American Express Selects

American Express Selects

Та American Express картаараа Монгол дахь дээд зэрэглэлийн зоогийн газар, зочид буудал, дэлгүүр, худалдаа үйлчилгээний газруудад 10-15 хувийн хөнгөлөлт урамшуулал, тусгайлсан үйлчилгээг авна.

 

Мөн олон улсын худалдаа үйлчилгээ, аялал жуулчлал, зоогийн газар, зочид буудал, дэлгүүр зэрэг хэрэгцээтэй бүхий л газарт American Express картаараа хөнгөлөлт урамшуулалтай, дээд зэрэглэлийн үйлчилгээг аваарай. 

Бусад урамшуулал хөнгөлөлтүүд

Бусад урамшуулал хөнгөлөлтүүд
Prev 1 /2 Next

Өөрт тохирох картыг олох

The American Express® Gold Card

Preferences on cookies American Express

American Express uses cookies to offer you a better digital experience on this site. Proceeding with navigation, authorize us to store and access cookies on your device. You can change your preferences at any time in the section "Managing Cookies" of our cookie policy.