Start of menu
Close Menu
Skip to content

Gespreid betalen met PaySelector

Wat is PaySelector?
Met PaySelector kunt u transacties van €200,- of meer, gedaan met uw American Express Card gespreid betalen in 3, 6 of 12 termijnen tegen een vooraf vastgesteld rentepercentage. PaySelector is een additionele functionaliteit die u kunt toevoegen aan uw American Express Card. Deze functionaliteit verandert verder niets aan de bestaande voordelen en bestedingsmogelijkheden van uw kaart. Om gebruik te kunnen maken van PaySelector is het noodzakelijk een aanvraag in te dienen. Hiertoe kunt u het aanvraagformulier voor Payselector invullen. Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een overeenkomst. U wordt verzocht deze voor acceptatie te ondertekenen en terug te sturen naar American Express. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst door American Express, verschijnt de PaySelector-functionaliteit vanzelf in uw Online Account en kunt u starten met het spreiden van transacties naar keuze.
Gaat het spreiden van transacties met PaySelector automatisch?
Nee, wanneer u zich heeft aangemeld voor het gebruik van PaySelector, kunt u er na elke aankoop vanaf €200- voor kiezen deze uitgave te spreiden door deze te selecteren in uw Online Account. Wanneer u dit niet doet, betaalt u het complete aankoopbedrag zoals gewoonlijk in één keer op de gebruikelijke datum van uw maandafrekening.
Welke American Express Cards komen in aanmerking voor het gebruik van Payselector?
U kunt PaySelector aanvragen wanneer u de hoofdkaarthouder bent van één van de volgende kaarten:
 • The Blue Card
 • The Green Card
 • The Gold Card
 • The Platinum Card
 • The Centurion Card
 • De Flying Blue – American Express Entry Card
 • De Flying Blue – American Express Silver Card
 • De Flying Blue – American Express Gold Card
 • De Flying Blue – American Express Platinum Card
Voor Small Business Cards, Corporate Cards of American Express Cards uitgegeven door uw bank of uw werkgever, kan geen gebruik worden gemaakt van PaySelector.
Kan ik mij met meerdere American Express Cards aanmelden voor Payselector?
Nee. U kunt zich met één American Express Card aanmelden voor het gebruik van PaySelector.
Kan ik met kaarten gekoppeld aan mijn hoofdkaart gebruik maken van PaySelector?
Ja, uitgaven vanaf €200,- met alle kaarten gekoppeld aan uw hoofdkaart kunnen worden gespreid met PaySelector. U hoeft deze kaarten niet apart aan te melden bij American Express. Alleen de hoofdkaarthouder kan de betaling selecteren voor spreiding met PaySelector in zijn Online Account.
Zit er een limiet aan het aantal transacties dat ik mag spreiden met PaySelector?
U kunt maximaal 90 transacties tegelijkertijd gespreid betalen.
Zit er een limiet aan de hoogte van transacties die ik gespreid kan betalen met PaySelector?
Nee, zolang u maar binnen de aan u toegekende PaySelector kredietlimiet blijft. Deze is zichtbaar in uw Online Account en geldt alleen voor de transacties die u gespreid wilt betalen met PaySelector. In uw Online Account ziet u eveneens uw nog beschikbare kredietruimte. Dit is het bedrag dat u nog aan transacties gespreid kunt betalen.
Welke transacties komen in aanmerking om gespreid te betalen met PaySelector?
 • Al uw uitgaven met uw kaart gelijk aan of boven € 200,- binnen uw kredietlimiet.
 • Voor al de aankopen met uw kaart online of in een winkel, in Nederland of in het buitenland.
 • Uitgaven gedaan met uw eigen kaart en eventuele extra kaarten gekoppeld aan uw rekening.
 • Niet voor kaartbijdragen of verzekeringsproducten afgesloten op uw kaart.
 • Niet voor kosten in rekening gebracht wegens te late betalingen.
Over hoeveel termijnen kan ik mijn transacties spreiden met PaySelector?
U kunt kiezen voor 3, 6 of 12 maanden.
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor het gebruik van PaySelector ?
 • U dient ten minste 6 maanden in het bezit te zijn van een geldige en actieve American Express kaartrekening.
 • PaySelector kunt u alleen aanvragen als u de hoofdkaarthouder bent.
 • U kunt geen gebruik maken van PaySelector met een Small Business Card of een Corporate Card.
 • Heeft u meerdere American Express kaarten? Kiest u dan één kaart uit waarmee u zich voor PaySelector aanmeldt. Het gebruik van PaySelector is niet voor meerdere kaarten tegelijk mogelijk.
 • Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld, beoordeelt American Express uw financiële situatie, op basis waarvan wordt besloten of u in aanmerking komt voor het gebruik van PaySelector.
 • U kunt alleen gebruik maken van PaySelector indien u in het bezit bent van een Online Account. Heeft u nog geen Online Account? Maak er dan nu een online aan.
Welke kosten zijn verbonden aan het aanvragen en het gebruik van PaySelector?
Het aanvragen van PaySelector is geheel kosteloos.
De rentekosten voor uw betaling in termijnen zijn gekoppeld aan de rentevoet die geldt op het moment dat u besluit een aankoop gespreid te betalen. Of u nu in 3, 6 of 12 termijnen betaalt, het rentepercentage dat u betaalt blijft voor een eenmaal geselecteerde transactie over de gehele looptijd van de gespreide betaling gelijk.

