Ontmoet Christophe Vincelot 

Beherend Vennoot BGC Partners

Interview 19 November 2011  | Member since 2018

American Express® België

 

Christophe Vincelot

 

Stel uzelf en uw bedrijf kort voor:

 

Mijn naam is Christophe Vincelot en ik ben medeoprichter van BGC Partners bvba. BGCLEAN is de handelsnaam van onze hoofdactiviteit in de sector van de dienstencheques en nabijheidsdiensten.

 

 

Hoe ondersteunt American Express dagelijks uw bedrijf?

 

Bij onze dagelijkse bedrijfsvoering helpt American Express mij vooral bij onze onlineaankopen, maar ook bij mijn verplaatsingen naar het buitenland. Het merendeel van onze onlineaankopen wordt online betaald via American Express.

 

 

 

Hoe heeft u de Covid-periode op persoonlijk en/of professioneel vlak ervaren?

 

De periode die we hebben doorgemaakt en nu nog altijd doormaken, heeft mij doen inzien dat niemand gevrijwaard blijft van oncontroleerbare gebeurtenissen. Daarom is het volgens mij belangrijk om mijn toekomst te kunnen veilig stellen en om mezelf geregeld opnieuw in vraag te stellen. 

 

"

Ik denk dat 2022 en 2023 sleuteljaren zullen zijn voor de heropleving van onze economie en dat we van dat moment moeten profiteren om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

 

 

Wat zijn uw vooruitzichten voor de toekomst?

 

De volgende jaren willen we consolideren wat we al hebben bereikt, en nieuwe projecten ontwikkelen. Ik denk dat 2022 en 2023 sleuteljaren zullen zijn voor de heropleving van onze economie en dat we van dat moment moeten profiteren om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

 

 

Welk advies zou u geven aan andere klanten?

 

Ik zou heel eenvoudig zeggen: kijken naar het verleden en je ervaringen gebruiken om je toekomst beter te maken.

 

 

Dit interview werd oorsponkelijk afgenomen in het Frans en vertaald naar het Nederlands.

 

 

FOTO : Christophe Vincelot

 

 

De informatie die hier wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd louter voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als advies betreffende personeelsbeheer, marketing, of als beleggings-, financieel, fiscaal, juridisch of enig ander professioneel advies. DIT IS GEEN VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL BEDRIJFSADVIES. Win indien nodig dergelijk advies in van een gespecialiseerd professioneel adviseur in, naar gelang uw specifieke situatie. De hierin opgenomen opvattingen en meningen van derden zijn die van de auteur, spreker of deelnemer (al naargelang het geval) en weerspiegelen niet noodzakelijk de opvattingen, meningen en/of opinies van American Express of een van haar filialen, dochtermaatschappijen of divisies (“American Express”). American Express staat niet garant voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of betrouwbaarheid van hierin
verstrekte meningen, adviezen of verklaringen.