Insurance American Express Gold Debit

insurance_gold_debit

Siguranţă


Pentru a vă asigura confortul şi liniştea în timpul călătoriilor, am elaborat un program extins, care garantează asigurarea împotriva următoarelor tipuri de riscuri:

 • pierderea bagajelor;
 • întârzierea bagajelor cu mai mult de 4 ore;
 • întârzierea călătoriei cu mai mult de 4 ore;
 • anularea călătoriei;
 • anularea evenimentului/păstrarea biletului.

Achitaţi călătoria cu cardul de debit American Express® Gold de la MAIB şi obţineţi o poliţă de asigurare pentru o călătorie confortabilă!


Pentru a cunoaşte toate riscurile de care sunteţi protejat în călătoriile peste hotare, apelaţi furnizorul de servicii de asigurare şi asistenţă "Aspire Insurance Advisers Limited" la unul dintre numerele de telefon pentru asistenţă medicală şi asigurare în călătorii:

 1. apel internaţional: +74959376492
 2. apel la Serviciul Suport Carduri MAIB: (+373 22) 268 926 sau (+373 22) 450 603.

 

Preferences on cookies American Express

American Express uses cookies to offer you a better digital experience on this site. Proceeding with navigation, authorize us to store and access cookies on your device. You can change your preferences at any time in the section "Managing Cookies" of our cookie policy.

 • Despre Companie
  close

  Despre Companie

  American Express este o companie ce prestează servicii la nivel global, oferind clienţilor acces la produse, informaţii si practici ce îmbunătățesc calitatea vieţii şi consolidează succesul în afaceri. Începând cu anul 1997, American Express a stabilit relaţii de parteneriat cu un grup select de bănci şi instituţii financiare importante din toată lumea pentru a asigura emiterea produselor American Express şi pentru acceptarea cardurilor în reţeaua de comercianţi a American Express. American Express şi-a extins şi mai mult reţeaua la nivel internaţional graţie valorificării parteneriatelor de licenţă, infrastructurii globale şi brandului puternic. 

  BC „Moldova-Agroindbank” (în continuare „MAIB”) a lansat procesul de acceptare a cardurilor American Express în februarie 2015, iar la sfârşit de an, a început emiterea cardurilor American Express Gold® şi American Express Green® . În conformitate cu Contractul cu American Express, MAIB este autorizată să emită produse cu brandul American Express [şi să contracteze comercianţii în vederea acceptării cardurilor American Express] în Republica Moldova. MAIB este responsabilă de gestionarea tuturor aspectelor aferente produselor American Express pe care le emite în baza licenţei cu compania American Express.

 • Regulile şi Regulamentele Pagini Web
  close

  Regulile şi Regulamentele Pagini Web

  Ultimele modificări efectuate la: 16.04.16 

  BC „Moldova-Agroindbank” S.A. (în continuare - MAIB) solicită tuturor vizitatorilor paginii(ilor) noastre web în reţeaua World Wide Web care menţionează produsele şi serviciile cu brandul American Express („Pagina Web”) să respecte următoarele norme şi regulamente. Prin accesarea Paginii Web, Dvs. vă exprimaţi cunoaşterea şi acceptarea acestor termeni şi condiţii. 

  1. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA PAGINII WEB [PREZENTA SECŢIUNE ESTE OBLIGATORIE]
  Pagina Web este deţinută şi controlată de MAIB în baza licenţei emise de American Express. Compania American Express, filialele şi persoanele sale afiliate („American Express”) nu poartă nici un fel de responsabilitate sau răspundere pentru Pagina Web. 

  2. LEGI ŞI REGULAMENTE
  Accesul şi utilizarea Paginii Web de către utilizator are loc în conformitate cu toate legile şi regulamentele internaţionale, federale, de stat şi locale în vigoare. 

