Uw aanvraag voor de Business Green Card

Bedrijfsgegevens

Vind adres
Wilt u gebruikmaken van een automatische incasso voor de betaling van de maandafrekening van uw kaart*
Meer details
 
 
Zulässiges Dateiformat: PDF

Zoals verplicht wordt gesteld op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) vragen wij u om onderstaande gegevens in te vullen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van het bedrijf (maximaal 3).

Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of (bijzondere of feitelijke) zeggenschap heeft over een juridische entiteit via het direct of indirect (bijvoorbeeld via een trust of holding) houden van meer dan 25% van de stemrechten, aandelen of van het eigendomsbelang in die entiteit of via andere middelen.

Als een uiteindelijk belanghebbende niet kan worden geidentificeerd op basis van de hierboven genoemde criteria, komen de bevoegde ondertekenaars met de meest uitgebreide vertegenwoordigingsbevoegdheid behorend tot het hoger leidinggevend personeel in aanmerking als pseudo-UBO (maximaal 3).

Voeg een extra persoon toe

Vul hieronder de gegevens in van de tekenbevoegde(n) voor uw bedrijf:

Voeg een extra persoon toe
* Verplicht veld.
 
Annuleren