SmartUse

In zowel economisch voorspoedige als -zware tijden, is het van belang dat u goed op de hoogte bent van de kenmerken van uw kaart. American Express helpt u hierbij.

Tips om verstandig met uw kaart om te gaan

 

In zowel economisch voorspoedige als -zware tijden, is het van belang dat u goed op de hoogte bent van de kenmerken van uw kaart. Ook is het belangrijk dat u weet hoe u verstandig met eventuele schulden om kunt gaan. American Express helpt u hierbij.

Beheer uw uitgaven en behoud een gezonde financiële situatie

Een charge card of creditcard is een belangrijk financieel hulpmiddel dat u in staat stelt om de aankopen die u wilt doen, nú te doen - en hier later pas voor te betalen. Maar, juist omdat charge cards en creditcards zo handig zijn, kan het verleidelijk zijn om er teveel gebruik van te maken, en over uw budget heen te gaan. Lees hier meer over het verschil tussen een charge card of creditcard. Verstandig met creditcards en charge cards omgaan houdt vooral in dat u weet hoe u uw uitgaven onder controle kunt houden en niet in de schulden raakt.

Tips

1. Wees u bewust van uw uitgavenlimiet en ga hier niet overheen.

2. Wees op de hoogte van uw uiterste betaaltermijn en ben gedisciplineerd om er zeker van te zijn dat de financiële instelling uw betaling op tijd binnen heeft.

3. Betaal altijd volledig en op tijd zodat er geen extra kosten worden berekend voor een late betaling

4. Maak gebruik van online rekeningoverzichten om uw uitgaven bij te houden zodat u niet voor verassingen komt te staan op het moment dat uw rekening binnenkomt.

5. Stel een budget op en houd u hieraan. Houd uw uitgaven bij zodat u zich bewust bent van en controle houdt over uw aankoopgedrag.

6. Bekijk regelmatig uw maandoverzichten om uzelf ervan te verzekeren dat er geen onbekende of foutieve transacties in rekening zijn gebracht. U kunt hier uw Online Rekeningoverzicht bekijken.

7. Check uw BKR status eens per jaar om uw gegevens te controleren. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de door het BKR verstrekte informatie aan financiële instellingen juist is. U kunt uw gegevens opvragen bij iedere bank in Nederland, ook als u hier geen klant bent. U kunt uw gegevens ook bij het BKR in Tiel ophalen. Maakt u dan wel minstens vijf dagen van te voren telefonisch een afspraak met de afdeling Inlichtingen & Inzage. Alleen zo kunnen zij ervoor zorgen dat u uw gegevens direct kunt meenemen. Net als bij de bank is identificatie verplicht en betaalt u € 4,50.

Bureau Kredietregistratie en American Express creditcards

Wat is een kredietregistratie?

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) helpt voorkomen dat u financieel gesproken te veel hooi op uw vork neemt. Dit doen zij door organisaties die bij hen zijn aangesloten (deelnemers) te informeren over kredieten of gsm-abonnementen die u op dit moment hebt lopen of de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Deze informatie wordt vastgelegd in een bestand, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

De BKR-informatie uit CKI helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet of gsm-abonnement te verstrekken. Verantwoord voor u en voor henzelf. Zo helpt BKR voorkomen dat u meer leent dan u kunt aflossen. Aan de andere kant draagt BKR bij aan het beperken van financiële risico's voor kredietverleners.

Welke gegevens zijn opgenomen in het CKI?

Van uw persoonsgegevens is bekend:
• Geboortenaam
• Voorletter(s)
• Geboortedatum
• Adres
• Postcode en woonplaats

Van de overeenkomstgegevens is bekend:
• het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden;
• het moment waarop de overeenkomst inging;
• de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer de overeenkomst volledig moet zijn afgelost;
• de maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beëindigd;
• het soort overeenkomst;
• eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Wie heeft inzage in uw BKR gegevens?

Alleen uzelf en de organisaties die bij BKR zijn aangesloten kunnen uw gegevens bij BKR inzien. Bij BKR aangesloten organisaties worden deelnemers genoemd. Deelnemers zijn bedrijfsmatig actief op het gebied van kredietverlening aan natuurlijke personen en verstrekken van kredieten, kredietfaciliteiten of gsm-abonnementen voor eigen rekening en risico.

Wat doet American Express met uw BKR gegevens?

Op het moment dat u bij ons een charge card of creditcard aanvraagt, evalueert American Express uw aanvraag onder andere m.b.v. uw BKR gegevens. Ook maken we gebruik van de informatie uit uw aanvraagformulier (zoals inkomen). Bij de bepaling of uw kaartaanvraag wordt goedgekeurd, baseren wij ons met name gebaseerd op ervaringsgegevens die getoetst worden aan specifieke onderdelen van de aanvraag. Indien niet aan de door ons gestelde criteria wordt voldaan, kunnen we besluiten niet over te gaan tot uitgifte van de charge card of creditcard. Bij het niet nakomen van een betalingsverplichting aan American Express zijn wij genoodzaakt een melding hiervan te maken aan het BKR.