  3. DREPTUL DE AUTOR/MĂRCILE COMERCIALE
  Mărcile comerciale, logo-urile şi mărcile de servicii (în continuare „Mărci”) postate pe Pagina Web sunt proprietate a MAIB, American Express şi alte părţi, respectiv. Utilizatorilor li se interzice utilizarea oricăror Mărci indiferent de scop, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea acestora ca meta tag-uri pe alte pagini web în Internet fără obţinerea în prealabil a permisiunii scrise a MAIB, American Express sau a unei părţi terţe care ar putea deţine Mărcile, după caz. Toată informaţia şi conţinutul, inclusiv oricare programe software disponibile pe sau prin Pagina Web („Conţinutul”) sunt protejate de dreptul de autor. Utilizatorilor li se interzice modificarea, copierea, distribuirea, transmiterea, afişarea, publicarea, vânzarea, licenţierea, compilarea sau utilizarea oricărui Conţinut disponibil pe/sau prin Pagina Web în scopuri comerciale sau necomerciale. 

  4. CREAREA UNUI HYPERLINK ŞI LINK CĂTRE PAGINILE WEB [PREZENTA SECŢIUNE ESTE OPŢIONALĂ]
  ACEASTĂ PAGINĂ WEB VĂ POATE OFERI UN LINK CĂTRE ALTE PAGINI WEB, PERMIŢÂNDU-I UTILIZATORULUI SĂ PĂRĂSEASCĂ ACEASTĂ PAGINĂ WEB PENTRU A ACCESA MATERIALE ALE PĂRŢILOR TERŢE SAU SĂ IMPORTE MATERIALE ALE PĂRŢILOR TERŢE PE ACEASTĂ PAGINĂ WEB PRINTR-UN HYPERLINK „INVERS” ŞI TEHNOLOGIA DE ÎNCADRARE („LINK-URI CĂTRE ALTE PAGINI WEB”). NICI MAIB ŞI NICI AMERICAN EXPRESS NU AU DREPTUL DE A MODIFICA, ACTUALIZA SAU CONTROLA CONŢINUTUL PE O PAGINĂ WEB CONECTĂ. FAPTUL CĂ MAIB A OFERIT UN LINK CĂTRE O ALTĂ PAGINĂ WEB NU REPREZINTĂ APROBAREA, AUTORIZAREA, SPONSORIZAREA SAU AFILIEREA CU PAGINA WEB RESPECTIVĂ, PROPRIETARII SAU FURNIZORII ACESTEIA. BAZAREA PE ORICARE INFORMAŢIE GĂSITĂ ÎN INTERNET, UTILIZAREA SAU EXTRAGEREA ACESTEIA COMPORTĂ ANUMITE RISCURI INERENTE, ASTFEL MAIB VĂ ÎNDEAMNĂ SĂ VĂ ASIGURAŢI CĂ ÎNŢELEGEŢI ACESTE RISCURI ÎNAINTE DE A VĂ BAZA PE ORICARE ASTFEL DE INFORMAŢIE DE PE O PAGINĂ WEB CONECTĂ, DE A O UTILIZA SAU DE A O EXTRAGE . MAIB interzice utilizarea cache-ului, linkurile hipertext neautorizate către Pagina Web şi încadrarea oricărui Conţinut disponibil prin Pagina Web. MAIB îşi rezervă dreptul de a dezactiva oricare link-uri sau cadre neautorizate. Nici MAIB şi nici [American Express] nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru Conţinutul disponibil pe alte Pagini Web conecte de această Pagină Web, cu excepţia Paginilor Web ale MAIB şi American Express. Accesul la oricare Pagini Web conecte de Pagina Web se face pe propriul risc al utilizatorului. Utilizatorul ar trebui să înţeleagă că Paginile Web conecte pot conţine norme şi regulamente, prevederi privind protecţia datelor cu caracter personal, prevederi privind confidenţialitatea, prevederi privind transmiterea datelor cu caracter personal şi alte prevederi care diferă de prevederile prevăzute pe această Pagină Web. Nici MAIB şi nici American Express nu poartă răspundere pentru astfel de prevederi, aşa cum nu îşi asumă în mod expres nici o răspundere pentru astfel de dispoziţii. 

