Membership Rewards

Membership Rewards®

Таны картаараа хийсэн  бэлэн бус гүйлгээний доллар тутамд 1 урамшууллын оноо тооцно. 

 

Оноо цуглуулах гүйлгээ нь:

- Голомт банкны картаар үйлчлэгч байгууллага дээр хийсэн гүйлгээ 

- Американ Экспрессийн картаар үйлчлэгч байгууллага дээр хийсэн гүйлгээ 

- Интернэт худалдан авалт

 

Оноогоо ашиглан авах эрхийн бичиг: 

 

Оноо

Эрхийн бичиг

5000 оноо

50,000 төгрөг

9000 оноо

100,000 төгрөг

17000 оноо

200,000 төгрөг

25000 оноо

300,000 төгрөг

 

Эрхийн бичгээ ашиглан худалдаа үйлчилгээний газруудаас эрхийн бичгийн үнийн дүнтэй тэнцэх хэмжээний худалдан авалт, үйлчилгээг аваарай. 

Оролцогч байгууллагууд 

 

Та цуглуулсан оноогоо Голомт банкны салбараас болон 1800-1646 лавлах утаснаас мэдэх боломжтой. 

Урамшууллыг олгох картууд

Бусад урамшуулал хөнгөлөлтүүд
Prev 1 /2 Next

Өөрт тохирох картыг олох

The American Express® Gold Card

Preferences on cookies American Express

American Express uses cookies to offer you a better digital experience on this site. Proceeding with navigation, authorize us to store and access cookies on your device. You can change your preferences at any time in the section "Managing Cookies" of our cookie policy.