English | Dutch

 

Uitgangspunten voor Gegevensbescherming en Privacy

De onderstaande Uitgangspunten voor Gegevensbescherming en Privacy (“Uitgangspunten”) bepalen de wijze waarop American Express Company en haar directe en indirecte volle dochterondernemingen (“American Express”) uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, verzenden, wissen of anderszins verwerken (gezamenlijk “verwerken”). Persoonsgegevens betekent alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De norm voor bescherming van persoonsgegevens als vermeld in deze Uitgangspunten zal wereldwijd door American Express worden gebruikt, waarmee zij een adequate en consistente bescherming voor de verwerking van uw persoonsgegevens geeft. In deze Uitgangspunten betekent “u” en “uw” een individuele klant of werknemer van American Express en elke andere persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken en “wij”, “ons”, “onze” en “American Express Group” betekent American Express.

 

Deze Uitgangspunten benadrukken onze toewijding om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij zijn bindend voor alle vennootschappen binnen de American Express Group, hetgeen onze toewijding om persoonsgegevens te beschermen demonstreert. Daarnaast kan iedere vennootschap binnen de American Express Group die persoonsgegevens onder zich houdt haar eigen aanvullende regels en praktijken hebben voor bepaalde producten of diensten, die consistent zijn met deze Uitgangspunten.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de Uitgangspunten, neemt u dan contact met ons op.

 

Voor meer informatie over hoe American Express ervoor zorgt dat deze Principes in de Europese Economische Ruimte worden nageleefd, raadpleegt u de European Implementing Principles van American Express.