  5. LIPSA GARANŢIILOR
  TOT CONŢINUTUL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE DE PE PAGINA WEB, SAU OBŢINUTE DE PE O ALTĂ PAGINĂ WEB CONECTĂ CU PAGINA WEB („PAGINA WEB CONECTĂ”) VĂ SUNT ACORDATE FĂRĂ MODIFICĂRI, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE FIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢII IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUMIT, TITLU, ABSENŢA ÎNCĂLCĂRILOR, SECURITATEA SAU PRECIZIA. [CU EXCEPŢIA CAZURILOR STIPULATE DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORULUI], MAIB ŞI AMERICAN EXPRESS NU POARTĂ RĂSPUNDERE, ÎN NICI UN CAZ, PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ PROVOCATĂ DE FAPTUL CĂ UTILIZATORUL S-A BAZAT PE INFORMAŢIA OBŢINUTĂ PRIN PAGINA WEB SAU O PAGINĂ WEB CONECTĂ, SAU PE ORICARE PRODUS SAU SERVICIU OBŢINUT PRINTR-O PAGINĂ WEB CONECTĂ. ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI SĂ EVALUEZE PRECIZIA, DEPLINĂTATEA SAU UTILITATEA ORICĂREI OPINII, RECOMANDĂRI SAU A ALTUI CONŢINUT DISPONIBIL PE PAGINA WEB SAU OBŢINUT PRINTR-O PAGINĂ WEB CONECTĂ. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI OPINIILE PROFESIONIŞTILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORICĂROR OPINII, RECOMANDĂRI, PRODUSE, SERVICII SAU ALT CONŢINUT. 

  6. Limitarea răspunderii pentru utilizarea acestei pagini web [Prezenta secţiune este obligatorie]
  MAIB şi American Express nu poartă nici o răspundere (fie contractuală, delictuală, răspundere strictă sau de alt gen) pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală, conexă sau specială, care apare din sau este în vreun fel aferentă accesului sau utilizării acestei Pagini Web, (chiar şi în cazul în care MAIB sau American Express® au fost informate despre posibilitatea unor astfel de daune), inclusiv daune asociate cu oricare viruşi care pot infecta echipamentul informatic al utilizatorului. 

  7. CONFIDEŢIALITATEA CORESPONDENŢEI UTILIZATORULUI
  Cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, MAIB va păstra confidenţialitatea întregii corespondenţe a utilizatorilor care pot conţine informaţii cu caracter personal şi care sunt transmise direct către MAIB. Postările utilizatorilor pe oricare panou de mesaje sau camere de chat nu vor fi protejate ca fiind confidenţiale. Mai mult ca atât, MAIB, fără a purta răspundere în nici un fel, poate utiliza şi furniza informaţia conţinută în oricare astfel de postări (inclusiv oricare idei, concepte, know-how şi altă proprietate intelectuală) oricărei părţi terţe, inclusiv, dar fără a se limita la, societăţilor mamă, filialelor şi sucursalelor sau American Express în orice scop, aşa cum MAIB va considera necesar, şi aşa cum este prevăzut de legislaţia în vigoare. 

  8. POSTĂRILE
  Nici MAIB şi nici American Express nu sunt obligate să examineze oricare mesaje, informaţii sau conţinut („Postări”) publicate pe Pagina Web de către utilizatori şi nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere faţă de oricare astfel de Postare. Fără a modifica cele menţionate mai sus, MAIB poate monitoriza periodic Postările de pe Pagina Web şi poate refuza să accepte şi/sau să şteargă oricare Postare care conţine: 
  a. Orice material ilegal, dăunător, ameninţător, abuziv, hărţuitor, defăimător, vulgar, obscen, profan, răuvoitor, controversat din motive rasiale, etnice sau în alt fel, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare material care încurajează un comportament ce ar putea constitui o infracţiune, ar putea da naştere unei răspunderi civile delictuale sau ar încălca în oricare alt fel oricare lege locală, de stat, naţională sau internaţiona 
  b. Mesaje publicitare şi solicitări de orice gen. 
  c. Mesaje plasate de utilizatori care îşi ascund adevărata identitate. 
  d. Informaţie personală, precum mesaje care conţin numere de telefon, coduri personale de asigurare socială, numere de conturi, adrese sau date care fac trimiteri la angajator. 
  e. Mesaje ale altor angajaţi decât purtătorii de cuvânt ai MAIB şi American Express care pretind că vorbesc din numele MAIB sau American Express şi care conţin informaţie confidenţială despre MAIB şi/sau American Express. 
  f. Mesaje care oferă descărcări neautorizate ale oricăror informaţii private sau supuse dreptului de autor. 
  g. Mesaje multiple plasate în mape individuale de către acelaşi utilizator, repetând aceeaşi remarcă. 
  h. Scrisori în lanţ de orice gen. 

