyneen Palkinto-ohjelmaan liittyvään petokseen tai väärinkäytökseen, voimme irtisanoa Pistetilisi ja menetät Pisteesi välittömästi.


6. VEROT

Sinun on maksettava kaikissa maissa kaikki lainmukaiset hallituksen verot, tullimaksut ja muut kustannukset (paitsi ALV tai muut kolmannen osapuolen palveluntarjoajan Palkinnoista veloittamat myyntiverot, jotka koskevat tällaisten palkintojen ostohintaa), jotka liittyvät näihin ehtoihin ja kaikkiin lunastamiisi Palkintoihin. Huomioimme ALV:n (ja muut myyntiverot), kun määritämme Palkinnon lunastukseen vaadittavaa Pistemäärää.

Jos Palkinnon toimituksesta vastaa kolmas osapuoli ja he toimittavat Palkinnon lunastuksen yhteydessä verolaskun (koskien ALV:a tai muuta myyntiveroa), hyväksyt että tämä lasku toimitetaan Meille.


7. VASTUUVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUS

Lain sallimissa rajoissa emme anna mitään nimenomaisia tai hiljaisia takuita tai vakuutuksia ja sanoudumme nimenomaisesti irti kaikista vastuuvelvollisuuksista (mukaan lukien epäsuorat tai välilliset vahingot), jotka koskevat Palkintojen tyyppiä, laatua, standardeja ja kelvollisuutta tai sopivuutta johonkin tarkoitukseen. Sinun on osoitettava kaikki takuuvaateet valmistajalle tai palveluntarjoajalle niiden takuutietojen mukaisesti (soveltuvin osin). Missään tapauksessa vastuuvelvollisuutemme Sinua kohtaan ei ylitä tavaroiden tai palvelujen uudelleentoimituksen kuluja tai vastaavien kulujen maksua. Missään tapauksessa emme ole vastuuvelvollisia sinulle mistään Palkinto-ohjelmaan liittyvästä satunnaisesta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Emme ole myöskään vastuuvelvollisia minkään kolmannen osapuolen, mukaan lukien Palkintojen tarjoajien, toimista tai laiminlyönneistä.


8. YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Me ja muut American Express -konserniin kuuluvat yritykset maailmanlaajuisesti keräämme, käytämme, jaamme ja tallennamme sinua koskevia henkilötietoja tavalla, joka on kuvattu Korttiasi koskevien Maksukorttiehtojen Tietojenkäsittely-osiossa ja verkkosivuillamme osoitteessa www.americanexpress.fi/tietosuojakaytanto. Lisäksi Palkinto-ohjelman ja liittymisetuuksiesi hallinnoimiseksi suostut siihen, että käytämme ja jaamme tietojasi Palkinto-ohjelman yhteistyökumppaneiden ja Kortin hyväksyvien tahojen kanssa.


9. OIKEUKSISTA LUOPUMINEN

Jos emme käytä näiden ehtojen mukaisia oikeuksiamme, se ei merkitse luopumista oikeuksistamme eikä estä meitä käyttämästä niitä myöhemmin.


10. PALKINTO-OHJELMAN EHTOJEN VÄÄRINKÄYTTÖ

Mikäli Sinä harhaanjohtamalla, väärinkäytöllä tai näiden ehtojen vastaisesti vaikutat siihen, että saat enemmän Pisteitä kuin mihin olet oikeutettu, tai mikäli Sinä Pisteitä lunastaessasi tai vaihtaessasi Palkinnoiksi menettelet edellä tarkoitetuin tavoin tai mikäli Sinä muulla tavoin suoraan tai välillisesti väärinkäytät Palkinto-ohjelman jäsenyyttäsi, American Expressillä on oikeus katsoa Pisteet menetetyiksi ja myös irtisanoa sekä Palkinto-ohjelman jäsenyytesi että kaikki nimelläsi myönnetyt Tilit ja Kortit.


11. OIKEUKSIEN LUOVUTTAMINEN

Et voi luovuttaa tai siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi. Me voimme luovuttaa tai siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutemme.


12. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja Suomen tuomioistuimilla on toimivalta, joka ei ole yksinomainen, kaikissa näihin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.


American Express Services Europe Ltd, filial - sivuliike, 00070 American Express, Finland. Y-tunnus 1036910-0. American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. Rekisteröity: England & Wales Reg. no 1833139.


American Express Services Europe Limited on Financial Conduct Authority/United Kingdom valtuuttama maksupalvelujen toimittaja Payment Services Regulations 2009 [ref. no 415532] mukaisesti.

Tulostettavat ehdot

Lue palkinto-ohjelman ehdot pdf-tiedostona.

Avaa pdfAvaa pdf

Tulostettavat ehdot

Lue yleiset sopimusehdot koskien rewards arvato services gmbh:n toimittamia palkintoja pdf-tiedostona.

Avaa pdfAvaa pdf