Skip to main content
Start of menu
Green Card
Top
Gold Card
Top
Platinum Card
Top
Kortförmåner
Top
Kortvillkor
Top
Försäkringsvillkor och -förmåner
Top
Express Cash
Top
Kortvillkor
Top
Försäkringsvillkor
Top
Express Cash
Top
Frågor och svar
Top
Top

Huvudsakligen i kraft i hem- och utlandet, underförstått att kortkontot är i kraft och minst 75 % av resan är betald med Platinum Card-kortet. Den omfattar kortinnehavaren, kortinnehavarens partner och barn under 25 år. Försäkringen omfattar också den försäkrades under 25-åriga barnbarn, förutsatt att de reser med den försäkrade.
  American Express Platinum Card-kortets försäkringsvillkor fr.o.m. 1.5.2016

     Dokumenten är pdf-filer som kan öppnas med Adobe Acrobat Reader. Acrobat och Acrobat logo är Adobe Systems Incorporated-företagets registrerade varumärken. Om du inte ännu har programmet, kan du hämta det kostnadsfritt här.

American Express Platinum sammandrag av försäkringsvillkor

Sjukvård och olyckor / vårdersättning under resan I enlighet med kostnad, utan övre gräns Gäller ENDAST UTOMLANDS för ikraftvarande kortkonton och för under 80-åringar.
Akut tandvård under resan Högst 1 500 € i akuta fall Gäller ENDAST UTOMLANDS för ikraftvarande kortkonton och för under 80-åringar.
Avbokning och inhibering av resan 6 000 € / person Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Bagageförsäkring högst 3 000 € / 750 € per bagage Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Försäkring av hyrbil 75 000 € (för stulet eller skadat hyresfordon) och 750 000 € (för skador för en annan person eller för en annan persons egendom och för rättegångskostnader) Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Försening, inhibering eller överbokning (över 4h) av flyg, tåg eller färja. 200 € / person Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Försening från anslutningsflyg över 4 timmar 200 € / person Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Försening av bagaget över 4 timmar 400 € / person Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Försening av bagaget över 48 timmar. 400 € / person Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Olycksfall under resan: invalidisering eller dödsfall 75 000 € / dödsfall, för under 16-åringar 15 000 € Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Rättsskyddsförsäkring 25 000 € rättegångskostnader Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Ansvarsförsäkring 1 000 000 € + 25 000 € rättegångskostnader Gäller för ikraftvarande kortkonton, i hemlandet* och utomlands.
Försäkringsskydd under sabbatsåret Platinum Card Reseförsäkring gäller även kortinnehavarens under 25 år gamla barn då de håller ett sabbatsår utomlands Gäller ENDAST UTOMLANDS för ikraftvarande kortkonton.
Inköpsskydd (om föremålet blir stulet eller går sönder och det inte från affärens sida är försäkrat) 2 000 € per produkt / högst 10 000 € i året för reparationskostnad av föremålet eller för kostnad för ersättande föremål. Förutsätter att produkten är BETALD MED KORTET. Gäller i hemlandet och utomlands införskaffade varor.
Returgaranti (om kunden inte vill behålla den inköpta varan och bytes- och returrätten inte längre är ikraft) 400 € / produkt eller 1 600 € under ett år Förutsätter att produkten är BETALD MED KORTET. GÄLLER ENDAST I FINLAND INFÖRSKAFFADE VAROR.
*i hemlandet bör resan bestå av en flygresa och minst en i förväg reserverad övernattning.


TopTop
Top
Top
Top
Top
Top
Top