  9. TRANSMITEREA DATELOR PERSONALE
  Utilizatorul înţelege şi este de acord că prin furnizarea către MAIB a oricărei informaţii personale sau deţinute cu drept de proprietate de către utilizator prin intermediul Paginii Web, utilizatorul îşi dă acordul pentru transmiterea peste hotare a acestor informaţii personale sau deţinute cu drept de proprietate, în interes de procesare, în conformitate cu practicile standard de afaceri ale MAIB. Utilizatorul ar trebui să fie conştient de faptul că Paginile Web conecte pot conţine prevederi cu privire la transmiterea informaţiilor personale care diferă de prevederile prezentelor norme şi regulamente. American Express nu poartă responsabilitate pentru astfel de prevederi şi nu îşi asumă în mod expres nici o răspundere pentru astfel de prevederi. 

  10. MODIFICĂREA NORMELOR ŞI REGULAMENTELOR
  MAIB îşi rezervă dreptul de a revizui prezentele Norme şi Regulamente în orice moment, iar utilizatorii vor fi informaţi cu privire la acestea şi vor avea obligaţia să respecte oricare modificări ale prezentelor Norme şi Regulamente. 

  11. ÎNCĂLCAREA NORMELOR ŞI REGULAMENTELOR
  În caz de încălcare a prezentelor Norme şi Regulamente, fiecare parte, MAIB şi American Express, îşi rezervă dreptul de a aplica toate căile de atac disponibile în baza legii şi a echităţii, inclusiv dreptul de a bloca accesul de la o adresă anumită de internet spre această Pagină Web. 

  12. ACCESUL LA ZONELE PROTEJATE CU PAROLE/SECURIZATE
  Doar utilizatorii autorizaţi au acces şi pot utiliza zonele protejate cu parole/securizate de pe această Pagină Web. Persoanele neautorizate care încearcă să acceseze aceste zone ale Paginii Web pot fi supuse procedurilor judiciare. 

  13. JURISDICŢIA/LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE
  Utilizatorii acestei Pagini Web se supun legilor Republicii Moldova.

 • Mărcile Comerciale
  close

  Mărcile Comerciale

  Numele şi logo-ul American Express, imaginile şi design-ul cardurilor American Express® , precum şi alt conţinut afişat pe această pagină web sunt mărci comerciale şi proprietatea intelectuală a American Express. Utilizarea de către MAIB a mărcilor comerciale şi numelui de domeniu al American Express se efectuează în baza contractului de licenţă.

 • Declaraţia de Confidenţialitate
  close

  Declaraţia de Confidenţialitate

   

  Principiile American Express de Protecţie a Datelor şi Confidenţialitate (cu titlu de referinţă) 

  1. Colectarea: MAIB - banca partener a American Express va colecta doar datele personale necesare prin metode legale şi echitabile. 

  2. Notificarea şi Procesarea: În cazul în care nu este clar din produsele sau serviciile pe care Dvs. le solicitaţi sau din tipul relaţiei pe care ați stabilit-o cu noi, vă vom informa despre felul în care datele Dumneavoastră personale vor fi procesate şi care companii din Grupul American Express sunt responsabile de procesarea în cauză. Vom procesa datele personale ale Dumneavoastră în mod echitabil şi doar în scopurile despre care v-am informat, în scopurile permise de către compania Dumneavoastră şi de legislaţia în vigoare. Pe lângă aceasta, puteţi să vă expuneţi obiecţiile faţă de anumite tipuri de procesare, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare. 

  3. Alegerea: Oferim clienţilor opţiunea de a solicita includerea sau excluderea datelor personale din listele utilizate pentru activităţile de marketing, după cum este prevăzut de legislaţia în vigoare. Aceasta include oferte de produse şi servicii de la American Express şi oferte elaborate în colaborare cu partenerii noştri de afaceri. Desigur, fiecare din companiile noastre vor continua să transmită clienţilor informaţii despre produsele sau serviciile primite de la afacerea respectivă. 

