Membership Rewards-premieprogram - Svar på de vanligaste frågorna


 1.  Hur fungerar Membership Rewards?
 2.  Vem kan bli medlem i Membership Rewards?
 3.  Hur kan jag bli medlem i Membership Rewards?
 4.  Hur samlar jag Membership Rewards-poäng?
 5.  Vilken poängkoefficient har jag?
 6.  Hur kan jag kontrollera mitt Membership Rewards-poängsaldo?
 7.  Hur kan jag inlösa Membership Rewards-premier?
 8.  Vad är medlemsavgiften för Membership Rewards-programmet?
 9.  Var kan jag använda Membership Rewards-poäng?
 10.  Föråldras Membership Rewards-poängen?
 11.  Kan jag överföra Membership Rewards-poäng från ett land till ett annat?
 12.  Kan jag överföra Membership Rewards-poäng till en väns poängkonto?
 13.  Registreras också poäng för inköp gjorda med ett parallellkort på mitt Membership Rewards-konto?
 14.  Hur säger jag upp Membership Rewards-medlemskapet?


1. Hur fungerar Membership Rewards?


Kortinnehavaren som godkänts som Membership Rewards-medlem erhåller minst ett Membership Rewards-poäng för varje euro (1) som faktureras från ett kortkonto/kort som är anslutet till ett Membership Rewards-konto och betalas enligt kortvillkoren, om inget annat anges i kortvillkoren. När du har tillräckligt med poäng, kan du lösa in dem mot premier eller värdesedlar hos American Express partners, eller överföra dina poäng till poäng i våra partners stamgästprogram enligt överenskomna villkor.


2. Vem kan bli medlem i Membership Rewards?


En person som har beviljats ett kortkonto av American Express kan bli medlem i Membership Rewards-programmet. Endast en huvudkortsinnehavare kan bli medlem i Membership Rewards-programmet. En person som har förfallet saldo på sitt kortkonto kan inte bli medlem i Membership Rewards-programmet. Inte heller Basic Card-kortinnehavare och företagskortinnehavare kan bli medlem i Membership Rewards-programmet.


3. Hur kan jag bli medlem i Membership Rewards?


Ring vår kundtjänst för att bli medlem i Membership Rewards-programmet. Observera att American Express Gold Card- och Platinum Card-kortinnehavare är automatiskt medlemmar i Membership Rewards-programmet. För Green Card-kortinnehavare kostar Membership Rewards-medlemskapet 25 euro om året.


4. Hur samlar jag Membership Rewards-poäng?


Du samlar helt enkelt poäng genom att använda ditt American Express-kort. Det enklaste sättet att samla poäng är att använda kortet till dagliga utgifter, som till exempel då du handlar mat eller kläder, eller då du tankar bilen. Extrapoäng kan du få genom att rekommendera kortet till en vän eller genoma att delta kampanjer som vi då och då genomför med utvalda affärspartners. Observera att poäng inte ges för kontantuttag, inköp av American Express-resecheckar, dröjsmålsräntor, avgifter för påminnelser, medlemsavgiften, kostnader för indrivning och övriga transaktioner som definiterats i villkoren för Membership Rewards-programmet.


5. Vilken poängkoefficient har jag?


Om du är Green Card eller Gold Card-kortinnehavare tjänar du in en (1) poäng per varje euro. Om du är Platinum Card-kortinnehavare tjänar du en och en halv (1,5) poäng per varje euro. Eurosumman avrundas alltid uppåt eller neråt till närmaste hela Poäng.


6. Hur kan jag kontrollera mitt Membership Rewards-poängsaldo?


Ditt totala poängsaldo anges på kortfakturan som du får varje månad. Du kan också kontrollera ditt poängsaldo genom att logga dig in i My Account Online-tjänsten.


7. Hur kan jag inlösa Membership Rewards-premier?


Hela Membership Rewards-premiesortimentet hittar du här. Du kan även betala direkt med dina poäng i Lippupalvelus nätbutik. När du vet vilken premie du vill ha, ring vår kundtjänst och ge ditt kortnummer samt premiekod som du hittar i premiebeskrivningen. Beroende på premien beställer vår kundservice en värdesedel åt dig, överför dina Membership Rewards-poäng till samarbetspartners stamgästprogram eller beställer den produkt du valt. Observera att endast huvudkortinnehavare har rätten att inlösa premier och att du inte kan inlösa premier om du har förfallet saldo på ditt kortkonto.


8. Vad är medlemsavgiften för Membership Rewards-programmet?


Medlemsavgiften för Membership Rewards-programmet för Green Card-kortinnehavare är 25 euro om året. För Gold Card- och Platinum Card-kortinnehavare ingår medlemsavgiften för Membership Rewards-programmet i medlemsavgiften för kortet.


9. Var kan jag använda Membership Rewards-poäng?


Närmare information om Membership Rewards-samarbetspartners hittar du här. Premiesortiment ändras regelbundet så det lönar sig att besöka sidorna ofta.


10. Föråldras Membership Rewards-poängen?


Membership Rewards-poängen är i kraft så länge du är medlem i Membership Rewards-programmet. För närmare information, se Membership Rewards-programmets villkor.


11. Kan jag överföra Membership Rewards-poäng från ett land till ett annat?


Ja, det kan du göra. Men om du överför poäng på ett utländskt poängkonto, vars kort debiteras i en annan valuta än euro, tillämpas den valutakurs som gäller vid tidpunkten för överföringen av poängen.


12. Kan jag överföra Membership Rewards-poäng till en väns poängkonto?


Poäng på ett Membership Rewards-konto kan inte överföras till en annan persons poängkonto. Poäng från olika konton kan inte heller kombineras.


13. Registreras också poäng för inköp gjorda med ett parallellkort på mitt Membership Rewards-konto?


Ja, inköp gjorda med ett parallellkort ökar huvudkortinnehavarens Membership Rewards-poängsaldo. Parallellkort för familjemedlemmar kan man ansöka om genom att ringa vår kundservice.


14. Hur säger jag upp Membership Rewards-medlemskapet?


Du kan säga upp medlemskapet genom att ringa vår kundtjänst. Vi krediterar inte en betald medlemsavgift för premieprogrammet eller en del av den. Efter uppsägningen har du 30 dagar tid på dig att överföra poängen eller lösa in premier.