De hoogte van de kosten bij betalingen in 3, 6 of 12 termijnen wordt overzichtelijk weergegeven in uw Online Account. U ziet in één opslag wat de rentekosten en het totaal te betalen bedrag zijn voor de verschillende spreidingsmogelijkheden.

Voor The Blue Card, The Green Card, de Flying Blue-American Express Entry en de Flying Blue-American Express Silver Card rekent American Express een rentepercentage van 12,5%.* Het bijbehorende Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) bedraagt 13,24%.

Voor The Gold Card, The Platinum Card, Centurion, de Flying Blue–American Express Gold en de Flying Blue-American Express Platinum Card rekent American Express een rentepercentage van 10,5%.* Het bijbehorende Jaarlijkse Kostenpercentage (JKP) bedraagt 11,02%

*Wijzigingen voorbehouden. De rente kan fluctueren ten gevolge van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de geldende wettelijke rente.
Kan ik het aantal termijnen waarover ik mijn transactie heb gespreid tussentijds wijzigen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kunt wel versneld aflossen. Neem hiervoor contact op met de Ledenservice van American Express via 020 504 8000 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00).
Waar kan ik mijn gespreide betalingen met PaySelector bekijken?
In uw Online Account vindt u een overzicht van al uw gespreide transacties, met bijbehorende rentekosten, nog openstaande bedragen en totale kosten.
Hoe lang duurt het aanvraagproces voor PaySelector?
Na het indienen van uw volledig ingevulde aanvraagformulier ontvangt u gemiddeld binnen 2 weken bericht over uw aanvraag. Indien u in aanmerking komt voor het aangaan van een PaySelector-overeenkomst en gebruik wenst te maken van PaySelector dient u één ondertekende versie van de PaySelector-overeenkomst binnen 2 weken te retourneren aan American Express. Na ontvangst van deze overeenkomst door American Express, wordt PaySelector binnen 5 werkdagen vanzelf zichtbaar in uw Online Account.
Waar kan ik de Algemene Voorwaarden van PaySelector inzien?
U kunt online de algemene voorwaarden bekijken. Daarnaast ontvangt u tegelijk met de PaySelector-overeenkomst per post een exemplaar van de Algemene Voorwaarden horende bij PaySelector.
Wanneer kan ik transacties met PaySelector gespreid betalen?
Zodra u uw transacties in uw Online Account terug ziet, kunt u deze selecteren om gespreid te betalen met PaySelector. Hoe snel dit mogelijk is nadat de transactie online of in een winkel heeft plaatsgevonden, is afhankelijk van hoe snel de betreffende winkelier uw transactie heeft verwerkt. U kunt rekening houden met een transactieverwerkingstijd van gemiddeld 48 uur.
Tot wanneer kan ik mijn transacties selecteren om gespreid te betalen met PaySelector?
Dit kan tot uiterlijk 2 dagen voordat uw Maandafrekening wordt opgemaakt. Wanneer dit precies is vindt u terug in uw Online Account. Wanneer u bent ingelogd in uw Online Account ziet u op de eerste pagina bij "Saldo laatste rekeningoverzicht" een bedrag en een datum staan. Deze datum refereert aan het sluiten van de maandelijkse uitgavencyclus en geeft daarmee de datum weer waarop uw maandafrekening wordt opgemaakt. De dag blijft maandelijks ongeveer gelijk (er kunnen kleine afwijkingen zijn in verband met weekend- en/of feestdagen). Dus wanneer u hier bijvoorbeeld 20 september ziet staan, kunt u afleiden dat uw maandafrekeningen altijd tussen de 18e en de 22e van de maand zullen worden opgemaakt en dat u dus tot uiterlijk de 15e van de maand transacties die de 30 of 31 voorafgaande dagen hebben plaatsgevonden, kunt spreiden.
Hoe kan ik het gebruik van PaySelector opzeggen?
U kunt uw PaySelector-overeenkomst opzeggen door contact op te nemen met de Ledenservice via 020 504 8000 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00), of schriftelijk door een brief te schrijven naar Antwoordnummer 47808, 1070 VB Amsterdam.
Na het voldoen van een eventueel openstaand saldo op de PaySelector-functionaliteit, wordt PaySelector beëindigd.
Hoe wordt de hoogte van mijn kredietlimiet vastgesteld?
Tijdens het aanvraagproces vragen we u om een aantal gegevens met betrekking tot uw persoonlijke financiële situatie. Indien noodzakelijk vragen wij in een later stadium nog aanvullende informatie bij u op. Deze gegevens gebruiken wij om de hoogte van uw kredietlimiet voor het gebruik van PaySelector te bepalen. Zo waarborgen wij een gezonde financiële situatie voor u als onze kaarthouder.
Ontvang ik een nieuwe kaart wanneer ik gebruik ga maken van PaySelector?
Nee, de PaySelector-functionaliteit wordt na het doorlopen van het aanvraagproces automatisch aan uw huidige account en bijbehorende kaart gekoppeld. Dit betekent dat u uw kaart kunt gebruiken voor zowel aankopen die u in één keer wenst te betalen, als voor aankopen die u selecteert in uw Online Account om gespreid te betalen met PaySelector.

Meest gestelde vragen


Algemeen
The Gold Card
Flying Blue - American Express
Online Services
Membership Rewards
Chip & PIN
Sepa / PSD
Gespreid betalen met PaySelector

Staat uw vraag er niet bij?
Raadpleeg een van de andere categorieën of neem contact op met de Ledenservice.