  4. Calitatea Datelor: Utilizăm tehnologii corespunzătoare şi practici bine definite ale angajaţilor pentru a procesa rapid şi cu precizie datele Dumneavoastră personale. Nu vom păstra datele Dumneavoastră personale mai mult decât este necesar, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

  5. Securitate şi Confidenţialitate: Vom păstra confidenţialitatea datelor Dumneavoastră personale şi vom limita accesul la acestea pentru entităţile care au nevoie de ele pentru a-şi desfăşura afacerile, cu excepţia cazurilor stipulate de legislaţia în vigoare. Facem trimitere la standardele din industrie şi utilizăm măsuri rezonabile de securitate administrativă, tehnică şi fizică pentru a Vă proteja datele personale de la accesul neautorizat, distrugerea, utilizarea, modificarea sau dezvăluirea acestora. Solicităm ca părţile terţe autorizate de noi să proceseze, din numele nostru, datele Dumneavoastră personale să întreprindă măsuri de securitate a datelor în conformitate cu standardele din industrie. 

  6. Schimbul de Date: Datele personale pot fi dezvăluite părţilor terţe doar în cazul în care este necesar să vă oferim produse sau servicii, sau ca parte componentă a relaţiei noastre cu Dumneavoastră, în cazul în care ne-aţi informat sau ne-aţi autorizat în prealabil, în legătură cu eforturile noastre de a reduce fraudele sau activitatea criminală, sau în conformitate cu prevederile legale. 

  7. Deschiderea şi Accesul la Date: În cazul în care veţi solicita, vă vom informa despre modul în care datele Dumneavoastră personale sunt procesate şi despre drepturile şi căile de atac pe care le deţineţi conform acestor Principii. Puteţi solicita informaţii cu privire la tipul datelor Dumneavoastră personale stocate sau procesate de către American Express. Veţi beneficia de acces în conformitate cu legislaţia ţării Dumneavoastră, indiferent de locaţia procesării şi stocării datelor. În cazul în care anumite date sunt inexacte sau incomplete, puteţi solicita modificarea datelor. 

  8. Transferul Internaţional: În cazul în care nu este evident din produsele sau serviciile internaţionale pe care Dvs le solicitaţi sau ținând cont de tipul relaţiei stabilite cu noi, vă vom informa despre posibilitatea transferării datelor Dumneavoastră personale în afara ţării şi ne vom asigura că transferul în cauză este executat în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare. Indiferent de locaţia unde sunt transferate datele Dumneavoastră personale, acestea vor fi protejate de prezentele Principii. 

  9. Responsabilitatea: Fiecare companie din Grupul American Express şi angajaţii acestora pot procesa datele Dumneavoastră personale în conformitate cu aceste Principii. Noi desfăşurăm instruiri şi evaluăm nivelul nostru de conformitate cu aceste Principii. Împotriva angajaţilor care încalcă prezentele Principii pot fi întreprinse măsuri disciplinare, inclusiv concedierea. Angajaţii trebuie să raporteze încălcarea acestor Principii adresându-se directorilor nemijlociţi sau specialistului de conformitate responsabil de departamentul lor. 

  10. Răspunderea: Puteţi aplica aceste principii în ţară împotriva oricărei companii din Grupul American Express care este responsabilă de datele Dumneavoastră personale, în calitate de beneficiar contractual terţ al acestor principii. În cazul în care aveţi o plângere cu privire la încălcarea acestor Principii şi aţi încercat soluţionarea plângerii cu bună credinţă, apelând la procesul nostru de deservire a clienţilor sau la procesul de gestionare a plângerilor angajaţilor, iar plângerea nu a fost soluţionată în decursul unei perioade rezonabile, puteţi aplica prezentele Principii împotriva noastră. În cazul în care adresaţi plângerea autorităţii locale responsabile de protecţia datelor şi autoritatea respectivă constată faptul că am încălcat aceste Principii, vom respecta constatările în cauză, dar ne rezervăm dreptul de a le contesta şi ataca în instanţă. Prezentele Principii nu afectează nici unul din drepturile Dumneavoastră stipulate de legislaţia în vigoare, cerinţele oricărei autorităţi de protecţie a datelor sau oricare alt fel de acord pe care îl puteţi avea cu noi.