Start of menu
Close Menu

Veelgestelde vragen - kaarthouders

Vanaf 21 september 2015 zal American Express al zijn Kaarthouders benaderen om een kopie van hun identiteitsbewijs te vragen. Wij hebben onderstaande veelgestelde vragen opgesteld, om u te helpen het proces rondom de verificatie van de identiteit van Kaarthouders te begrijpen en mogelijke vragen die u heeft te beantwoorden.

 

1. Waarom moet American Express de identiteit van bestaande Kaarthouders verifieren?

American Express heeft de wettelijke plicht om zijn Kaarthouders te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en om de informatie die zij beschikbaar heeft over Kaarthouders regelmatig te controleren. De wettelijke verplichting om Corporate Cardmembers te identificeren is gebaseerd op de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) , hoofdstuk 1 (definitie van een klant) en hoofdstuk 5 (bewaren van bewijsstukken) in combinatie met de DNB richtlijnen Witwassen en Financieren van Terrorisme en SanctieWet (SW). Als gevolg hiervan heeft American Express het beleid en de procedures met betrekking tot het identificatieproces voor zowel nieuwe als bestaande Kaarthouders aangepast.

 

2. Waarom is verificatie van de identiteit nodig wanneer een Kaart is opgezet met ‘Volledige Aansprakelijkheid voor het bedrijf’ of ‘Centrale betaling’?

American Express heeft de wettelijke plicht om zijn Kaarthouders te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Aan een Kaarthouder is een financieel product uitgegeven op individuele basis, het type aansprakelijkheid en/of betaling is hierbij niet van belang.

 

3. Op welke American Express producten is dit aangepaste verificatieproces van toepassing?

Dit geldt voor alle Corporate Cards, Corporate Meeting Cards en Corporate Purchasing Cards, die op naam van een individu staan.

 

4. Hoe controleert American Express de identiteit van bestaande Kaarthouders?

American Express neemt contact op met de Kaarthouders van alle in Nederland uitgegeven Corporate Cards, en vraagt hen een kopie van een geldig paspoort, Europees identiteitsbewijs (uitgegeven in een EU of EER land) of een Nederlands rijbewijs te sturen via de speciaal hiervoor gecreëerde beveligde online omgeving www.americanexpress.nl/corporate/doc.

 

5. Wat zijn de timeframes voor dit proces?

Vanaf september 2015 gaan wij de Corporate Kaarthouders benaderen voor het aan ons toesturen van een kopie identiteitsbewijs. Tot American Express een kopie identiteitsbewijs heeft ontvangen van alle Kaarthouders, zullen indien nodig meerdere emails/brieven worden verstuurd met instructies voor de Kaarthouders en de mogelijke consequentie van het niet versturen van dit vereiste document. Ook zullen wij de contactpersonen van uw bedrijf op de hoogte houden.

Een overzicht van de communicatie timelines vindt u hieronder

  • U als Kaarthouder ontvangt rond september 2015 een eerste communicatie per email (of brief indien wij geen email adres beschikbaar hebben) waarin we uitleggen dat u een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons dient te sturen. Voorafgaand aan deze communicatie informeren wij de contactpersonen van uw bedrijf.
  • 60 dagen na hierboven genoemde eerste communicatie ontvangt u indien nodig een herinnering met nogmaals het verzoek om een kopie identiteitsbewijs te sturen.
  • Weer 60 dagen later ontvangen de Kaarthouders van wie we nog niets hebben ontvangen nogmaals een herinnering. Bij uitblijven van het aanleveren van het vereiste document zullen wij genoodzaakt zijn om de Kaart te blokkeren en uiteindelijk te annuleren. Voor wij dit doen zullen wij de contactpersoon van het bedrijf eerst nogmaals benaderen.

 

6. Wat voor document dient u als Kaarthouder aan te leveren?

U dient een duidelijke en leesbare kopie van een van de hieronder genoemde documenten te sturen. Het identiteitsbewijs moet minstens 1 maand geldig zijn op het moment van ontvangst bij ons.

  • Pagina van een geldig paspoort, waarop uw foto, volledige naam, geboortedatum en paspoortnummer zichtbaar zijn; of
  • De voorkant van een geldig Europees identiteitsbewijs (uitgegeven in een EU of EER land), waarop uw foto, volledige naam, geboortedatum en identiteitsbewijsnummer zichtbaar zijn; of
  • De voorkant van een geldig Nederlands rijbewijs, waarop uw foto, volledige naam, geboortedatum en rijbewijsnummer zichtbaar zijn.

 

7. Hoe kunt u een veilige kopie maken van uw identiteitsbewijs?

Om identiteitsfraude te vermijden, dient men voorzichtig te zijn met het geven van persoonlijke gegevens. Wij hebben geen burgerservice nummer (BSN), nodig, dus adviseren wij om dit af te schermen op de kopie die u naar ons stuurt (op recente identiteitsdocumenten staat het BSN nummer al op de achterkant of op een andere pagina). Er is een app ontwikkeld door de rijksoverheid om dit te ondersteunen. Ga naar http://kopie-id.nl/ of naar Dutch government (Rijksoverheid) voor meer informatie.

 

8. Hoe kunt u als Kaarthouder uw kopie identiteitsbewijs aan ons sturen?

De kopie van het identiteitsbewijs kan via de beveiligde online omgeving naar ons gestuurd worden: www.americanexpress.nl/corporate/doc

 

9. Waarom kan ik pas vanaf 21 september een kopie identiteitsbewijs insturen?

Omdat de beveiligde site www.americanexpress.nl/corporate/doc, waarin u een kopie van het identiteitsbewijs kunt toevoegen pas vanaf die datum beschikbaar is.

 

10. Kan mijn werkgever kopieën van de vereiste documenten verzamelen en in één keer versturen naar American Express namens de werknemers met een Corporate Card?

Dat is mogelijk. Echter in dat geval dient de contactpersoon iedere kopie apart te versturen via de beveiligde online omgeving. Naast de kopie van het identiteitsbewijs, dienen het Corporate Cardnummer van de werknemer, het identiteitsbewijsnummer en de vervaldatum van het identiteitsbewijs voor iedere werknemer ingevuld te worden.

 

11. Wat doet American Express met de identiteitsdocumenten die ze ontvangen?

Het American Express customer service team zal de toegestuurde informatie in het systeem verwerken. De kopieën van de identiteitsbewijzen bewaren wij zo lang als nodig of vereist is op grond van het toepasselijk recht.

 

12. Wat gebeurt er indien een Kaarthouder weigert om het vereiste document te versturen?

Indien een Kaarthouder weigert om het vereiste document te versturen, kan American Express de relatie met de Kaarthouder niet voortzetten. American Express is in Nederland wettelijk verplicht om de identiteit van zijn Kaarthouders te verifieren en deze informatie te bewaren conform wetgeving.

 

13. Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie over het proces van het identificeren van Corporate Kaarthouders?

U kunt contact opnemen met de contactpersoon/programmabeheerder binnen uw bedrijf of het customer service team (Ledenservice) van American Express via het telefoonnummer op de achterkant van uw Corporate Card.