Ontmoet David Huth

Algemeen directeur - Zaakvoerder van Butzemillen

Interview 1 Juli 2021 | Member Since 2021

American Express® België

 

David Huth Butzemillen

 

Stel uzelf en uw bedrijf kort voor:

Mijn naam is David Huth. Ik ben directeur van Butzemillen Crèches en Foyers de jour.

 

Butzemillen is een groep van crèches en kinderdagverblijven die op diverse locaties, hoofdzakelijk in het noorden van het Groothertogdom Luxemburg, opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

 

 

Hoe ondersteunt American Express dagelijks uw bedrijf?

American Express ondersteunt ons dagelijks want het merendeel van onze online aankopen wordt met een American Express Kaart betaald.

 

 

Hoe heeft u de COVID-periode op persoonlijk en/of professioneel vlak ervaren?

De COVID-periode is een vrij moeilijke periode geweest. Onze dagelijkse uitdaging bestond erin kinderopvang te garanderen, maar door de gezondheidscrisis was dat niet evident. 

Het is op alle vlakken (organisatorisch, structureel enz.) moeilijk geweest, maar vooral dankzij de steun van het ministerie van Onderwijs en Gezondheid en de regering hebben we de situatie het hoofd kunnen bieden.

 

"

 Het merendeel van onze online aankopen wordt met een American Express Kaart betaald.

 

 

Wat zijn uw vooruitzichten voor de toekomst?

In de toekomst willen we onder andere blijven groeien en het bedrijf verder ontwikkelen door nieuwe opvangfaciliteiten te openen, en tegelijk dezelfde of nog betere kwaliteitsopvang bieden.

 

 

Welk advies zou u geven aan andere klanten?

Ik zou als advies geven om zich zo goed als mogelijk op de toekomst voor te bereiden, want 2022 wordt een scharnierjaar in het economisch herstel.

 

 

Dit interview werd vertaald naar het Nederlands.

FOTO : David Huth

 

 

De informatie die hier wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd louter voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als advies betreffende personeelsbeheer, marketing, of als beleggings-, financieel, fiscaal, juridisch of enig ander professioneel advies. DIT IS GEEN VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL BEDRIJFSADVIES. Win indien nodig dergelijk advies in van een gespecialiseerd professioneel adviseur in, naar gelang uw specifieke situatie. De hierin opgenomen opvattingen en meningen van derden zijn die van de auteur, spreker of deelnemer (al naargelang het geval) en weerspiegelen niet noodzakelijk de opvattingen, meningen en/of opinies van American Express of een van haar filialen, dochtermaatschappijen of divisies (“American Express”). American Express staat niet garant voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of betrouwbaarheid van hierin
verstrekte meningen, adviezen of verklaringen.