Start of menu
Close Menu

Belangrijke Informatie aangaande Identificatieplicht

Waarom moet American Express de identiteit van de houders van extra kaarten vaststellen en verifiëren?

American Express heeft de wettelijke plicht om alle kaarthouders te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en te verifiëren aan de hand van een tweede document uit een officiële, onafhankelijke bron.

Ook moet de informatie die zij beschikbaar heeft over kaarthouders regelmatig worden gecontroleerd.

Deze wettelijke verplichting om kaarthouders te identificeren is gebaseerd op de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) in combinatie met DNB richtlijnen Witwassen en Financieren van Terrorisme.

 

Welke documenten van de houder van de extra kaart dient u aan te leveren ?

Een kopie van een document ter identificatie, een paspoort of een Europees Identiteitsbewijs op naam van de houder van de extra kaart.

Een kopie van een document ter verificatie, het liefst een rijbewijs op naam van de houder van de extra kaart. ( Beschikt de houder van een extra kaart niet over een rijbewijs, dan kunt u een kopie van een bankpas aanleveren op naam van de houder van de extra kaart. )

 

Hoe kunt u een veilige kopie maken van de documenten ?

Om identiteitsfraude te voorkomen, dient men voorzichtig te zijn met het geven van persoonlijke gegevens. Wij hebben geen burgerservice nummer (BSN) nodig, wij adviseren om dit af te schermen op de kopie die u naar ons stuurt (op recente identiteitsdocumenten staat het BSN nummer al op de achterkant of op een andere pagina). Daarnaast is er een app ontwikkeld door de rijksoverheid om het scannen en verzenden van officiële identiteitsdocumenten te ondersteunen. Ga naar rijksoverheid.nl voor meer informatie.

 

Wat doet American Express met de documenten die zij ontvangt ?

De documenten worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van American Express. Wij maken gebruik van geavanceerde technologie en goed omschreven procedures om ervoor te zorgen dat uw informatie onmiddellijk, accuraat, volledig en veilig wordt verwerkt. Meer informatie over hoe American Express informatie verzamelt, gebruikt en deelt vindt u in de American Express Privacy Verklaring

Wij verstrekken uitsluitend informatie aan officiële instanties wanneer hiervoor een wettelijke basis bestaat bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken of financieren van terrorisme.

 

Hoe lang worden de documenten bewaard ?

De kopieën van de identiteitsbewijzen bewaren wij zo lang als nodig of vereist is op grond van het toepasselijk recht.

 

Hoe kunt u de documenten naar ons opsturen ?

De kopieën van uw documenten kunnen via de beveiligde online omgeving naar ons gestuurd worden: www.americanexpress.com/nl/ particulier/doc. In de beveiligde online omgeving worden de documenten versleuteld en doorgestuurd naar de American Express systemen. Deze systemen zijn getest en gecertificeerd door een derde partij.

 

Wat moet ik doen als het niet lukt om de documenten via de link op te sturen ?

Indien het verzenden van de documenten niet lukt kunt u uw kopieën, onder vermelding van het kaartnummer van de extra kaart, ook via de post versturen naar onderstaand adres:

American Express Services Europe Limited

PCS - AML

Hoogoorddreef 15

1101 BA Amsterdam-Zuidoost

 

Met wie kan ik contact opnemen over dit identificatieproces ?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Ledenservice van American Express. Deze is iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 20:00 via het telefoonnummer op de achterkant van uw kaart.