Skip to main content
Start of menu
Green Card
Gold Card
Platinum Card
Basic Card
Kortvillkor
Express Cash
Frågor och svar
 Frågor och svar
 Allmänna
 Fakturering
 Försäkringar och resebyråpartnerna
 Express Cash - servicen
 Chipkort
hdr_faqcard.gif

De vanligaste frågorna och svaren

*  F: Hur kan jag kontakta American Express?
*  F: Hur går jag en adressförändring?
*  F: Hur kan jag göra en namnförändring?
*  F: Hur anmäler jag ett förlorat eller stulet Kort?
*  F: Hur ska jag beställa ett nytt kort om mitt kort skadats?
*  F: Till vem kan jag ansöka om ett parallellkort?
*  F: Kan jag kontrollera mitt saldo på internet?
*  F: Vad skall jag göra om jag har kreditsaldo på mitt konto?
*  F: Hur kan jag få en kopia av min faktura?
*  F: Vilken valutakurs använder American Express?
*  F: Vad skall jag göra om jag inte vill ha marknadsföringspost eller telemarketing från American Express?F: Hur kan jag kontakta American Express?

S: I vanliga frågor angående kortkontot kan du ta kontakt med vår kundtjänst må-fr 9.00-18.00 på numret (09) 6132 0400, eller via fax (09) 176 039. Vår postadress är American Express, FI-00070 American Express.

Kontakta kreditavdelningen då du vill förhandla om en försenad betalning eller komma överens om en större debitering på numret (09) 6132 0410 eller via fax (09) 6132 0414.

Angående försäkringar kontakta ACE Insurance S.A.-N.V. på numret (09) 767 011 eller via fax (09) 774 1110.

Platinum Travel Service betjänar Platinum Card-kortmedlemmar i Finland. Telefonnumret till Platinum Travel Service finns ppå backsidan av Platinum Card-kortet.

F: Hur går jag en adressförändring?

S: Du kan göra adressförändring genom att ringa vår kundtjänst.

F: Hur kan jag göra en namnförändring?

S: Du kan göra en namnförändring genom att leverera en kopia av ämbetsbeviset eller ett officiellt identitetsbevis med ditt nya namn (pass, körkort eller identitetsbevis) till American Express.

F: Hur anmäler jag ett förlorat eller stulet Kort?

S: Ring vår kundservice omedelbart på numret (09) 6132 0400 om du förlorar ditt kort. Om du förlorar ditt kort eller det stjäls på en resa, får du ett nytt kort på vårt närmaste servicekontor, vanligen inom en arbetsdag. Ansvaret får användningen av ett förlorat eller stulet kort övergår till American Express genast då du meddelat att kortet försvunnit.

F: Hur ska jag beställa ett nytt kort om mitt kort skadats?

S: Om ditt kort har skadats kan du beställa ett nytt genom att ringa vår kundservice på numret (09) 6132 0400.


F: Till vem kan jag ansöka om ett parallellkort?

S: American Express-förmåner gäller även dina familjemedlemmar då du ansöker om ett parallellkort åt dem. Parallellkortinnehavaren bör vara 16 år. Alla inköp som gjorts med parallellkort noteras på din faktura och ökar antalet poäng på ditt Membership Rewards-konto. Till Basic Card kan inte ett parallellkort anslutas.

F: Kan jag kontrollera mitt saldo på internet?

S: Med My Account Online-tjänsten går det enkelt och snabbt att hålla reda på transaktionerna för ditt American Express-kort. Du kan registrera dig på My Account Online-tjänsten på www.americanexpress.fi genom att klicka på länken "Registrera dig" i fältet i det högra hörnet av sidan.

Håll ditt American Express-kort nära till hands, då registreringstjänsten ber dig uppge information på ditt kort.

My Account Online-tjänsten
  • uppdaterar dina fakturauppgifter varje natt
  • visar dig både de ofakturerade transaktionerna och de tre senaste fakturorna
  • ger lika färska uppgifter som vår kundtjänst men står till ditt förfogande dygnet runt
  • om du registrerat dig i Membership Rewards-programmet får du aktuell information om ditt poängsaldo

F: Vad skall jag göra om jag har kreditsaldo på mitt konto?

S: Om ditt konto har kreditsaldo för att t. ex. en affär gjort en kreditering, eller att en extra inbetalning gjorts, kommer denna automatiskt att minska saldot ppå nästa faktura. Om du vill ha krediten på ditt bankkonto, meddela oss ditt bankkontonummer skriftligen.

F: Hur kan jag få en kopia av min faktura?

S: Vår kundservice kan beställa en kopia av en faktura till dig. Kopian kostar 3,50 euro och levereras inom cirka två veckor.

F: Vilken valutakurs använder American Express?

S: Debiteringar som kortmedlemmen gjort i annan valuta än i euro omvandlas till euro. Omvandlingen sker på behandlingsdagen för debiteringen och därför kan datumet för omvandlingen avvika från det datum då debiteringen gjorts, beroende på när American Express får informationen om debiteringen.

Om debiteringen inte gjorts i US dollar sker omvandlingen via US dollar på så sätt att debiteringssumman först omvandlas till US dollar och den summan man får i US dollar omvandlas sedan direkt till euro. Debiteringar gjorda i US dollar omvandlas direkt till euro.

Om den lagstifning som tillämpas inte förutsätter användning av en viss växelkurs, använder American Express valutakurser som baserar sig på ur branchens sedvanliga källor valda noteringar (Interbank Rates) mellan banker, den vardag som föregår behandlingsdagen för debiteringen. Till denna kurs tilläggs en omvandlingskomission på 2,2 %. Om debiteringarna omvandlats i uppdrag av en tredje part innan American Express får kännedom om debiteringarna, tillämpas i den tredje partens omvandlingar den växelkurs som de använt.

F: Vad skall jag göra om jag inte vill ha marknadsföringspost eller telemarketing från American Express?

S: American Express tar ibland kontakt med dig via telefon eller brev för att ge dig information om produkter och tjänster vi tror intresserar dig. Förrutom detta utför vi ibland marknadsundersökningar via telefon och post, och våra samarbetspartners kan be oss att erbjuda dig sina produkter eller tjänster.

Om du vill förbjuda marknadsföring via telefon och post, fyll i blanketten för förbud att överlåta uppgifter för marknadsändamål, och returnera den med underskrift till vår kundtjänst.

 

Boka hotel och flyg vi Travel Online
Köp konsertbiljetterna här
Samla poäng genom att rekommendera kort till en vän