Skip to main content
Start of menu
Green Card
Gold Card
Platinum Card
Basic Card
Kortvillkor
Express Cash
Frågor och svar
 Frågor och svar
 Allmänna
 Fakturering
 Försäkringar och resebyråpartnerna
 Express Cash - servicen
 Chipkort
Gold Card header image

Reseförsäkring för Gold Card-kortet

American Express Gold Card -kortet ger dig, din partner och era barn ett täckande försäkringsskydd i hemlandet och utomlands. Reseförsäkringen träder i kraft då du betalat minst 75 % av din resa med Gold Card-kortet eller Membership Rewards-poäng. Se nedan sammandrag av Gold Card-kortets reseförsäkring som trätt i kraft 1.5.2016.

Fullständiga Gold Card-försäkringsvillkoren inklusive begränsningar och exakta definitioner hittar du här.


Förmåner och egenskaper Kostnads- eller engångsersättning maximibelopp /€
Olycksfall i allmänt trafikmedel under resan*
Dödsfall 200 000
Dödsfall i fråga om barn under 16 år 15 000
Olycksfall, en procentandel i enlighet med invalideringsgrad 200 000
Försening*
Försening, avbokning eller överbokning av avgång 4 h 200
Försening från en anslutningsflyg 4h 200
Försening av bagaget, 4h (ej på det sista avsnittet av den försäkrades returflyg) 300
Utdragen försening av bagaget 48h (ej på det sista avsnittet av den försäkrades returflyg) 300
Returgaranti
Anskaffningspriset för föremålet 400
Under vilken som helst tidsperiod om 12 månader 1 600
Rättskydds- och ansvarsförsäkring*/***
Ansvarsförsäkring 500 000
Rättegångskostnader 10 000
Resekostnader En biljett för andra klass
Sjukvård och kostnader*/**
Medicinsk nödsituation Inget maximibelopp för ersättning
Utskrivning efter vård Enligt kostnad
Utdragen vistelse (max 10 nätter) 100 / natt
Rese- och inkvarteringskostnader för en anhörig (högst 10 nätter) En biljett för andra klass + 100 / natt
Tandvård utomlands 750
Resekostnader för en vikarierande kollega En biljett för andra klass
Dödsfall under resan */**
Hemtransport av avliden person Enligt kostnader
Begravning på resmålet och kostnader 2 500
Avbokning och ändrad tidpunkt för resan*/***
Försäkrad/Resa 2 000
Avbruten resa*/***
Försäkrad/Resa 2 000
Bagage, pengar och resedokument*/***
Totalbelopp per resa; eller 2 000
Ett enskilt föremål, pengar eller resedokument 250
Förhandsbetalning i nödfallssituationer 1 000

* Minst 75 % av resan ska vara betald med Gold Card-kortet.
** Övre åldersgräns 80 år. Försäkringsgivaren ska i förväg godkänna alla kostnader.
*** Självrisk 75 eur / skadefall

Om du har frågor gällande reseförsäkring

Svar på de vanligaste frågorna gällande försäkringen för Gold Card-kortet hittar du här.

Global Assist hjälper och ger American Express-kortinnehavare råd i nummer +358 9 6132 0404.
Kontakta Global Assist:
  • om du på förhand vill ha råd om ditt resemål gällande till exempel visum, vaccinationer, tullanvisningar;
  • i nödsituationer utomlands då du behöver läkarvård eller juridisk hjälp;
  • för att erhålla en betalningsförbindelse
I övriga frågor gällande reseförsäkring eller ersättningsansökan kontakta vänligen American Express kundservice.

Top Top