Schuldenmanagement

 

In zowel economisch voorspoedige als -zware tijden, is het voor uw financiële gezondheid van belang dat u goed op de hoogte bent van uw type creditcard en eventuele krediet(en). Ook is het belangrijk dat u weet hoe u verstandig met uw schuld(en) om kunt gaan.

Hier vindt u enkele richtlijnen om te helpen bij schuldenmanagement en -reductie in het algemeen:

• Stel en budget op en houd u eraan.
• Prioritiseer uw uitstaande schulden op rentepercentages. Betaal de schulden met het hoogste rentepercentage als eerste af. Vergeet daarnaast niet om ook het minimaal vereiste bedrag van uw andere openstaande schulden te betalen.
• Overweeg om openstaande schulden te consolideren in één aantrekkelijke lening/betaling. Wellicht bent u in staat om openstaande schulden samen te voegen en hiervoor een nieuwe lening af te sluiten met een lager rentepercentage.
• Onderzoek alternatieven om u schuld af te lossen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van spaargelden.
• Overleg met uw kredietverstrekkers indien u moeite heeft uw aflossingen te voldoen. Sla geen afbetaling over aangezien dit de situatie alleen maar verslechtert. In vele gevallen staan kredietverstrekkers ervoor open een betalingsplan met u op te stellen.
• Vraag om advies van een professioneel kredietadviseur.

U kunt nuttige informatie vinden op onder andere: Nibud.nl. het Nibud staat voor Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het is een onafhankelijke stichting die haar advies baseert op eigen onderzoek.

Gezond uitgavenpatroon met een budgetplan

Budgetten kunnen u helpen bij het identificeren van uw uitgavenpatroon en de posten waar u mogelijk op kunt besparen. Een budget is een belangrijk hulpmiddel voor kredietmanagement en is eenvoudig op te stellen.

Download een budgetoverzicht

Zo stelt u een budget op

Na het downloaden van het budgetoverzicht, volgt u deze stappen om uw budget te bepalen:

1. Monitor uw inkomsten en uitgaven: over een periode van twee maanden, bewaar uw inkomensoverzichten/loonstroken en uitgave-overzichten. Bepaalde uitgaven zullen vast zijn, zoals huur/hypotheeklasten, huishoudboodschappen, verzekeringspremies, electra, vervoer/auto. Andere uitgaven zijn variabel – zoals vakanties, uitgaan, cadeaus.
2. Stel uw budget op: gebruik de gegevens zoals hierboven weergegeven om u te helpen bij het invullen van het overzicht. Het is aan te raden het budget gedurende een maand vast te stellen zodat u direct inzicht heeft in uw inkomsten en uw uitgaven. Ook kunt u ervoor kiezen het budget vast te stellen van het gehele huishouden (meerverdieners). Hierbij dient u het gezamelijke inkomen en de gezamelijke uitgaven in ogenschouw te nemen.
3. Volg uw budget en houd uw uitgaven bij: Zodra u een goed overzicht heeft van waar uw geld heengaat, kijk dan waar u eventueel op kunt besparen. Of kijk of u misschien meer kunt sparen.

Laat ons u helpen in moeilijke tijden

Soms, kunt u wat extra steun gebruiken.

Uw persoonlijke omstandigheden veranderen continu. Het kan voorkomen dat u op een bepaald moment wat krapper bij kas zit, om wat voor redenen dan ook.

Voorkomende situaties:

  • Werkeloosheid
  • Ziekte of letsel
  • Scheiding
  • Onverwachte daling in inkomen

American Express begrijpt dat dit soort situaties zich voor kunnen doen. Daarom is het van belang dat u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt indien u moeite heeft zich te houden aan uw maandelijkse betalingen. Wij kunnen dan samen met u een betaalafspraak maken, zodat de extra kosten van een incassobureau en een BKR-notering voorkomen kunnen worden.

Handige services die u direct kunt gebruiken.

Als American Express kaarthouder kunt u beschikken over een aantal handige services:

Automatische incasso - Verzeker u van een tijdige betaling van uw maandafrekening. Betaalt u nog niet via automatische incasso? Meld u nu aan

Online rekeningoverzicht - Blijf op de hoogte van uw uitgaven en ontvang uw maandelijkse rekeningoverzicht via e-mail.Meld u nu aan

Informatie binnen handbereik

Online informatie

Door u te verdiepen in kredieten en leningsvormen, kunt u op een verantwoorde manier met uw uitgaven omgaan. Raadpleeg onderstaande online informatiebronnen

Nibud

Het Nibud staat voor Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het is een onafhankelijke stichting die haar advies baseert op eigen onderzoek.

NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en social bankieren)

Deze vereninging adviseert en biedt hulp op het gebied van schulden, verantwoord lenen en geldbeheer.

Overheid.nl/Financiele dienstverlening

Hier vindt u informatie over financiële dienstverlening, geld en betalen. Ook vindt u hier informatie over consumentenkrediet en schuldsanering.

NBVA

De NBVA is al bijna 100 jaar de branchevereniging van onafhankelijke assurantie- en financieel adviseurs. Zij geven u o.a. hypotheek-, pensioen- en financieel advies.